Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #8787

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Novelizace školského zákona č. 561/2004 a podpora individuálního vzdělávání

Přidáno uživatelem Lukáš Bartoň před asi 3 let. Aktualizováno před 12 měsíců.

Stav:
Čeká se na podatele
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
06.12.2017
Uzavřít do:
31.12.2019
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Střednědobý cíl: Novelizace školského zákona č. 561/2004 a podpora individuálního vzdělávání

User story: Jako rodič chci, aby byla nabídka a forma vzdělávání více rozmanitá a lépe reagovala na potřeby rodičovské veřejnosti.

Kontext: V současné době nemá z hlediska legislativního nastavení možnost využití individuálního vzdělávání přílišnou podporu, odvíjí se od stanoviska ředitele školy. Požadujeme změnu podmínek individuálního vzdělávání tak, aby nebylo třeba předkládat řediteli školy závažné a explicitní důvody pro zajištění individuální vzdělávání. Ředitel by nicméně nadále měl mít možnost rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání, pakliže nejsou zajištěny dostatečné podmínky pro jeho realizaci.

Politické řešení: Připravit podklady ve vazbě na podporu individuálního vzdělávání a následně zařadit téma na program jednání Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Projednat možnost zapracování tématu do připravované Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2030 a následná příprava pozměňovacího návrhu a projednání podpory s dalšími subjekty PSP ČR.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Lze očekávat podporu od KDU-ČSL, TOP09, pravděpodobně i STAN a ODS.

Odpůrci: Pravděpodobně ČSSD, KSČM.

Navrhované kroky (milníky):

 1. Připravit argumentaci pro podporu individuálního vzdělávání (s využitím výsledků pokusného ověřování schváleného MŠMT)
 2. Navrhnout téma individuálního vzdělávání na program jednání Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu
 3. Na základě výsledku projednávání IV ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednat možnost zařazení tématu do připravované Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2030
 4. Příprava pozměňovacího návrhu a projednání možnost podpory s dalšími politickými subjekty v PSP ČR

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: IV zvýší riziko nekvalitní přípravy dětí.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti podporují různé cesty k dosažení výsledků vzdělávání nastavených rámcovými vzdělávacími programy. Umožňují rodičům zvolit formu individuálního vzdělávání, pokud splňují potřebné předpoklady nastavené v pilotním ověřování i v případech, kdy je k tomuto kroku vedou subjektivní důvody.


Dílčí úkoly

Úkol #17514: Připravit podklady ve vazbě na výsledky pokusného ověřování individuálního vzděláváníŘešit pozdějimartin ulovec

Mediální výstup #23982: Piráti připravili pozměňovací návrh školského zákona s cílem podpořit možnost individuálního vzděláváníV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před asi 3 let

 • Předmět změněn z Změna školského zákona § 41 na Změna školského zákona č. 563/2004 Sb., § 6 až 12

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před asi 3 let

 • Předmět změněn z Změna školského zákona č. 563/2004 Sb., § 6 až 12 na Změna školského zákona č. 561/2004

#3 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před asi 3 let

Chceme zrušení ustanovení § 41(2)c) a 41(3)a).
Požadujeme změnu podmínek individuálního vzdělávání (IV) tak, aby nebylo třeba
předkládat řediteli školy závažné a explicitní důvody pro individuální vzdělávání.
Naopak ředitel školy by měl mít doklad závažných důvodů pro nepovolení IV. Takové legitimní
důvody jsou už uvedené v § 41(8) u okolností zrušení dříve povoleného IV.
§ 34(1), druhá věta a související ustanovení § 34a, 34b, 37(4), 182a(1)a) bod 2. a 3., 185(15)
Vyškrtnutí povinné předškolní docházky ze Školského zákona bez náhrady.

#4 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před téměř 3 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

Bude otevřen školský zákon na návrh předsedy školského výboru. Novela se týká zrušení § 34a a 34b. Byl jsem jmenován zpravodajem této novely. Cílem je dostat toto otevření do druhého čtení, kde lze podávat pozměňovací návrhy i k ostatním paragrafům.

Sněmovní tisk č. 61.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=61&CT1=0

#5 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před téměř 3 roky

 • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

#6 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 20 na 50

Podán pozměňovací návrh ke školskému zákonu

Sněmovní dokument 957:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=61

#7 Aktualizováno uživatelem matous vanca před asi 2 let

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#8 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 2 let

 • Semafor nastaven na Zelená
 • Cílová verze změněn z Backlog na 2019 - Roční plán (zastaralé)
 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - střednědobý cíl

#9 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 2 let

 • Rodičovský úkol smazán (#8104)

#10 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 2 let

 • související s PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody přidán

#11 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z Klubík Svoboda na Resort školství
 • Tags nastaven na klubik-svoboda

#12 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • související s smazán (PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody)

#13 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Rodičovský úkol nastaven na #8104
 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Změna školského zákona č. 561/2004 na Novelizace školského zákona č. 561/2004

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Předmět změněn z Novelizace školského zákona č. 561/2004 na Novelizace školského zákona č. 561/2004 k usnadnění individuálních studijních plánů (ISP)

#16 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#17 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Novelizace školského zákona č. 561/2004 k usnadnění individuálních studijních plánů (ISP) na Novelizace školského zákona č. 561/2004 a podpora individuálního vzdělávání

#18 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

#19 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 12 měsíců

 • Priorita změněn z Urgentní na Normální

Také k dispozici: Atom PDF