Projekt

Obecné

Profil

Přihláška projektu #8890

Moderní město pro všechny generace – cyklus přednášek v Prostějově

Přidáno uživatelem Petr Lysek před téměř 2 roky. Aktualizováno před 6 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
01.02.2018
Uzavřít do:
31.12.2018
% Hotovo:

0%

Orgán:
Mediální odbor
Věcné podmínky:

Uspořádání cyklu přednášek a panelových diskuzí pro širokou veřejnost. Předpokládá se uspořádání cca 5-10 přednášek s důrazem na implementaci jednotlivých dotčených oblastí do konceptu „Smart Cities“.

Veřejně prospěšný účel:

Jednotlivé akce se budou věnovat oblastem, které jsou důležité pro život občanů a jejichž správné nastavení a důraz na kvalitní řešení jednotlivých problémů dělají město příjemným pro život.
Hlavním cílem je představit veřejnosti problémy, vznikající v různých oblastech veřejného života a představit jejich možná řešení z pohledu odborné veřejnosti s důrazem na představení pirátského pohledu na danou problematiku.
Z každé zrealizované akce bude pořízen videozáznam, který bude zveřejněn na internetu. Současně počítáme s využitím získaných informací pro přípravu programu pro komunální volby nejen pro Prostějov.

Výzva k podpoře:

Podpořte náš projekt a jeho realizaci, která přinese užitek nejen Pirátům, ale i občanům a může sloužit jako podpůrný zdroj informací pro nadcházející komunální volby.

Minimální částka:
20000
Maximální částka:
75000
Vysoutěžená částka:
21000
Smlouva:

Popis

V rámci cyklu přednášek a panelových diskuzí předpokládáme následující základní okruhy s uvažovanými specifickými tématy. Definitivní výběr realizovaných témat a počet akcí bude proveden na základě přidělených prostředků v rámci PaRo.
Pro každou z uvažovaných akcí předpokládáme zajištění odborníků na dané téma za účasti zástupce Pirátů. Předpokládaná délka jednotlivých akcí je 2 hodiny.

A) Participace, transparentnost a koncept „smart city“
*1. Koncept „smart city“ - zastřešující téma úvodní přednášky, které by mělo osvětlit problematiku implementace konceptu a jeho provázanost se všemi oblastmi života města

 1. Příležitosti a možnosti rozvoje participace - participativní rozpočet města, efektivní postupy zapojování občanů do tvorby a rozhodování jednotlivých oblastí lokální politiky (kultura, sport, urbanismus, infrastruktura atd.)
 2. Transparentní město – transparentnost jednání a rozhodnutí samosprávy, možnosti transparentnosti dalších státních institucí působících na území města, cesta k transparentnosti a související rizika*

B) Kvalita života – aktuální otázky sociální politiky na lokální úrovni:

*1. Stárnutí v moderním městě – diskuze se zaměřením na řešení navýšení kvality života seniorů v obci (kvalita a kvantita poskytovaných sociálních služeb, podpora účasti na kulturních akcích, senior jako zaměstnanec, zohlednění infrastruktury města atd.)

 1. Kvalita a perspektiva vzdělání v moderním městě – možnosti obce při ovlivňování kvality vzdělání (obec zřizovatel MŠ a ZŠ), budoucnost víceletých gymnázií, provázanost základního a středního vzdělání, inkluze, vzdělání pro zaměstnání atd.
 2. Řešení chudoby v moderním městě - zadlužení domácností, finanční gramotnost, exekuce, možnosti řešení ze strany obce, role NNO a dalších subjektů atd.
 3. Dostupnost kvalitního bydlení - význam nástroje a postupů sociálního bydlení, informace k zákonu o sociálním bydlení (základní kostra), model „housing first“ vs. doposud uplatňované postupy (azylové domy) atd.
 4. Minimalizace příležitostí ke vzniku závislostí na území města - role obce, aktuální stav a trendy šíření nových typů závislostí, příležitost k hazardu na území města, dopady závislostí atd.*

Řešitelem projektu je žadatel, tj. Petr Lysek, předseda MS Prostějov. Projekt bude zahájen nejpozději v březnu 2018, nejdříve 1.2.2018. Projekt bude ukončen nejpozději do června 2018 nebo dříve splněním min. počtu uskutečněných akcí.
Odhadovaný čas dobrovolnických prací je cca 40 h (10 x [2 h příprava + 2 h přednáška). Jedná se o minimální předpokládaný časový rozsah. Konkrétní osoby s příslibem realizace nebyly dosud dojednány. Řešitel bere na sebe riziko na jejich zajištění, přičemž předpokládá, že sám bude realizátorem některých akcí.
Ze získaných prostředků budou hrazeny cestovní náklady přednášejících, pronájmy prostoru a propagace akcí na výlepových plochách města.


Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Podání #19286: Žádost o prodloužení termínu realizace do 31.12.2019 - Moderní město pro všechny generace – cyklus přednášek v ProstějověDokončen2019-03-17

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před téměř 2 roky

 • Orgán změněn z Administrativní odbor na Mediální odbor

#2 Aktualizováno uživatelem Petr Lysek před téměř 2 roky

Zahájení 1.2.2018
Ukončení 30.6.2018

Díky

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před téměř 2 roky

 • Uzavřít do nastaven na 30.06.2018
 • Začátek změněn z 12.12.2017 na 01.02.2018

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Vysoutěžená částka nastaven na 21000

Projekt získal 21 000,- a může být řešen.

#6 Aktualizováno uživatelem Petr Lysek před více než 1 rok

Rád bych požádal o prodloužení termínu dokončení přednáškového cyklu do konce roku 2018.
Zatím se nám povedlo uspořádat tři besedy (z plánovaných pěti) s velmi zajímavým obsazením a na Prostějov velmi solidní účastí vždy mezi 20-30 lidmi.
Vzhledem k potížím s pořádáním akcí politickou stranou v Prostějově jsme založili FB stránky
https://www.facebook.com/Modern%C3%AD-m%C4%9Bsto-pro-v%C5%A1echny-generace-749542695239244/

Odkazy na jednotlivé proběhlé akce jsou zde:
https://www.facebook.com/events/2030837173796730/
https://www.facebook.com/events/141164860069697/
https://www.facebook.com/events/527244597670056/

Chystají se videa ze všech tří přednášek, která budou zveřejněna na krajském webu společně se shrnujícím článkem v nejbližší době (jakmile čas trochu dovolí).

Nicméně hlavní problém je, pokud chceme zachovat kvalitu přednášejících, sladit jejich časové možnosti a v tomto jsme narazili na meze našeho optimismu.
Z přidělené částky jsme zatím utratili cca 1/3 financi.
Rádi bychom do konce roku zvládli ještě cca 4 akce, předběžná témata jsou:

Vzdělání a zaměstnanost
Transparentní radnice
Sucho, voda a hospodaření s ní
Smart cities

Definitivní náplň přednášek bude upřesněna dle zajištěných lektorů.

#7 Aktualizováno uživatelem Mikulas Ferjencik před více než 1 rok

souhlasím s prodloužením

#8 Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před 6 měsíců

 • Uzavřít do změněn z 30.06.2018 na 31.12.2018

#9 Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před 6 měsíců

Právě pracuji na revizi PaRo pro rok 2019 (viz https://redmine.pirati.cz/issues/18878).
Jak to dopadlo s tímto projektem? Je ze strany řešitele už hotovo? Zbylo ještě poměrně dost prostředků, nicméně k prodloužení už by bylo třeba souhlasu Republikového předsednictva. Pokud je hotovo, prosím o komentář, co se Vám ještě povedlo uskutečnit, ať to tady můžeme uzavřít.
Děkuji za informaci!

#10 Aktualizováno uživatelem Petr Lysek před 6 měsíců

Zdravím, asi bych rád požádal RP o prodloužení termínu, podařilo se loni udělat 4 z plánovaných 5 besed, a s výrazně nižšími náklady než jsme původně počítali. Bohužel do toho spadly podzimní komunální volby. Vzhledem k našemu značnému časovému vytížení a současně s poměrně náročnou logistikou zajištění přednášejících, aby se podařilo najít průnik v termínech, jsme zvládli už pouze jednu přednášku na téma vzdělávání - https://olomoucky.pirati.cz/tiskove-zpravy/v-prostejovske-knihovne-se-bavilo-o-vzdelavani-a-zamestnanosti.html.
Rádi bychom pokračovali, kromě témat Smart Cities a Transparentní radnice se nám nabízí ještě aktuálně několik dalších témat, které bychom rádi zrealizovali. Jak by měla vypadat žádost na RP, aby nám prodloužilo termín.
Díky.
Petr

#11 Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před 6 měsíců

Ahoj,
žádost o souhlas RP s prodloužením se podává do redmine podatelny RP tu: https://redmine.pirati.cz/projects/rp
Tady jsem našla jedno historické podání, které stejným procesem kdysi prošlo - https://redmine.pirati.cz/issues/7316.

V textu by určitě neměl chybět odkaz na tento tiket s přihláškou. A určitě neuškodí popsat, co máte za sebou, proč o prodloužení žádáte opakovaně, co byste ještě chtěli realizovat. Stručně a jasně.
V podstatě to, cos hezky popsal ve dvou komentářích tu.
Kdybys potřeboval ještě nějakou součinnost, ozvi se. Pokusím se pomoci.

#12 Aktualizováno uživatelem Petr Lysek před 6 měsíců

Zkusím si to nachystat a podat. Díky předem za pomoc.
P.

#13 Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před 6 měsíců

 • související s Podání #19286: Žádost o prodloužení termínu realizace do 31.12.2019 - Moderní město pro všechny generace – cyklus přednášek v Prostějově přidán

Také k dispozici: Atom PDF