Projekt

Obecné

Profil

Úkol #9024

Projekt "Dobré bydlo" - dostupné bydlení

Přidáno uživatelem Ivan Bartoš před 12 měsíců. Aktualizováno před 21 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
01.04.2018
Uzavřít do:
30.11.2018
% Hotovo:

40%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Typ práce:
Vedení projektů
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Komplexní strategiký mezioborový projekt - MPSV, MMR...
Pracovní tým: Tibor Vansa, Vít Šimral, Lukáš Kolařík, Věra Marušiaková, Olga Richterová, Martin???, Lydie Bartošová

C.j. 27821-84 O. Richterova.pdf (659 KB) C.j. 27821-84 O. Richterova.pdf Odpověď ministryně pro místní rozvoj na interpelaci Olga Richterová, 19.06.2018 09:36
MPSV_odpoved_180511.pdf (625 KB) MPSV_odpoved_180511.pdf Zuzana Freitasová, 21.06.2018 14:54
180913_Dopis_MMR.pdf (113 KB) 180913_Dopis_MMR.pdf Zuzana Freitasová, 13.09.2018 09:19
180913_Dopis_MPSV.pdf (101 KB) 180913_Dopis_MPSV.pdf Zuzana Freitasová, 13.09.2018 09:19
2018_185333_Odpoved_PM.pdf (803 KB) 2018_185333_Odpoved_PM.pdf Olga Richterová, 18.09.2018 00:33
180919_mmrOdpoved.docx (17.2 KB) 180919_mmrOdpoved.docx Olga Richterová, 25.09.2018 11:01
180927_odpoved mmr.docx (13 KB) 180927_odpoved mmr.docx Olga Richterová, 27.09.2018 11:20

Dílčí úkoly

Úkol #11616: Zákon o sociálním bydleníV řešení (diskutuje se)Ivan Bartoš

Úkol #11617: Změny zákona o pomoci v hmotné nouziV řešení (diskutuje se)Olga Richterová

Úkol #11618: Změny zákona o státní sociální podpořeV řešení (diskutuje se)Olga Richterová

Úkol #12479: Podpora sociálně aktivizačních služeb od MPSV a souvislosti s bydlenímNovýOlga Richterová

Úkol #12480: Aplikace výsledků brněnské zkušenosti, šíření dobré praxeNovýZuzana Freitasová

Úkol #12482: možnosti financování a různé další typy fiskální/finanční podpory pro vytvoření příznivého prostředíNový

Úkol #12509: Podnět: soukromí pronajímatelé nechtějí mít administrativu se "soc. případy"Nový

Úkol #12611: Bytová družstva - exekuce, insolvence a vystoupení členůNovýZuzana Freitasová

Úkol #15379: Interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a akutních problémů sídliště JanovNovýOlga Richterová


Související úkoly

související s Sněmovna - Naše žádost #9580: Ústní interpelace na ministryni pro místní rozvoj - Vysoké ceny bytů a nájmů v PrazeČeká se na řešitele2018-01-18

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 10 měsíců

  • související s Naše žádost #9580: Ústní interpelace na ministryni pro místní rozvoj - Vysoké ceny bytů a nájmů v Praze přidán

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 9 měsíců

  • Uzavřít do změněn z 30.04.2018 na 31.05.2018
  • Přiřazeno změněn z Ivan Bartoš na Olga Richterová
  • % Hotovo změněn z 0 na 20

1) leden - mapování situace v ČR

2) únor - malá konference s řadou aktérů, posbírání různých pohledů na sociální a finančně dostupné bydlení - 22. 2. 2018

3) březen - prac. skupina k zákonu o soc. bydlení na MMR (připomínání se maily a chystanými interpelacemi), zjišťování konkrétních řešení (V. Británie, menší obce v ČR, Praha)

4) duben - květen dotažení parametrů, které by dle Pirátů měl obsahovat věcný záměr zákona o soc. bydlení a podpora příkladů dobré praxe - součástí řešení je jejich zviditelňování

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

  • % Hotovo změněn z 20 na 30

27.3. - účast na semináři Platformy pro sociální bydlení s dalšími poslanci

5.4. jednání na MMR - grémium k sociálnímu bydlení, byli tam i zástupci dalších ministerstev, Svazu měst a obcí a OSMD . Za Piráty tam kromě Olgy Richterové byl Ivan B. a Vít Šimral. Podrobnosti viz TZ Pirátů:- https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/bartos-richterova-simral-jednali-mmr.html Hlavní cíl: aby nevznikly velkokapacitní ubytovny a ve výsledku ghetta

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

  • % Hotovo změněn z 30 na 40

datové zmapování situace - 23.4. - první verze webu jako informačního zdroje

#5 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

3.5. - debata k soc. a dostupnému bydlení s Janem Mochťákem z Agentury pro soc. začleňování a Danielem Jeníčkem z Rapid Rehousing v Prostějově

#6 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

na 16.6. chystán Piratecon k bydlení a územnímu rozvoji v Praze (https://docs.google.com/document/d/1uReeL0wK-GtDcKZynYXZScCjq46z-7ZXjNP91vThRwA/edit)

21.5. shrnující text Ivana Bartoše k bydlení - https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ivan-bartos-dostupne-bydleni.html

#7 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

květen 2018: Spuštěn web bydlimevsichni.cz - souhrn informací k bydlení

#8 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

31.5. - interpelace premiéra v demisi A. Babiše kvůli nedostatečné mezirezortní spolupráci při přípravě zákona o soc. bydlení, otázka, jak je zajištěna mezirezortní spolupráce v přípravě zákona o sociálním bydlení a jaký je její průběh vč. plánovaného harmonogramu, položena i MMR - K. Dostálové. Souvislost s úpravou dávek na bydlení tázána na MPSV. - http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/013schuz/s013243.htm

#9 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

28.5. - setkání k zákonu o sociálním bydlení s experty, na naše pozvání. Přítomni V. Lesák, Š. Ripka, M. Šimáček, R. Matoušek, M. Lux a za Piráty V. Šimral, O. Richterová, V. Marušiaková, Z. Freitas.

#10 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

  • Předmět změněn z Projekt "Dobré bydlo" na Projekt "Dobré bydlo" - dostupné bydlení

#11 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

16.6. - k bydlení a úz. rozvoji proběhl mnou pořádaný Piratecon, 10-16h, hojně navštívený, je z něj záznam (dodám), https://www.socialni-a-dostupne-bydleni.cz/piratecon-cerven-2018

18.6. - dostala jsem odpověď MMR na interpelaci ke koordinaci Zákona o soc. bydlení. v příloze.

#12 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitasová před 6 měsíců

11.5.2018 - komplexní odpověď na interpelaci "prevence odebírání dětí kvůli bydlení ze strany MPSV"

#13 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

15.7. - jednání podvýboru pro bytovou politiku - inicioval Jakub Michálek, téma: digitalizace a zrychlení staveb. řízení

Václav Nebeský, náměstek MMR, představil aktuální práce na analýze (realizuje Z. Zajíček - ICT unie) a na konci září se můžeme ptát, jaký bude přesný harmonogram digitalizace

#14 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

10.7. setkání Platformy pro sociální bydlení a poslanců - s příspěvky a zkušenostmi O. Veselého z Písku, J. Kubíka, a brněnským modelem. Aktivní v diskuzi bylo Ústí - p. Fialová, p. Aulická.

#15 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitasová před 3 měsíců

12.9.2018 - předány dopisy ministryním MPSV a MMR se žádostmi o informace k avizovanému programu Výstavba a prohlášení premiéra o zbytečnosti zákona o sociálním bydlení.

#16 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 3 měsíců

17.9. 2018 odpověď ministryně MPSV - soc. a dostupné bydlení

#17 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 3 měsíců

19.9.2018 odpověď ministryně - MMR

#18 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 3 měsíců

Ivan Bartoš a Olga Richterová poslali 27.9. reakci na sdělení MMR

#19 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 2 měsíců

11.10. účast na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení na MMR - diskuze od 9h do 11.15, poté ještě networking (zejm. s M. Trojanem)

#20 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 21 dnů

  • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#21 Aktualizováno uživatelem Martin Archalous před 21 dnů

  • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog
  • Kategorie smazán (Návrh zákona)

Také k dispozici: Atom PDF