Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #9024

Podpořit dostupné bydlení a ukončování obchodu s chudobou

Přidáno uživatelem Ivan Bartoš před více než 3 roky. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
22.02.2018
Uzavřít do:
04.01.2019
% Hotovo:

40%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená

Popis

Komplexní strategiký mezioborový projekt - MPSV, MMR...
Pracovní tým: Tibor Vansa, Vít Šimral, Lukáš Kolařík, Věra Marušiaková, Olga Richterová, Martin???, Lydie Bartošová

C.j. 27821-84 O. Richterova.pdf (659 KB) C.j. 27821-84 O. Richterova.pdf Odpověď ministryně pro místní rozvoj na interpelaci Olga Richterová, 19.06.2018 09:36
MPSV_odpoved_180511.pdf (625 KB) MPSV_odpoved_180511.pdf Zuzana Freitas Lopesová, 21.06.2018 14:54
180913_Dopis_MMR.pdf (113 KB) 180913_Dopis_MMR.pdf Zuzana Freitas Lopesová, 13.09.2018 09:19
180913_Dopis_MPSV.pdf (101 KB) 180913_Dopis_MPSV.pdf Zuzana Freitas Lopesová, 13.09.2018 09:19
2018_185333_Odpoved_PM.pdf (803 KB) 2018_185333_Odpoved_PM.pdf Olga Richterová, 18.09.2018 00:33
180919_mmrOdpoved.docx (17.2 KB) 180919_mmrOdpoved.docx Olga Richterová, 25.09.2018 11:01
180927_odpoved mmr.docx (13 KB) 180927_odpoved mmr.docx Olga Richterová, 27.09.2018 11:20

Dílčí úkoly

PSP - střednědobý cíl #11616: Dostupné bydlení pro všechnyV řešení (diskutuje se)Olga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - Úkol #12611: Bytová družstva a SVJ - zmapování potíží s dnešní zákonnou úpravouDokončenOlga Richterová

Úkol #16704: Debata s odborníky na téma role obcí v bydleníDokončenOlga Richterová

PSP - střednědobý cíl #12480: Aplikace výsledků brněnské zkušenosti, šíření dobré praxeV řešení (diskutuje se)Olga Richterová

Úkol #16368: Uspořádání Pirateconu.DokončenOlga Richterová

Úkol #16946: Piratecon: Sociální bydlení v praxi pro zastupiteleDokončenOlga Richterová

Úkol #19603: Příprava kulatého stolu: Zkušenosti obcí se sociálními službami v oblasti bydlení DokončenZuzana Freitas Lopesová

Resort práce a sociálních věcí - PSP - střednědobý cíl #12481: Exekuce - sociální souvislosti zadluženíV řešení (diskutuje se)Lukáš Kolářík

Resort práce a sociálních věcí - Úkol #12505: Podnět občana: snadné lichvářské půjčkyŘešit pozdějiOlga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - Úkol #12508: Podnět občana: RPSN - zastropovat - problém jsou krátkodobé půjčkyV řešení (diskutuje se)Tomáš Martínek

Resort finance - PSP - střednědobý cíl #12482: Připravit možnosti financování a různé další typy fiskální/finanční podpory pro vytvoření příznivého prostředíV řešení (diskutuje se)Tomáš Martínek

Resort práce a sociálních věcí - Mediální výstup #16466: Piráti připravují ve spolupráci s experty legislativu k sociálnímu bydleníDokončenOlga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - Mediální výstup #16476: Bydlení je klíč. Rozhovor s Olgou RichterovouOdmítnutýOlga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - Mediální výstup #16486: Piráti požadují zastavení nekoncepčních změn v dávkách na bydleníOdmítnutýOlga Richterová

Úkol #16776: Návrh nařízení vlády o poskytování finančních prostředků na výstavbu sociálních a nájemních bytůDokončenZuzana Freitas Lopesová

Úkol #16778: Shromáždit připomínky k návrhu, poslat připomínky na MMRDokončenmartin archalous

Resort práce a sociálních věcí - PSP - střednědobý cíl #16814: Přispět k tomu, aby se nevyplácel obchod s chudobouV řešení (diskutuje se)Olga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - Úkol #15379: Interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a akutních problémů sídliště JanovDokončenOlga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - Mediální výstup #16474: Piráti se zasazují o dlouhodobé řešení vyloučených lokalit, ne šikanu chudýchDokončenOlga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - Úkol #18304: Grafický komentář k vládnímu "patnácteru" k boji s byznysem s chudobouŘešit pozdějiZuzana Freitas Lopesová

Resort práce a sociálních věcí - Úkol #18308: Nová interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a problémů sídliště JanovDokončenOlga Richterová

Resort práce a sociálních věcí - PSP - střednědobý cíl #21700: Úprava práv majitelů jednotek v SVJ a zlepšení jejich postavení mezi ostatními věřiteli v souvislosti s dluhy neplatících vlastníkůŘešit pozdějiOlga Richterová


Související úkoly

související s Resort průmysl a obchod - Úkol #9580: Ústní interpelace na ministryni pro místní rozvoj - Vysoké ceny bytů a nájmů v PrazeDokončen18.01.2018

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

 • související s Úkol #9580: Ústní interpelace na ministryni pro místní rozvoj - Vysoké ceny bytů a nájmů v Praze přidán

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 20
 • Přiřazeno změněn z Ivan Bartoš na Olga Richterová
 • Uzavřít do změněn z 30.04.2018 na 31.05.2018

1) leden - mapování situace v ČR

2) únor - malá konference s řadou aktérů, posbírání různých pohledů na sociální a finančně dostupné bydlení - 22. 2. 2018

3) březen - prac. skupina k zákonu o soc. bydlení na MMR (připomínání se maily a chystanými interpelacemi), zjišťování konkrétních řešení (V. Británie, menší obce v ČR, Praha)

4) duben - květen dotažení parametrů, které by dle Pirátů měl obsahovat věcný záměr zákona o soc. bydlení a podpora příkladů dobré praxe - součástí řešení je jejich zviditelňování

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 20 na 30

27.3. - účast na semináři Platformy pro sociální bydlení s dalšími poslanci

5.4. jednání na MMR - grémium k sociálnímu bydlení, byli tam i zástupci dalších ministerstev, Svazu měst a obcí a OSMD . Za Piráty tam kromě Olgy Richterové byl Ivan B. a Vít Šimral. Podrobnosti viz TZ Pirátů:- https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/bartos-richterova-simral-jednali-mmr.html Hlavní cíl: aby nevznikly velkokapacitní ubytovny a ve výsledku ghetta

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

 • % Hotovo změněn z 30 na 40

datové zmapování situace - 23.4. - první verze webu jako informačního zdroje

#5 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

3.5. - debata k soc. a dostupnému bydlení s Janem Mochťákem z Agentury pro soc. začleňování a Danielem Jeníčkem z Rapid Rehousing v Prostějově

#6 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

na 16.6. chystán Piratecon k bydlení a územnímu rozvoji v Praze (https://docs.google.com/document/d/1uReeL0wK-GtDcKZynYXZScCjq46z-7ZXjNP91vThRwA/edit)

21.5. shrnující text Ivana Bartoše k bydlení - https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ivan-bartos-dostupne-bydleni.html

#7 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

květen 2018: Spuštěn web bydlimevsichni.cz - souhrn informací k bydlení

#8 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

31.5. - interpelace premiéra v demisi A. Babiše kvůli nedostatečné mezirezortní spolupráci při přípravě zákona o soc. bydlení, otázka, jak je zajištěna mezirezortní spolupráce v přípravě zákona o sociálním bydlení a jaký je její průběh vč. plánovaného harmonogramu, položena i MMR - K. Dostálové. Souvislost s úpravou dávek na bydlení tázána na MPSV. - http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/013schuz/s013243.htm

#9 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

28.5. - setkání k zákonu o sociálním bydlení s experty, na naše pozvání. Přítomni V. Lesák, Š. Ripka, M. Šimáček, R. Matoušek, M. Lux a za Piráty V. Šimral, O. Richterová, V. Marušiaková, Z. Freitas.

#10 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

 • Předmět změněn z Projekt "Dobré bydlo" na Projekt "Dobré bydlo" - dostupné bydlení

#11 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

16.6. - k bydlení a úz. rozvoji proběhl mnou pořádaný Piratecon, 10-16h, hojně navštívený, je z něj záznam (dodám), https://www.socialni-a-dostupne-bydleni.cz/piratecon-cerven-2018

18.6. - dostala jsem odpověď MMR na interpelaci ke koordinaci Zákona o soc. bydlení. v příloze.

#12 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před asi 3 let

11.5.2018 - komplexní odpověď na interpelaci "prevence odebírání dětí kvůli bydlení ze strany MPSV"

#13 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

15.7. - jednání podvýboru pro bytovou politiku - inicioval Jakub Michálek, téma: digitalizace a zrychlení staveb. řízení

Václav Nebeský, náměstek MMR, představil aktuální práce na analýze (realizuje Z. Zajíček - ICT unie) a na konci září se můžeme ptát, jaký bude přesný harmonogram digitalizace

#14 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

10.7. setkání Platformy pro sociální bydlení a poslanců - s příspěvky a zkušenostmi O. Veselého z Písku, J. Kubíka, a brněnským modelem. Aktivní v diskuzi bylo Ústí - p. Fialová, p. Aulická.

#15 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před téměř 3 roky

12.9.2018 - předány dopisy ministryním MPSV a MMR se žádostmi o informace k avizovanému programu Výstavba a prohlášení premiéra o zbytečnosti zákona o sociálním bydlení.

#16 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

17.9. 2018 odpověď ministryně MPSV - soc. a dostupné bydlení

#17 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

19.9.2018 odpověď ministryně - MMR

#18 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

Ivan Bartoš a Olga Richterová poslali 27.9. reakci na sdělení MMR

#19 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

11.10. účast na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení na MMR - diskuze od 9h do 11.15, poté ještě networking (zejm. s M. Trojanem)

#20 Aktualizováno uživatelem matous vanca před více než 2 roky

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#21 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 2 roky

 • Kategorie smazán (Návrh zákona)
 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog

#22 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Semafor nastaven na Zelená
 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Typ práce smazán (Vedení projektů)
 • Cílová verze změněn z Backlog na Volební program 2017-2021
 • Projekt změněn z _Backlog na Resort místní rozvoj
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - programový cíl
 • Tags nastaven na klubik-ochrana, priorita-programova, tym-mistni-rozvoj, key-socialni-bydleni

#23 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

Ivan Bartoš napsal:

Komplexní strategický mezioborový projekt - MPSV, MMR...
Pracovní tým: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Lukáš Kolařík, Tomáš Martínek, Vít Šimral, Věra Marušiaková, Zuzana Freitasová, Daniel Galuszka, Lukáš Forýtek

#24 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

 • Priorita změněn z Normální na Vysoká
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#25 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Projekt "Dobré bydlo" - dostupné bydlení na Podpořit dostupné bydlení a ukončování obchodu s chudobou
 • Tags změněn z klubik-ochrana, priorita-programova, tym-mistni-rozvoj, key-socialni-bydleni na klubik-ochrana, priorita-programova, tym-mistni-rozvoj, key-socialni-bydleni, tym-MPSV, socialne-vyloucene-lokality

#26 Aktualizováno uživatelem Věra Marušiaková před asi 1 rok

Pro reporting PK: shrnutí 18.2 - 12. 5.

 • Zpracování a projednání Výroční zprávy a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019 a Návrhu změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 na VSR
 • Dotazy týkající se program SFRB adresované ministryni MR a ředitelce SFRB
 • V rámci legislativní nouze zpracovány a projednán tisk 815 - zákaz výpovědi nájmu pro neplacení, odklad splatnosti úvěrů SFRB
 • Pokračuje advokacie zákona o podpoře v bydlení. Schůzky vede Olga s politiky, sbírá podporu pro legislativní návrh a různě navazuje rozhovory na téma bydlení.
 • V přípravě je kampaň za zákon, web (pro kampaň, ne pirátský).
 • Díky korona krizi se běžná agenda dostupného bydlení mírně zpomalila, Olga chtěla představovat zákon o podpoře v bydlení, ale musela termín posunout. Téma by zaniklo, nikdo by mu nevěnoval pozornost.

Také k dispozici: Atom PDF