Projekt

Obecné

Profil

Podání #8672

Výpočet povolebního bonusu

Přidáno uživatelem Jan Novak před více než 1 rok. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
29.11.2017
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené RP,

předkládám Vám vypočítané povolební bonusy pro koordinátory. Zasílám Vám google doc, v případě potřeby si můžete s jinými částkami modelovat jak chcete.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MC53C1jlAP_EtUpTvvJTtsY430c7RKhlo5U0Ic-2NEE/

Po zralé úvaze a diskuzích se povolební bonus rozdělil do čtyř částí:

1) 70% výpočtu je založeno na předchozím odměňování, tedy zohledňuje předchozí dobu práce a vychází z předpokladu, že odměňování od PO bylo spravedlivé.
2) 10% částky rozdělují kraje.
3) 10% se rozložilo mezi ostatní vedoucí odborů
4) 10% rozdělí vedoucí PO.

Metodologie:
**
V první části jsme se nakonec rozhodli pro využití dat z předchozích odměň. Hlavním důvodem byl nedostatek proměnných, které by šlo s jistotou spojit s činností krajského koordinátora. Mezi volebními výsledky v krajích a částkách vydaných skrze PO je jednoznačně viditelná korelace, v sociálních vědách dostatečná k předpokladu kauzality. Tento fakt v zásadě potvrzuje i výsledná analýza parlamentních voleb od Jakuba Zítka.
Automatizovaný výpočet v této části ovšem nebyl přesný ve dvou případech - u Daniely Bílé z KvK a Daniely Lakatošové z LiK. V prvním případě kvůli výkonnostním problémům byla koordinátorka po vzájemné dohodě "přesunuta" na čistě administrativní pozici, ovšem historické hodnocení jí poté přiznávalo nesmyslně vysokou částku. Místo zbytečných úprav vzorce kvůli jedné anomálii, jsem tedy do výpočtu autoritativně vstoupil a částku ponížil o 20 000 Kč, které jsem rovnoměrně rozdělil mezi zbylé koordinátory. Daniela Bílá se ovšem kampaně účastnila (nejen jako administrativní podpora) a proto považuji za fér, aby povolební bonus (byť v menší výši) dostala. V druhém případě Daniela Lakatošová v době za kterou je povolební bonus vyplácen nepracovala (nebyla ani odměňována), proto jsem strhl celou vypočtenou částku a opět ji rozdělil mezi zbytek koordinátorů rovnoměrně (sloupec K).
První částí výpočtu bylo rozděleno 358 292 Kč.

Peníze za kraje byly rozděleny pomocí automatizovaného formuláře, který PkS mohly vyplnit, vyplňovali PkS - základem byl formulář, který již znali dříve, hodnotili kompletně spokojenost se svým KoDo za celou dobu jeho působení. Toto hodnocení poté bylo převedeno do bodů (sloupec N), v několika případech dostali koordinátoři i záporné hodnocení, což jim povolební bonus snížilo.

Obdobně to bylo s výpočtem, který byl založený na spokojenosti vedoucích odborů.

Poslední část poté tvoří odměna od vedoucího PO, který jako manažer, který s koordinátory pracoval poslední rok má největší přehled o jejich práci a výkonu - zde jsem tedy rozdělil dle svého uvážení, aby povolební bonusy byly co nejvíce spravedlivé.

Na závěr ještě poznámky:
1) Pokud by vás zajímaly jiné částky atp. stačí si tuto tabulku zkopírovat a změnit vstupy (B5, C4, C5 a C6 - pomocí hodnot v těchto buňkách se pak budou měnit celé výpočty)
2) ve dvou případech (Gill, Rohová) jsme měli jednoho koordinátora ve více krajích, to jim bylo do povolebního bonusu započítáno, znamená to ovšem dva řádky (vzhledem k formě výpočtu), tedy v případě Michala Gilla se jedná celkově o 58 306 Kč a u Jany Rohové celkově o 59 293 Kč.

Vzhledem k urgentnosti si drze dovolím rovnou s návrhem usnesení:

Republikové předsednictvo:
1) Souhlasí s výše uvedenou metodologií výpočtu povolebního bonusu
2) Souhlasí s vypočtenými bonusy pro koordinátory
3) Ukládá finančnímu odboru vyplatit tento povolební bonus s výplatami za listopad 2017.


Související úkoly

související s finanční tým - Podání #8750: Úkolové odměny 11/2017V řešení (diskutuje se)2017-12-052017-12-15

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před více než 1 rok

asi OK,
díky všem za odvedenou práci a velký podíl na volebním výsledku.
PRO

#2 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

Naformulovat usnesení předem není drzost, ale slušnost.

PRO

#3 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

Ale předpokládám, že si PO podá odpovídající žádosti o proplacení samo.

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

  • Přiřazeno nastaven na Elizabet Kovaceva

#5 Aktualizováno uživatelem Mikulas Peksa před více než 1 rok

PRO

#6 Aktualizováno uživatelem Jan Novak před více než 1 rok

To říkáš, Pikal, brzo. :-)

#7 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 1 rok

Ahoj Honzo,
Takže jde o to, aby se k jednotlivým výkazům za listopad přičetly bonusy (sloupec R) a proplatilo se to najednou, ano?
Tak ať si každý svou částku připočte k listopadu jako vždycky, dle toho fakturuje a podá si žádost. Github a samotné proplacení pak řeší Tobias, potažmo Mirek.
Tuto tabulku teď nasdílím KoDo s instrukcemi a pokud už někdo na pozici není a bonus mu náleží, napíšu mu email a nabídnu součinnost. Až budou okolo 5. vygenerované výkazy, ujistím se, že má každý tolik, kolik má mít. Žádosti si zadají sami. Je to takto ok?

#8 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

schváleno
Jen pro pořádek.

Elizabet díky, že to řeší.

#9 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 1 rok

Elizabet Kovačeva napsal:

Ahoj Honzo,
Takže jde o to, aby se k jednotlivým výkazům za listopad přičetly bonusy (sloupec R) a proplatilo se to najednou, ano?
Tak ať si každý svou částku připočte k listopadu jako vždycky, dle toho fakturuje a podá si žádost. Github a samotné proplacení pak řeší Tobias, potažmo Mirek.
Tuto tabulku teď nasdílím KoDo s instrukcemi a pokud už někdo na pozici není a bonus mu náleží, napíšu mu email a nabídnu součinnost. Až budou okolo 5. vygenerované výkazy, ujistím se, že má každý tolik, kolik má mít. Žádosti si zadají sami. Je to takto ok?

U nás je to jak u tatarů
přesně tohle sem říkal před několika dny v minulém týdnu Janu novákovi osobně, s tím že se sejdeme osobně i novým vedoucím PO a dořešíme to :(

#10 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 1 rok

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Jana mě poprosila, aby se to fakturovalo zvlášť na zvláštní záměr (tedy ne dohromady s listopadem), takže rozesílám pokyny KoDo (částka CELKEM, sloupec V)

#11 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 1 rok

  • Přiřazeno změněn z Elizabet Kovaceva na Tobias Esner

OK, takže Tobias to řeší sám, volal mi. Tak nevím, proč jsem to dostala za úkol já, teď jsem akorát za blázna. Instrukce KoDo jsem odvolala, přiřazuji Tobiasovi.

#12 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 1 rok

#13 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 1 rok

  • Fronta změněn z Návrh na Podání
  • Projekt změněn z republikové předsednictvo na personální odbor
  • % Hotovo změněn z 0 na 90

#14 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 1 rok

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
  • % Hotovo změněn z 90 na 100

vyplaceno

Také k dispozici: Atom PDF