Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #8953

PSP - programový cíl #16816: Podpora terénní péče, fungující zdravotně-sociální pomezí a navazující služby

Porodní domy - podpořit skutečnou svobodu volby a kojení

Přidáno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky. Aktualizováno před téměř 2 roky.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
16.10.2018
Uzavřít do:
01.12.2019
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
200.00 hod (Celkem: 270.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

User story: Jako občan chci možnost volby a standardy v porodnictví, jakožto typickém příkladu zdravotně-sociálního pomezí.

Kontext: Lidé v ČR nedostávají péči dle standardů WHO.

Politické řešení: Podpořit vznik porodních domů a center, v souladu s doporučeními WHO a úsilím řady sdružení v ČR (např. APODAC)

Programová opora: Volební program Zdravotnictví

Spojenci: nevládní organizace i Pracovní skupina pro porodnictví při Radě vlády

Odpůrci: Bohužel některá zařízení, která nechtějí žádné změny

Navrhované kroky (milníky):

 • 2018 - schůzky s důležitými aktéry (pediatři, neonatologové, porodní asistentky, samotné rodičky)
 • 05/2018 - povedlo se podpořit již probíhající odbornou debatu (poslanecký seminář?)
 • 01/2019 - povedlo se identifikovat problematická místa v současné vyhlášce (porodní asistentka nemůže působit samostatně)
 • 05/2019 - chystá se Kulatý stůl se Senátem a s NNO reprezentovanou Anetou Majerčíkovou - k podpoře kojení
 • 05/2019 Týden respektu k porodu - podpora účastí
 • 03/ 2019 - Překlad standardů WHO - musí být kompletní! - Olga si dopisuje s M. Zdr.

v rámci svobody volby:

 • možné začít diskuzi o možnosti volit i císařský řez

Mediální rizika: názor, že jedině v klasické porodnici lze zajistit bezpečný porod s minimálním rizikem

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: kulatý stůl, články, rozhovory, reportáže v médiích


Dílčí úkoly

Úkol #15093: Uspořádat kulatý stůl k podpoře kojení v porodnicíchV řešení (diskutuje se)Pirát sonaval

Mediální výstup #16532: Piráti podporují dobrou praxi v porodnictví a postupy doporučené Světovou zdravotnickou organizacíDokončenOlga Richterová

Úkol #16660: Příprava kulatého stolu na téma podpora kojeníŘešit pozdějiOlga Richterová

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • Předmět změněn z Porodní domy - svoboda volby v otázce porodu na Porodní domy - podpořit skutečnou svobodu volby v otázce porodu

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • Cílová verze nastaven na První rok ve sněmovně

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • Zobrazit v nabídce změněn z Ne na Ano
 • Typ práce nastaven na Získávání informací
 • Přiřazeno nastaven na Olga Richterová
 • Uzavřít do nastaven na 31.03.2018

Leden - domlouvání schůzky s novým ministrem. Schuzka s PA - co je třeba. Parlamentní institut- mezinárodní komparace.
Únor - rozhovory s lékaři z vyboru zdravotniho.
Březen - mediální vystup co je potřeba, aby vznikly por. domy. Co vadí ve vyhlášce.

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • Odhadovaná doba nastaven na 200.00 hod
 • % Hotovo změněn z 0 na 10

schůzky (leden, únor), příprava dokumentů a podkladů ke komunikaci s MZ, přihlášení do prac. skupin

#5 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 10 na 20

Domluvená záštita na Týden respektu k porodu

#6 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 20 na 40
 • Uzavřít do změněn z 31.03.2018 na 31.08.2018

18.4. jsem se v PSP sešla na pracovním obědě s L. Kantorem, senátorem a neonatologem, a probírali jsme jeho práci na neonatologickém oddělení v Olomouci a širší souvislosti s porodnictvím v ČR.

18.4. jsem se v PSP sešla se zástupkyněmi organizace APODAC, N. Sedlickou a M. Rumlerovou. Dále přítomna E. Kovačeva a Z. Freitas.

Diskutovaly jsme o chystaném kulatém stolu v PSP (k první hodině po porodu) a o jejich jednáních se světovou organizací MUNET a FIGO.
Konzultovaly jsme další postup po Týdnu těhotenství a porodu, kterému jsme s I. Bartošem dali záštitu - http://respektkporodu.cz/pirati-podporuji-tehotenstvi-porod-a-rodicovstvi/

#7 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

 • % Hotovo změněn z 40 na 60

7.5. - účast na Festivalu těhotenství a rodičovství v Brně - https://www.piratskelisty.cz/clanek-1995-olga-richterova-na-festivalu-tehotenstvi-a-rodiny-v-brne

14.5. - zahájení Týdne respektu k porodu - https://www.iham.cz/2018/05/aby-zeny-mohly-rodit-jako-vevodkyne/

17.5. - kulatý stůl "První hodina po porodu" v PSP - kompletní záznam a podklady zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1316&td=19&cu=6

#9 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

28.6. - odpověď prof. Pařízkovi (na jeho email) a přijetí návrhu na schůzku.

#10 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

16.7. na schůzce s velvyslancem Spoj. království v Praze jsem na příkladu porodnictví a profese porodních asistentek (ale i špatně zaplacené profese učitelek v MŠ, kde je až 28 dětí na 1 pedagožku) ilustrovala současnou situaci českých žen. Zajímalo ho to, neb mi nabídl účast na akci ve Westminsteru k výročí 100 let volebního práva žen. https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=573688#p573688

#11 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

Dne 20. 7. - sešla jsem se s prof. A. Pařízkem, porodníkem a VŠ pedagogem, a diskutovali jsme jeho nesouhlasný postoj k řadě pirátských bodů ze stanoviska k porodním asistentkám.

Přislíbil mi zaslání řady dat, z nichž vychází (rozporoval např. oficiálně publikované statistiky od ÚZIS, kupříkladu čísla o epiziotomii dle jeho slov nesedí, neb se v kolonce zaškrtává najednou nástřih i natržení - lacerace) a domluvili jsme se na pokračovací schůzce s jeho ženou Petrou Pařízkovou (zejména mě zajímá vzdělávání porodních asistentek ve fyziologických porodech, když kupříkladu v důsledku stavebních dispozic v mnoha porodnicích není vhodné vokalizovat - tj. hlasitě se při porodu projevovat - což je ale jinak součástí běžného porodu a např. pomáhá se zpracováním bolesti. Nebo další téma: kontinuální péče jedním zdravotníkem i po porodu je u nás narušována přemístěním ženy na oddělení šestinedělí, porodní asistentka tam teoreticky může docházet, rozhodně ale není zajištěna systematická péče jednou osobou).

Zásadní neshoda je nad doporučeními WHO - dle něj jsou platná pouze pro rozvojové země, v jejich úvodu se ale píše "The recommendations
presented in this guideline are neither country nor region specific and acknowledge the variations that exist globally as to the level of available health services within and between countries" - viz Intrapartum Care for a positive Childbirth experience, WHO 2018, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=92B4EB0D8608DEE6B0EC4DCB1A3B39AC?sequence=1)
A třeba tlak na fundus/Kristellerova exprese je podle WHO non lege artis - přičemž v ČR se stále používá.

Jsem zvědavá na pokračování započaté diskuze.

Přijaté výhody: daroval mi svou knihu (Těhotenství, Porod, Dítě, 5. vydání), oběd jsme si (sešli jsme se v restauraci Kravín) platil každý sám. Setkání trvalo 2 hodiny a nebyl přítomen nikdo další.

Poskytnuté výhody: 0

#12 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

21.7. - požádání o schůzku P. Pařízkové - ke vzdělávání por. asistentek, kontinuitě péče jednou zdravotnic. osobou a sdílení zkušeností se zahraničím

#13 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let

21.7. - dotaz na D. Kopkovou, MZ ČR, jak vypadá příprava dokumentu "Seznam doporučení, v oblasti respektování práv rodiček"

 1. 7. - žádost na paní náměstkyni MZ ČR A. Šteflovou o schůzku k porodnictví a souladu českých postupů a postupů doporučených WHO

#15 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

4.10. - schůzka s náměstkem min. zdrav- téma kojení a jeho podpory v porodnicích - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=583384#p583384

#16 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

8.10. schůzka k porodnictví se Z. štromerovou - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=583825#p583825

#17 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

 • % Hotovo změněn z 60 na 70
 • Předmět změněn z Porodní domy - podpořit skutečnou svobodu volby v otázce porodu na Porodní domy - podpořit skutečnou svobodu volby a kojení

#18 Aktualizováno uživatelem matous vanca před více než 2 roky

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#19 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog

#20 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Semafor nastaven na Zelená
 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ano)
 • Typ práce smazán (Získávání informací)
 • Cílová verze změněn z Backlog na 2019 - Roční plán (zastaralé)
 • Projekt změněn z _Backlog na Resort zdravotnictví
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Tags nastaven na klub-ochrana, tym-zdravotnictvi, key-porodnictvi

#21 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#22 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

 • Rodičovský úkol nastaven na #16816
 • Projekt změněn z Resort zdravotnictví na Resort práce a sociálních věcí
 • Tags změněn z klub-ochrana, tym-zdravotnictvi, key-porodnictvi na klub-ochrana, tym-zdravotnictvi, key-porodnictvi, tym-MPSV

#23 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)
 • Tags změněn z tym-zdravotnictvi, key-porodnictvi, tym-MPSV na tym-zdravotnictvi, key-porodnictvi, tym-MPSV, klubik-ochrana

#24 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Tags změněn z tym-zdravotnictvi, key-porodnictvi, tym-MPSV, klubik-ochrana na tym-zdravotnictvi, key-porodnictvi, tym-MPSV, klubik-ochrana, formalne-ok

#25 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 2 roky

12.3.2018 dotaz na překlad doporučení WHO na Ministerstvo zdravotnictví:

Dobrý den, vážená paní náměstkyně,

na vědomí vážený pane ministře,

jsem velmi potěšena rozhodnutím ministerstva přeložit Doporučení k péči během porodu pro pozitivní porodní zkušenost (WHO, 2018) a Doporučení k předporodní péči (Antenatal care). Děkuji i za zaslání těchto dokumentů po jejich překladu.

Proč ale píšu: zaráží mě nekompletnost českého překladu. Možná víte, že jsem vystudovaná translatoložka - a právě selektivní přístup k výchozímu textu je u překladů velkou chybou, protože může způsobit zcela zavádějící vyznění. Na základě podkladů, které jsem obdržela, je patrné, že z dokumentů vypadly podstatné pasáže. Byly přeloženy jen některé jeho části, místy dokumenty obsahují jen stručný výtah jednotlivých doporučení, chybí zásadní vysvětlující části shrnutí důkazů, zdůvodnění, absentují i části, které upřesňují základní pojmy, vysvětlují použitou metodiku, využívání dokumentu, dávají praktická doporučení a uvádějí konkrétní příklady z praxe.a úvah a postupů důležitých pro správnou implementaci těchto doporučení.

I při zběžném pohledu je zřejmé, že dokument o předporodní péči má v angličtině 172 stran, překlad 50, dokument o porodní péči má v angličtině stran 212, překlad 65.

Proč jsou poznámky a dovysvětlení důležitá je uvedeno přímo v textu (i v překladu) - zvýraznění je moje:

“Aby každé z doporučení bylo správně pochopeno a uplatněno v praxi, poskytli přispívající odborníci tam, kde to bylo potřeba, dodatečné poznámky. Pokud GDG doporučila intervenci nebo možnost volby pouze v konkrétním kontextu nebo v kontextu rigorózního výzkumu, jsou uvedeny další podrobnosti o konkrétním kontextu i to, jaké klíčové otázky je nutno prošetřit. Uživatelé této směrnice by se měli odvolávat na tyto poznámky, které jsou uvedeny přímo pod každým z doporučení v úplné verzi směrnice. Doporučení týkající se porodní péče pro dosažení pozitivní porodní zkušenosti jsou shrnuta v níže uvedené tabulce.”

Pro představu, k jakým druhům omylů může dojít, ukážu konkrétní případ:

Doporučení 1 - ohleduplná péče:

 • (původní termín je respektující, bohužel v překladu nebyl dodržen)

 • v textu je vysvětleno, že by ji žena měla dostat

  • nicméně chybí dále kontext - co taková péče znamená
  • dále chybí navazující další části textu (že faktory působící proti takové péči mohou být nedostatek soukromí, fyzické zneužití, verbální zneužití, atd.), chybí v tabulce uvedené základní zdrojové požadavky pro naplnění doporučení
  • VŠECHNY TYTO navazující a doplňující součásti textu v překladu CHYBÍ

Podobně u dokumentu o předporodní péči, antentatal care, zcela chybí nejrozsáhlejší a nejdůležitější část u každého doporučení, která se týká shrnutí důkazů, zdůvodnění a úvah. Dále chybí část, která se týká velmi důležitého zdárného zavádění těchto doporučení do praxe s podrobnými praktickými příklady, které mohou nastat, a seznam rozšiřujících odborných zdrojů.

Můj dotaz směřuje k tomu, jak Ministerstvo zdravotnictví naloží s těmito závažnými skutečnostmi: k podpoře optimálních podmínek rozvíjející se partnerské spolupráce mezi porodními asistentkami a lékaři by bylo skvělé maximálně využít tyto kvalitní materiály Světové zdravotnické organizace, na kterých se podíleli nejlepší odborníci světa. Bylo by prospěšné následně zadat dokončení překladu a korektur tak důležitých publikací, které mohou významně přispět ke zlepšení péče o těhotnou a rodící ženu a její dítě do rukou odborné veřejnosti. Udělá to Ministerstvo?

Nekompletní překlad je ve skutečnosti porušení záměru původních autorů, a může zakládat i zodpovědnost Ministerstva za chybně uplatněné postupy (v důsledku neúplného textu Doporučení).

S poděkováním za odpověď, jaký bude další postup, a se srdečným pozdravem,

#26 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 2 roky

 • Uzavřít do změněn z 31.12.2018 na 01.12.2019
 • Popis aktualizován (diff)

#27 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před téměř 2 roky

V květnu 2019 - seminář v Senátu, Týden Respektu k porodu - debata

V červnu 2019 - záštita spolku SpoKojení, z.s.

V září 2019 - interpelace A. Vojtěcha k podpoře kojení a humanizaci porodnictví

14.10.2019 - schůzka s nám. A. Šteflovou k tématu

listopad - chystaný seminář v PSP - záštita

Také k dispozici: Atom PDF