Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #8105

19. Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před 7 měsíců. Aktualizováno před 20 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
2017-10-23
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Pořadí:
Organizační struktura:
Ne

3070.pdf - Krátká informace ohledně daňových asignací z roku 2016 (165 KB) Tomáš Martínek, 2018-05-02 07:56

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před 7 měsíců

  • Předmět změněn z Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům na 19. Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 7 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Lukáš Bartoň

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 6 měsíců

  • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 5 měsíců

  • Přiřazeno změněn z Lukáš Bartoň na Lenka Kozlová

#5 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 3 měsíců

Nejjednodušší řešení je další kolonka v daňovém přiznán. Po vepsání identifikačního čísla obdarované instituce Finanční správa ověří, že poplatník zaplatil daně ve výši alespoň 2000 Kč a poté zajistí převod dané instituci.

Seznam transparentních institucí, které mohou být obdarovávané musí být znám dopředu, aby se předešlo možnému zneužití (včetně vyloučení rádoby-uměleckých médií založených pouze za cílem čerpat tuto podporu).

Pod vedením MK vznikne registr organizací, které mohou být příjemci daru. Do něj se musí organizace přihlásit. Podmínkou jsou alespoň dva roky v kulturní/mediální činnosti doložené závěrečnou zprávou a údaji o transparenci a obratu, oboje ověřené auditorem.
V rámci daňového přiznání přibude kolonka, ve které je možné uvést IČ či jinou jasnou identifikaci organizace, která má být obdarována primárně a která sekundárně.
Pokud osoba nepodává daňové přiznání, vyplňuje jej zaměstnavatel na základě přání osoby.
Organizace je dále povinna v případě, že obdrží více peněz než 100% svého loňského ročního obratu, přebytek vrátit. Pokud nemůže obdržet ani jako primární, ani sekundární příjemce, peníze zůstanou MK a jdou na jasně určené grantové řízení, které podporuje lokální kulturu.
Pokud chceme v důsledku dotlačit odluku státu a církve dokonale, tak je logické pohlížet na církve a náboženské společnosti jako na poskytovatele kultury.

#6 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 28 dnů

Ještě jednoduší možností by bylo pouze upravit odstavec 1, § 15 zákona o daních z příjmů tak, že dar je možné poskytnout také osobám, které jsou vydavateli periodického tisku vedeného v databázi Ministerstva kultury a upravit formulaci tak, že je možné snížit základ daně až o Kč 13 500,- (zhruba odpovídá slevě Kč 2000,- na daních) i v případě, že je to více než 15 % základu daně.

#7 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 27 dnů

  • % Hotovo změněn z 0 na 10

Parlamentní institut byl požádán o zpracování studie na téma daňové asignace.

#8 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 20 dnů

#9 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 20 dnů

Jako východisko budoucího návrhu lze využít poslanecký návrh z roku 2002 - viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=1194

Také k dispozici: Atom PDF