Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8104

18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky. Aktualizováno před více než 2 roky.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
05.01.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená

Dílčí úkoly

PSP - střednědobý cíl #8787: Novelizace školského zákona č. 561/2004 a podpora individuálního vzděláváníČeká se na podateleLukáš Bartoň

Úkol #17514: Připravit podklady ve vazbě na výsledky pokusného ověřování individuálního vzděláváníŘešit pozdějimartin ulovec

Mediální výstup #23982: Piráti připravili pozměňovací návrh školského zákona s cílem podpořit možnost individuálního vzděláváníV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #9126: Novelizace zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnícíchV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #15664: Připravit podklady ve vazbě na návrh novely zákona č.563/2004 Sb. ze strany MŠMTDokončenLukáš Bartoň

Úkol #16690: Připravit vlastní pozměňovací návrh na výkon profeseOdmítnutýLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #18378: Připravit vlastní návrh kvalifikačních požadavků na výkon učitelské profeseDokončenLukáš Bartoň

Legislativní tým - Úkol #22280: Pozměňovací návrhy (více menších) k zákonu o pedagogických pracovnících ST 503. Dokončenmarketa radkova

Úkol #33248: Připravit PN k legislativnímu ukotvení sociálního pedagogaDokončenLukáš Bartoň

Úkol #33249: Připravit pozměňovací návrh k uznání předpokladu kvalifikace studentům v programech pro přípravu učitelůDokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #9127: Zvýšíme výdaje na vzdělávání nad průměr EU, tj. 5 % HDPDokončenLukáš Bartoň

Úkol #9129: ZrušenoOdmítnutýLukáš Bartoň

Úkol #16688: Připravit podklady s aktuálními informacemi o vývoji HDP Dokončenmartin ulovec

PSP - střednědobý cíl #9130: Zvýšení platů učitelů o 20 %DokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #9131: Dohlédnout na další navyšování platů učitelů i v rozpočtu na rok 2019DokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #15657: Kontrolovat plnění Usnesení poslanecké sněmovny č. 66 ve věci navyšování platů pedagogických pracovníkůDokončenLukáš Bartoň

Úkol #16684: Připravit odhad průměrného platu učitelů pro rok 2020 (navýšení platů na 130%)Dokončenmartin ulovec

PSP - střednědobý cíl #15666: Předložení vize pro oblast školstvíV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #17424: Připravit obsah pro oblast regionálního školstvíDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #18384: Zajistit distribuci návrhu vizí pro oblast regionálního školství pirátským zastupitelůmDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19507: Připravit web s vizemi pro regionální školstvíDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19631: Zajistit TK pro oblast regionálního školstvíDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19933: Připravit návrhy témat pro oblast terciárního vzdělávání Dokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20081: Doplnit oblast sportuŘešit pozdějimartin ulovec

Úkol #21658: Příprava textových částí a datových podkladů k vizím pro terciární vzděláváníDokončenmartin ulovec

Úkol #23038: Zapracování připomínek k vizím pro oblast vysokého školstvíDokončenmartin ulovec

Úkol #29179: Zajistit distribuci materiálu vybraným stakeholderům a odborníkům z praxe k připomínkámČeká se na 3.osobuLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #15670: Analýza byrokratické zátěže ve školstvíDokončenLenka Kozlova

Úkol #16672: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02DokončenLenka Kozlova

PSP - střednědobý cíl #15964: Prevence předčasných odchodů ze vzděláváníV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #16680: Připravit interpelaci ve věci poskytování dat od CERMAT Řešit pozdějiLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #19627: Připravit pozměňovací návrh ve věci poskytnutí vzdělanostní úrovně střední vzděláníDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19629: Připravit připomínky k Národnímu programu reforem a Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR ve věci prevence předčasných odchodůDokončenmartin ulovec

Úkol #24542: Zpracovat podkladový materiál k předčasným odchodům ze vzdělávání při přechodu ze ZŠ na SŠŘešit pozdějimartin ulovec

Úkol #26792: Připravit PN k vládní novele školského zákona k maturitámDokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #17296: Omezit důvody bránící zakládání nových soukromých a alternativních školV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #17420: Připravit podklady ve vazbě na proces schvalování žádostí o zápis do rejstříku školDokončenmartin ulovec

Úkol #23564: Připravit připomínky k navyšování kapacit a zápisu škol v rámci Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy 2019-2023Dokončenmartin ulovec

Úkol #23565: Zjistit informace z krajů o plánovaném rozvoji sítě škol v jednotlivých krajíchŘešit pozdějimartin ulovec

PSP - střednědobý cíl #17306: Studenti musí mít možnost volby mezi maturitními předmětyV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #17412: Připravit žádost o předání dat výsledků didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků Dokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19623: Připravit připomínky k plánované novelizaci školského zákona ve věci nastavení státní maturityDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19625: Zahájit přípravu analýzy rizik a dopadů vyplývajících z aktuálního nastavení státní maturityDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20835: Připravit vlastní návrh k plánovanému zavádění povinnosti zkoušky z matematiky v rámci státní maturityDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20837: Připravit vlastní návrh k přenesení písemných prací a ústních zkoušek ze společné do profilové části státní maturityDokončenmartin ulovec

Mediální výstup #21565: Piráti odmítají experimentování s povinnou maturitou z matematikyOdmítnutýLukáš Bartoň

Úkol #21654: Připravit základní model a východiska pro nastavení modelu maturitní zkoušky (1.fáze)Dokončenmartin ulovec

Úkol #21656: Připravit TK ve vazbě na stanovisko vlády k našemu předloženému návrhu novely školského zákonaDokončenmartin ulovec

Mediální výstup #21801: Konec povinné maturity z matematiky, svítá na svobodu volbyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #23030: Připravit koncepční materiál k možné reformě modelu maturity pro školskou platformuDokončenmartin ulovec

Úkol #23032: Připravit článek k maturitám do Pirátských listůDokončenmartin ulovec

Úkol #23034: Distribuce rámcového koncepčního návrhu podoby maturity k internímu připomínkovému řízení Dokončenmartin ulovec

Úkol #23036: Příprava vyhodnocení výsledků maturit v jarním termínu 2019Dokončenmartin ulovec

Mediální výstup #23970: Piráti otevřeli diskusi o tom, jak by maturita mohla do budoucna vypadatDokončenLukáš Bartoň

Úkol #24540: Aktualizovat rámcový návrh na základě interního připomínkového řízeníDokončenmartin ulovec

Úkol #25072: Zohlednit navržený model maturity do Strategie 2030Čeká se na 3.osobuLukáš Bartoň

Úkol #28129: Připravit prezentaci s návrhem modelu maturitní zkouškyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #28131: Připravit podklady pro jednání kulatého stolu k maturitěDokončenLukáš Bartoň

Úkol #29171: Připravit podklady pro další jednání kulatého stolu DokončenLukáš Bartoň

Úkol #29175: Připravit přehled praxe v zahraničíV řešení (diskutuje se)martin ulovec

Mediální výstup #31215: Povinná maturita z matematiky nebude, Sněmovna se "InsPirovala" pirátským návrhem!DokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #17308: Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)Čeká se na 3.osobuLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #17178: Připravit písemné interpelace ve vazbě na revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP)Dokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #18342: Připravit TZ ve vazbě na uveřejnění průběhu prací na revizích RVPDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19619: Zapracovat připomínky k tématu revizí RVP v rámci Národního programu reforem a Dlouhodobého záměru vzděláávní pro ČRDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19621: Připravit interpelaci ve věci uveřejnění výstupů v souvislosti s aktualizací RVP pro odborné vzděláváníDokončenmartin ulovec

Úkol #21652: Připravit podklady pro ústní interpelaci ve věci slučování NÚV a NIDV a udržitelnosti agendy související s nastavením a revizí RVPDokončenmartin ulovec

PSP - střednědobý cíl #17338: Zajištění souladu obsahu vzdělávání a systému hodnoceníČeká se na 3.osobuLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #17508: Připravit analýzu výstupů v rámci projektu Kvalitní školaDokončenmartin ulovec

PSP - střednědobý cíl #17410: Naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020V řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #17506: Připravit analýzu naplňování cílů Strategie 2020Dokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20295: Vyhodnotit a prioritizovat témata a podněty vyplývající z evaluace Strategie 2020 ve vazbě na volební program PirátůDokončenmartin ulovec

Úkol #21650: Zajistit schůzku s expertním týmem, který má na starosti přípravu Strategie 2030+Dokončenmartin ulovec

Úkol #24536: Zapracovat podněty a prioritizaci témat v rámci přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+Dokončenmartin ulovec

Úkol #28133: Zorganizovat schůzku se zástupci MŠMTČeká se na 3.osobuLukáš Bartoň

Úkol #31724: Zpracovat připomínky pro aktualizovanou verzi Strategie 2030+DokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #17546: Podpora zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, spolupráce rodičů se školouČeká se na řešiteleLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #19505: Přípravit podklad pro metodiku a školení školských radČeká se na 3.osobumartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19615: Vypracovat oponenturu pro poslanecký návrh omezující roli školských radDokončenmartin ulovec

Úkol #33241: Zapracovat oblast v rámci oponentury Strategie 2030+DokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #20315: Zajistíme vyšší platy učitelůmV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #20317: Připravit podklady k přípravě návrhu - analýza legislativního ukotveníDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #20319: Připravit základní návrh modelu financování a zhodnotit varianty realizace na základě dostupných datDokončentomas kopecny

Úkol #21646: Získat podklady a zajistit prezentaci zástupců MŠMT k reformě financování regionálního školství Dokončenmartin ulovec

Úkol #21648: Vytvořit datovou základnu pro nastavení platů učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #22970: Příprava datových výstupůDokončenmartin ulovec

Úkol #23026: Aktualizace variantního řešení navyšování platu učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #24472: Konzultovat věcný záměr se zástupci MŠMTDokončenmartin ulovec

Úkol #24474: Konzultovat záměr se zástupci školských odborů a zástupci učitelůDokončenmartin ulovec

Úkol #25070: Vypořádat připomínky MŠMT k věcnému návrhuDokončenLukáš Bartoň

Úkol #26784: Příprava aktualizované verze návrhu a vypořádání připomínek MŠMT v rámci oponenturyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #28127: Připravit podklady pro komunikaciDokončenLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #29527: Připravit podklady s odhadem nákladů a pohybu platu pedagogických pracovníkůDokončentomas kopecny

Úkol #33771: Příprava podkladů k zapracování návrhu k platům pedagogických pracovníků do volebního programuDokončenLukáš Bartoň

PSP - střednědobý cíl #24544: Komunikační strategie pro pirátské aktivity v oblasti vzdělávání a příprava webuŘešit pozdějiLukáš Bartoň

Organizační tým - Úkol #23659: Podpora projektového vedení při realizaci konceptu webu - Aktivity Pirátů v oblasti vzděláníV řešení (diskutuje se)martin ulovec

Úkol #24546: Připravit textové a datové podklady pro web dle příslušných tématDokončenmartin ulovec

Úkol #24548: Zajistit prezentaci komunikační strategie a přípravy webuDokončenmartin ulovec

Úkol #26788: Připravit prioritizaci témat k přípravě komunikační strategieV řešení (diskutuje se)martin ulovec

PSP - střednědobý cíl #29535: Identifikace rizik a návrhů opatření v souvislosti s koronavirovou situacíV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Úkol #29537: Usnadnit elektronizaci zápisů do školŘešit pozdějiLukáš Bartoň

Úkol #29539: Zajistit možnost druhého termínu u přijímacích zkoušek na SŠ a odvolání žáků vůči rozhodnutíDokončenLukáš Bartoň

Úkol #29541: Zpracovat přehled rizikových oblastí a návrhů opatřeníV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Úkol #29543: Odložit termín konání maturitních a závěrečných zkoušek na SŠDokončenLukáš Bartoň

Úkol #29545: Zajistit distanční vzdělávání pro znevýhodněné skupinyŘešit pozdějiLukáš Bartoň

Úkol #29547: Připravit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu upravující zákon o VŠDokončenLukáš Bartoň

Úkol #29549: Nastavit monitoring v oblasti financování a hledání úsporV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Úkol #30204: Identifikovat rizikové oblasti v souvislosti s metodickou podporou online vzděláváníDokončenLukáš Bartoň

Mediální výstup #30308: Zářijoví maturanti stihnou nástup na VŠ, prodloužili jsme dobu na předložení maturitního vysvědčeníDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31149: Připravit výzvu k zajištění druhého termínu u přijímacích zkoušek na střední školyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31154: Zajistit podporu pro učitele v práci s dětmi po jejich návratu do školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31156: Připravit argumentaci a podkladové materiály v souvislosti s diskusí o otevření speciálních školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31161: Zpracovat vyhodnocení uvolňování opatření ve školstvíDokončenLukáš Bartoň

Mediální výstup #31213: Vybojovali jsme studentům víc času u přijímacích zkoušek!DokončenLukáš Bartoň

Úkol #31493: Připravit podklady pro debatu v OVM (14.6.)Dokončenmartin ulovec

Úkol #31684: Připravit datové podklady pro odhad nákladů na zajištění vybavení pro online výuku na školách DokončenLukáš Bartoň

Úkol #31685: Komunikovat záměr o finanční podpoře škol v oblasti online výuky směrem k MŠMTDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31687: Zajistit schůzku se Svazem měst a obcí ohledně finanční podpory školám pro zajištění online výukyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31688: Svolat Podvýbor pro regionální školství za účelem projednání záměru o finanční podpoře škol v oblasti online výukyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #33250: Připravit PN k uzákonění distanční výuky (novela školského zákona)DokončenLukáš Bartoň

Úkol #33251: Připravit návrh doprovodného usnesení k uzákonění distanční výuky (novela školského zákona)DokončenLukáš Bartoň

Úkol #33252: Připravit podklady k metodice pro distanční vzdělávání (MŠMT)DokončenLukáš Bartoň

Úkol #33254: Připravit zpravodajskou zprávu k naplňování usnesení o zajištění financí na ICT vybavení do školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #33259: Připravit podklady a zhodnocení metodiky pro provoz školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #33260: Připravit doporučení pro zajištění výuky a další fungování škol DokončenLukáš Bartoň


Související úkoly

související s Resort školství - Úkol #15671: RVP - jednání na MŠMTNový20.11.2018

související s Klubík Svoboda - Úkol #15667: Výběr nového analytika ke školstvíDokončen20.11.2018

související s Resort školství - Úkol #15665: Podpora mládežnických organizací 2xPNV řešení (diskutuje se)20.11.2018

související s Resort školství - Úkol #15658: připravit PN - změny v oblasti sportuDokončen20.11.2018

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před více než 3 roky

 • Předmět změněn z Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody na 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 3 roky

 • Přiřazeno nastaven na Lukáš Bartoň

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

#5 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před asi 3 let

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#6 Aktualizováno uživatelem matous vanca před více než 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Klubík Svoboda

#7 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Semafor nastaven na Zelená
 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#8 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • související s Úkol #15671: RVP - jednání na MŠMT přidán

#9 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#10 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#11 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#12 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#13 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#14 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#15 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • související s Úkol #15667: Výběr nového analytika ke školství přidán

#16 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#17 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • související s Úkol #15665: Podpora mládežnických organizací 2xPN přidán

#18 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

#19 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • související s Úkol #15658: připravit PN - změny v oblasti sportu přidán

#20 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • související s PSP - střednědobý cíl #15657: Kontrolovat plnění Usnesení poslanecké sněmovny č. 66 ve věci navyšování platů pedagogických pracovníků přidán

#21 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Cílová verze změněn z 20 priorit Pirátů ve sněmovně na Volební program 2017-2021

#22 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Cílová verze změněn z Volební program 2017-2021 na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#23 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#24 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Projekt změněn z Klubík Svoboda na Resort školství
 • Tags nastaven na klubik-svoboda

#25 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

#26 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

#27 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky

Také k dispozici: Atom PDF