Projekt

Obecné

Profil

Přihláška projektu #8849

Finanční podpora komunitního klubu Budík

Přidáno uživatelem Barbora Přibylová před více než 2 roky. Aktualizováno před 2 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
20.12.2017
Uzavřít do:
20.12.2018
% Hotovo:

0%

Orgán:
Mediální odbor
Věcné podmínky:

Projekt Budík díky několika darům, a především osobním investicím zakladatelů, nyní disponuje většinou nezbytného vybavení, dosáhl kompletní (a historicky první) kolaudace prostoru domu v historickém jádru města pro tento účel. Aktuálním cílem je pokračovat v dovybavování klubu a podpoře komunitních aktivit. Dále k přizpůsobení venkovního podia a posezení historickému rázu celého náměstí.

Veřejně prospěšný účel:

Jde o službu veřejnosti v podobě zprovoznění a provozování komunitního kulturního, vzdělávacího a čajového klubu Budík v Žatci. Filosofií projektu je jednak realizovat vlastní aktivity a akce pro veřejnost, a jednak, a to zejména, prezentovat prostor jako platformu pro realizaci vizí přímo z řad veřejnosti s hlavním cílem přispět k oživení města, jeho obyvatel, širšího okolí a málo využívané části městského historického jádra. Tímto záměrem projekt reaguje na dlouhodobou absenci takto pojatého klubového prostoru ve městě, po němž volá stále více obyvatel, zejm. z řad mladší generace, která zde nemá příliš možností seberealizace v tematicky spřízněných směrech. Místní Piráti tím získávají kvalitní zázemí pro konání osvětových besed, promítání filmů, či dalších podpůrných aktivit v době kampaně do komunálních voleb v roce 2018.
Domníváme se, že v podkrušnohorském regionu, který se stále obtížněji vymaňuje (ekonomicky i společensky) z minulosti totalitního režimu, je tento projekt významným prvkem budování občanské společnosti.

Výzva k podpoře:

Podpořte provoz komunitního kulturního, vzdělávacího a čajového klubu Budík, který razí osvětu v mnoha aspektech života. Podpořte Budík - Budík budí občanskou společnost ze spánku!

Minimální částka:
5000
Maximální částka:
50000
Vysoutěžená částka:
18500
Smlouva:

Popis

Budík je klub občanských aktivit v Žatci provozovaný NNO Budík, z. s. Spolek realizuje dva hlavní směry - kroužek programování Baltík a vlastní klub - viz další popis. Klub zprovozněn 21. 5. 2016 a charakterizují jej tyto cíle:

 • oživování kriticky nežijícího historického centra města Žatce. (m.j. důležitý faktor snah města o zápis na seznam UNESCO)
 • poskytování zázemí pro aktivity vlastní, ale zejména pro místní. Zázemí prostorové, technické, personální, propagační, právní i ekonomické. K dispozici mají místní Piráti neomezeně. Funguje jako malé lokální beznákladové PiCe.
 • pořádání akcí kulturních, vzdělávacích a společenských za účelem setkávání a aktivizace komunity občanů města, prezentace kreativity apod.
 • důraz na dobrovolnictví a vedení zejm. mladší populace k principům občanské společnosti, nabývání zkušeností s provozem, organizováním, pořadatelstvím atd.
 • mírnění trendu odlivu mladé populace z důvodu kriticky nedostatečné nabídky vyžití (reflektuje SWOT analýza města, Strategický plán rozvoje či Komunitní plán, kde všude potřeby realizované Budíkem figurují) Za 18 měsíců provozu Budík realizoval na 60 akcí různého zaměření. Z nich uvádíme:
 • koncerty (zejm. na náměstí před klubem), 3. a 4. ročník multižánrového festivalu Pestrofest
 • besedy, přednášky, workshopy, dokumentární festival Jeden svět, pouliční divadlo, celoevropskou akci Noc literatury, „bleší trhy“
 • neformální „Free Ride“ beseda s Ivanem Bartošem v říjnu

I přes řadu příslibů od vedení města zůstaly aktivity spolku doposud víceméně nepodpořeny, a ten je tak stále závislý především na vlastní hospodářské činnosti a vnějších zdrojích (granty, dotace, dobrovolnické příspěvky fandů)


Související úkoly

související s finanční tým - Podání #9371: Položka rozpočtu pro PaRo projekt Finanční podpora komunitního klubu BudíkDokončen02.02.2018

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 2 roky

 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Mediální odbor

#2 Aktualizováno uživatelem Barbora Přibylová před více než 2 roky

Opravuji zahájení projektu na 20.12. 2017, uzavření do 20.12. 2017

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 2 roky

Uzavření předpokládám 20. 12. 2018, ne?

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 2 roky

 • Začátek změněn z 11.12.2017 na 20.12.2017
 • Uzavřít do nastaven na 20.12.2018

#5 Aktualizováno uživatelem Barbora Přibylová před více než 2 roky

Samozřejmě, pardon!

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 2 roky

 • Vysoutěžená částka nastaven na 18500
 • Přiřazeno nastaven na Barbora Přibylová
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Klub získal podporu 37 hlasů, tedy 18 500,- a lze zahájit řešení.

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 2 roky

 • související s Podání #9371: Položka rozpočtu pro PaRo projekt Finanční podpora komunitního klubu Budík přidán

#9 Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před více než 1 rok

Projekt je vyčerpán. Poprosím tedy řešitele (což je Adam Komenda - kontaktovala jsem ho přes SZ na fóru) o zprávu o tom, jak projekt probíhal. Pak to tu budeme moci uzavřít. Děkuji moc!

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Barbora Přibylová na Adam Komenda

#12 Aktualizováno uživatelem Adam Komenda před 2 měsíců

Výše jsem přidal zprávu k vyúčtování a účty k projektu, vše mi poskytl provozovatel klubu Budík v Žatci a realizátor projektu Ota Blail,za Budík, z.s.

#13 Aktualizováno uživatelem Adam Komenda před 2 měsíců

ta faktura leden-2018 je tam chybně, omyl

Také k dispozici: Atom PDF