Projekt

Obecné

Profil

Přihláška projektu #8885

Rozšíření svobody shromažďování

Přidáno uživatelem Lukas Blazej před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
19.12.2017
Uzavřít do:
31.03.2019
% Hotovo:

0%

Orgán:
Administrativní odbor
Věcné podmínky:

Řešitel disponuje veškerým vybavením potřebným pro realizaci projektu.

Veřejně prospěšný účel:

Ochrana shromažďovacícho práva zakotveného v čl. 19 odst. 1 Listiny.

Výzva k podpoře:

Nehlasujte pro projekt, pokud má 30 či více hlasů. Ke snaze o rozšíření svobody shromažďování více není potřeba.

Minimální částka:
5000
Maximální částka:
15000
Vysoutěžená částka:
8500
Smlouva:

Popis

Zákon o právu shromažďovacím zakazuje konání shromáždění v ulicích Sněmovní, U Zlaté studně, Tomášská, Thunovská, Valdštejnské náměstí, Valdštejnská, Zámecká, na chodníku přiléhajícímu k severní hraně Malostranského náměstí, mezi křižovatkami ulic Zámecká a Tomášská a v části ulice Letenská. Zákon o ústavním soudu zakazuje shromažďování ve vzdálenosti do 100 metrů od budovy soudu. Podobné zákazy najdeme i jinde, například v zákoně o vodách ve vztahu k ochranným pásmům vodních zdrojů.

Všechny tyto zákazy mají společné dvě věci.
První je, že jsou vedeny nějakým legitimním cílem, ale mají značné vedlejší dopady. Například v ulici Sněmovní sice sídlí Poslanecká sněmovna, takže zákaz má zajišťovat „klid na práci“, zároveň zde ale sídlí i Albánské velvyslanectví a Monacký konzulát, kterým zákaz zajišťuje imunitu proti veřejným projevům nesouhlasu s politikou jejich zemí. To samé platí pro velvyslanectví Velké Británie v ulici Thunovská.
Druhým podstatným společným znakem je, že tyto plošné zákazy jsou v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv. Evropský soud pro lidská práva v případu Lashmankin a ostatní proti Rusku (zejména v odstavcích 318-478) konstatoval rozpor podobně plošných zákazů v Rusku s Úmluvou. Vybírám dva klíčové odstavce:

  1. Turning now to the proportionality of the general ban, the Court notes that there is no evidence that it has been the subject of an exacting parliamentary and judicial review. Neither the Government, nor the Constitutional Court in its ruling of 17 July 2007 (see paragraph 254 above), explained what security considerations justified it, except by vaguely referring to the “special legal regime” of the locations mentioned in the Public Events Act. Nor did the Constitutional Court explain why a general ban was a more feasible means of achieving the legitimate aim than a provision allowing case-by-case examination and targeting only those assemblies which presented a danger of disorder; or why the general ban could not be relaxed without a risk of abuse, significant uncertainty, discrimination or arbitrariness (compare Animal Defenders International, cited above, §§ 108 and 114-16). The Court is therefore not persuaded that the Government provided a convincing justification for the general ban in question.

  2. That being said, the Court accepts that a ban on holding public events in the immediate vicinity of court buildings may serve a legitimate interest, namely that of protecting the judicial process in a specific case from outside influence, and thereby protecting the rights of others, namely the parties to judicial proceedings. The ban should however be tailored narrowly to achieve that interest. In Russia the prohibition on holding public events in the vicinity of court buildings is formulated in absolute terms. It is not limited to public assemblies held with the intention of obstructing or impeding the administration of justice. It prohibits all assemblies, including those unrelated to any judicial proceedings. For example, the applicants were not allowed to hold a Gay Pride event in the town centre, on the ground that the location they chose was in the vicinity of the Constitutional Court building (see paragraph 56 above). It is significant that the event at issue was unrelated to any case being examined by the Constitutional Court; its purpose was to mark the anniversary of the start of the gay rights movement back in the 1960s and to condemn homophobia and discrimination against homosexuals.

Ještě bych dokázal pochopit, pokud bychom říkali, že občané nemají právo demonstrovat proti zákonodárcům v blízkosti budov, kde se zákonodárný sbor schází. Není pro mě ale přijatelné, aby bylo plošným zákazem bráněno i těm demonstracím a pochodům, které nemají s činností zákonodárce nic společného.

Z projektu by byly hrazeny soudní poplatky (1-2 žaloby po 3 000 Kč, případně kasační stížnost za 5 000 Kč) a odměna ve výši 80 Kč/hod. Cílem je dostat věc k Ústavnímu soudu, který by měl předmětná ustanovení zrušit.


Dílčí úkoly

administrativní odbor - Návrh #19036: Souhlas se změnou výkonného orgánu v PaRo projektuNovýMartin Kučera


Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Podání #19388: Dodatečné přijetí PaRo projektu pod RPDokončen20.03.2019

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lukas Blazej před více než 2 roky

Děkuji všem za podporu a prosím AO o úpravu data zahájení projektu na 19. 12. 2017 (datum ukončení hlasování) a konce 31. 3. 2019. Projekt bude pravděpodobně ukončen dříve, první soudní poplatek 3 000 Kč jsem již uhradil ze svého.

#2 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 2 roky

  • Začátek změněn z 12.12.2017 na 19.12.2017
  • Uzavřít do nastaven na 31.03.2019

#3 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 2 roky

  • Vysoutěžená částka nastaven na 8500
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Projekt byl podpořen a bude řešen.

#5 Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před více než 1 rok

Momentálně pracuji na revizi PaRo projektů (viz https://redmine.pirati.cz/issues/18878).
Jaký je tady stav? Je zájem ještě čerpat prostředky v roce 2019?
Prosím o informaci, děkuji!
Případně je možné zažádat i o prodloužení administrativní odbor.

#6 Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před více než 1 rok

  • související s Podání #19388: Dodatečné přijetí PaRo projektu pod RP přidán

Také k dispozici: Atom PDF