Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8105

19. Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok. Aktualizováno před 3 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Začátek:
20.11.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

3070.pdf (165 KB) 3070.pdf Krátká informace ohledně daňových asignací z roku 2016 Tomáš Martínek, 02.05.2018 07:56
PI-2-106-studie-danove-asignace.pdf (857 KB) PI-2-106-studie-danove-asignace.pdf Tomáš Martínek, 06.06.2018 11:55

Dílčí úkoly

Úkol #15629: Předložení pozměňováku na slevu na daní pro dary mediímNovýTomáš Martínek

PSP - střednědobý cíl #18128: Prosadíme možnost darovat 2000 Kč z daní nezávislým projektům a médiímNovýVojtech Pikal

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před více než 1 rok

 • Předmět změněn z Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům na 19. Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům

#2 Aktualizováno uživatelem Lukas Barton před více než 1 rok

 • Přiřazeno nastaven na Lukas Barton

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Lukas Barton před asi 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Lukas Barton na Lenka Kozlova

#5 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před asi 1 rok

Nejjednodušší řešení je další kolonka v daňovém přiznán. Po vepsání identifikačního čísla obdarované instituce Finanční správa ověří, že poplatník zaplatil daně ve výši alespoň 2000 Kč a poté zajistí převod dané instituci.

Seznam transparentních institucí, které mohou být obdarovávané musí být znám dopředu, aby se předešlo možnému zneužití (včetně vyloučení rádoby-uměleckých médií založených pouze za cílem čerpat tuto podporu).

Pod vedením MK vznikne registr organizací, které mohou být příjemci daru. Do něj se musí organizace přihlásit. Podmínkou jsou alespoň dva roky v kulturní/mediální činnosti doložené závěrečnou zprávou a údaji o transparenci a obratu, oboje ověřené auditorem.
V rámci daňového přiznání přibude kolonka, ve které je možné uvést IČ či jinou jasnou identifikaci organizace, která má být obdarována primárně a která sekundárně.
Pokud osoba nepodává daňové přiznání, vyplňuje jej zaměstnavatel na základě přání osoby.
Organizace je dále povinna v případě, že obdrží více peněz než 100% svého loňského ročního obratu, přebytek vrátit. Pokud nemůže obdržet ani jako primární, ani sekundární příjemce, peníze zůstanou MK a jdou na jasně určené grantové řízení, které podporuje lokální kulturu.
Pokud chceme v důsledku dotlačit odluku státu a církve dokonale, tak je logické pohlížet na církve a náboženské společnosti jako na poskytovatele kultury.

#6 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 10 měsíců

Ještě jednoduší možností by bylo pouze upravit odstavec 1, § 15 zákona o daních z příjmů tak, že dar je možné poskytnout také osobám, které jsou vydavateli periodického tisku vedeného v databázi Ministerstva kultury a upravit formulaci tak, že je možné snížit základ daně až o Kč 13 500,- (zhruba odpovídá slevě Kč 2000,- na daních) i v případě, že je to více než 15 % základu daně.

#7 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 10 měsíců

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

Parlamentní institut byl požádán o zpracování studie na téma daňové asignace.

#8 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 10 měsíců

#9 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 10 měsíců

Jako východisko budoucího návrhu lze využít poslanecký návrh z roku 2002 - viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=1194

#10 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 9 měsíců

Parlamentní institut zpracoval na naši žádost studii ohledně daňových asignací.

#11 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 8 měsíců

Vládní návrh zákona ohledně veřejné prospěšnosti - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=6&T=989

#12 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Nemec před 8 měsíců

Tomáš Martínek napsal:

Vládní návrh zákona ohledně veřejné prospěšnosti - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=6&T=989

Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti, sněmovní tisk 989 z roku 2013, neprošel Senátem.
K tématu např.: http://www.ceska-justice.cz/2017/08/senat-rusi-ustanoveni-statusu-verejne-prospesnosti-neobsahovalo-uzakoneny-prospech/

Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti, sněmovní tisk 1005 z roku 2016, prošel.
Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1005
Jde Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-303

K tématu např.: http://www.ptupraha.cz/2017/09/od-1-1-2018-zrusen-status-nikoli-vsak-verejna-prospesnost/
https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/zakon-o-verejne-prospesnosti-je-zbytecny-rika-neziskovy-sektor

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 5 měsíců

 • Přiřazeno změněn z Lenka Kozlova na Vojtech Pikal

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 4 měsíců

Zahájil jsem kroky k převzetí zodpovědnosti. Schůzku s Lenkou mám za sebou, teď obešlu klub kdo co má.

#15 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 3 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na Úkol
 • Projekt změněn z Sněmovna na Klubík Kontrola
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne

#16 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 3 měsíců

 • Fronta změněn z Úkol na Programový cíl
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#17 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 3 měsíců

Předával jsem materiály k rešerži před nějakou dobou, asi to mám zapadnuté v majlu :/

Až bude hotovej ten úkol k daňovému balíčku, podíváme se široce na tohle.
Bude to zahrnovat i cíle jako vyčištění rejstříku spolků apod.

#18 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 3 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#19 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 2 měsíců

Podán pozměňovák na odečitatelnost darů ČT, ČRo, ČTK.

Budeme řešit až proběhne legislativním procesem.

#20 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 2 měsíců

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#21 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 1 měsíc

 • Tags nastaven na NNO, media, daně, klubik-kontrola
 • Projekt změněn z Klubík Kontrola na Resort kultura

MPV podaný návrh doplnit?

Rozdělit na dílčí prospěšné kroky (bez signifikantního rozpočtového dopadu) a ty řešit.

#22 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 30 dnů

 • Priorita změněn z Vysoká na Urgentní

#23 Aktualizováno uživatelem stanislav zavadil před 4 dnů

 • Popis aktualizován (diff)

#24 Aktualizováno uživatelem stanislav zavadil před 3 dnů

 • Popis aktualizován (diff)

Také k dispozici: Atom PDF