Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8100

14. Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
29.12.2017
Uzavřít do:
31.12.2018
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Dílčí úkoly

Úkol #9036: Oponentura k projektu e-JusticeDokončenJakub Michalek

PSP - střednědobý cíl #15713: Prosadit zavedení elektronického spisu v justiciČeká se na řešiteleJakub Michalek

Úkol #18372: Napsat dopis advokátní komoře ohledně digitalizace spisu v CEPRDokončenJakub Michalek

Úkol #18994: Zkontaktovat příslušné zájmové skupinyOdmítnutýDavid Satke

Úkol #20859: Vyžádat a zapracovat připomínky k legislativním návrhům (digitalizace spisu v CEPR) na MinSp, MinV a ČAKČeká se na 3.osobuMartin Štancl

Úkol #20865: Představit návrh o elektronickém spisu v agendě CEPRV řešení (diskutuje se)Jakub Michalek

PSP - střednědobý cíl #17136: Navrhnout Ministerstvu spravedlnosti nebo Sněmovně opatření ke zrychlení soudnictvíČeká se na řešiteleJakub Michalek

Úkol #17426: Interpelace - velké rozdíly mezi soudyDokončenMartin Štancl

Úkol #17436: Interpelace - vymáhání regresu vůči soudcům a prodloužení promlčecí dobyDokončenMartin Štancl

Úkol #17438: Interpelace - zařazení možnosti uplatňovat nárok podle zákona č. 82/1998 Sb. v rámci hromadných žalobDokončenMartin Štancl

Úkol #17442: Interpelace - valorizace paušálních částek nákladů trestního řízeníDokončenMartin Štancl

Úkol #17628: Připravit tiskovou zprávu, že interpelujeme ministra kvůli dobám řízení a přicházíme s vlastními návrhy, jak soudy zrychlitDokončenMartin Štancl


Související úkoly

související s Resort spravedlnost - PSP - programový cíl #15720: Umožnění hromadné žaloby a přednostní jednání o věci s dopadem na více lidíV řešení (diskutuje se)2019-01-15

související s Resort spravedlnost - PSP - programový cíl #15714: Zjednodušení soudní soustavyNový2018-11-23

související s Resort spravedlnost - PSP - programový cíl #15718: Přenesení více věcí ze soudů na správní orgányNový2018-11-23

související s Resort spravedlnost - PSP - programový cíl #15719: Omezení důvodů, kdy začíná soudní řízení od znovaNový2018-11-23

související s Resort spravedlnost - Úkol #14099: Článek na téma rada pro soudnictvíOdmítnutý2018-09-172018-09-19

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před více než 1 rok

 • Předmět změněn z Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování na 14. Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování

#2 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před více než 1 rok

 • Přiřazeno nastaven na Jakub Michalek

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

 • Projekt změněn z Sněmovna na Resort spravedlnost

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

Během následujícího roku považujeme za nutné následující konkrétní kroky:

Interpelace vlády k programu e-Justice

 • Pro potřeby soudů by měla vzniknout platforma, která umožní snadnou digitalizaci veškerých spisových materiálů a plně nahradí tištěnou dokumentaci, která se v tuto chvíli používá.
 • Nová vláda se výslovně přihlásí ke Strategii pro rozvoj eJustice (usnesení vlády 505 z 10. června 2016) a začne intenzivně pracovat na jejím zavedení do praxe. Logicky také upraví termíny, protože práce měly začít už před rokem a půl.
 • Ustanovení řídicího týmu, který bude mít jasné zadání, rozhodovací pravomoci a odpovědnost za rozjezd eJustice.
 • Tvorba vstupních analýz a studií proveditelnosti.
 • Vypracování podrobného akčního plánu s jasně stanovenými úkoly, odpovědností za jejich plnění a termíny plnění (akční plán bude následně schválen vládou).
 • Elektronický spis bude uznáván jako originál (odpadne nutnost spis fyzicky předávat mezi soudy).
 • Vhodné agendy budou plně elektronizovány.

Oponentura architektury informačních systémů - po přípravě projektu

 • Návrh architektury informačních systémů a technologií.
 • Příprava zadávacích dokumentací.

Diskuse s ministrem, se soudci a na (pod)výboru ohledně standardů kvality soudnictví - veřejný dopis ke stavu soudnictví

 • Zasadíme se o diskusi o standardech kvality soudů a jejich hodnocení, diskuse o výběru a jmenování soudců - viz analýza zaslaná MSp
 • Podpoříme zjednodušení soudní soustavy: Jen tři úrovně.
 • Přeneseme více věcí na správní úřady, stejně jako je tomu například v telekomunikacích (ČTÚ). Soudní přezkum rozhodnutí bude zachován.
 • Podpoříme alternativní tresty s přínosem pro společnost, programy pro nápravu, návrat do společnosti a prevenci recidivy.
 • Prosadíme judikáty na Internetu

Zahrnutí IT do návrhu rozpočtu

 • Soudy dostanou adekvátní finanční dotaci na pořízení vymezené kancelářské techniky (PC, tablety, skenery, nahrávací technika, servery, datová úložiště apod.).

Interpelace na ministra spravedlnosti ohledně IT pro soudce, kde to je perspektivní

 • Justiční akademie připraví vzdělávací program pro soudce k využívání moderní techniky (toto je reálně největší překážka elektronizace justice).

Další méně související záměry v oblasti justice:

Připomínkování nového civilního a trestního procesního kodexu a srovnání (dopis, průběžně + studie PI)

 • Omezíme důvody, kdy začíná řízení od znova. Typicky věci vrací odvolací soud. Ten by se případu „nezbavil“, ale musel by chybu sám napravit.
 • Umožníme hromadné žaloby a přednostní jednání o věci s dopadem na více lidí.
 • Inspirujeme se zeměmi s fungující spravedlností při přípravě trestního řádu: Zamezíme zbytečnému opakovaní důkazů, nežádoucím formalitám a kličkám, kvůli kterým unikají zločinci a politici usvědčení z korupce.
 • Podpoříme lepší zajištění majetku trestně stíhaných: Zvýšíme důraz na peněžité tresty a propadnutí majetku.
 • Chceme zrušit povinnosti přepisovat audiozáznam do textové podoby (bude stačit stručné shrnutí, součástí spisu bude audiozáznam, který bude soudci k dispozici k náslechu, případně na žádost k přepisu).

Návrh zákona - exekuce

 • Prosadíme rychlé řešení situace dlužníků s více exekucemi: Sloučením exekucí dle místní příslušnosti dlužníka s přiměřenou srážkou z chráněného bankovního účtu.
 • Lze připravit spolu se spotřebitelskými institucemi. Je nutné na tom začít pracovat už v lednu.

Odpolitizujeme státní zastupitelství.

 • Je potřeba upravit zejména jmenování a odvolání státních zástupců - to lze udělat samostatným návrhem.
 • Nejjednodušší by bylo nechat si připravit zákon Rekonstrukcí států po oponentuře parlamentním institutem

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Priorita změněn z Normální na Vysoká

#7 Aktualizováno uživatelem LukasLev Cervinka před více než 1 rok

Byl zřízen podvýbor ÚPV pro digitalizaci justice a e-Sbírku, jehož předsedou byl zvolen Jakub Michálek. První schůze podvýboru proběhla 13. března 2018 (viz pozvánka ). Úkolem tohoto podvýboru bude mimo jiné získat informace o aktuálním stavu projektu eJustice od ministerstva spravedlnosti a připravit a prosadit nezbytné právní změny pro realizaci projektu eJustice.

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

Jak už jsem uvedl v poznámce, strategie není reálně plněna.

Dalším úkolem bude tedy usilovat o zavedení jednotného standardu elektronického spisu. Lukáš si tuto problematiku nastuduje (viz národní standard elektronické spisové služby), budeme ji konzultovat s Ondrou Profantem a lidmi z ministerstva vnitra.

Dohodl jsem se s náměstkem ministra spravedlnosti Michalem Fraňkem, že podvýbor navštíví ministerstvo a prohlédne si systémy, které česká justice používá. V rámci výjezdního zasedání ÚPV ve dnech 14.-15.3.2018 jsem se setkal s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem a předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou, s nimiž jsem řešil nejen elektronické systémy těchto soudů, se kterými jsou někdy problémy a jsem zván se na ně podívat, ale také vyhodnocování kvality a rychlosti soudnictví. Všichni rozesílají všem soudcům veřejnou tabulku, kdo co udělal za předchozí měsíc - počet vyřízených věcí a počet nedodělků - lhůta pro kvalifikaci nedodělku se liší od 2 let v rámci NS po 1 rok u NS.

Další kroky:

 • nastudovat problematiku ESS se zaměřením na výměnný formát a použití v justici (viz NSSESS) včetně zavedených mezinárodních standardů - možná na toto najít zkušeného konzultanta,
 • prohlédnout si v praxi implementaci systémů v justici na MSp a dalších soudech,
 • hlídat v rámci podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku vypsání veřejné zakázky a apelovat na maximální zastoupení otevřených technologií v celém procesu přípravy a začlenění všech relevantních požadavků (viz výše),
 • apelovat na ministra, případně prostřednictvím premiéra, zajištění personálních a finančních prostředků pro rozvoj elektronického soudního spisu a řádné projektové řízení - zvážit zřízení příspěvkové organizace,
 • požádat zástupce soudů o informaci o tom, jak měří kvalitu a hodnotí uvnitř soudů - projekt kvality soudnictví - případně o legislativní návrhy jmenování soudců, o kterých byla řeč na výjezdním zasedání ÚPV.

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

Materiály z prvního jednání podvýboru pro digitalizaci a e-Sbírku byly zveřejněny na webu sněmovny. Dne 24. 4. 2018 proběhlo druhé jednání na Ministerstvu spravedlnosti, kde jsme řešili aktuální stav projektu ISIR - digitalizace insolvenčního řízení - pilotní projekt elektronického soudního spisu. Také nám byl demonstrován projekt vybavení nahrávacími zařízeními v soudních síních. Moje doporučení k ISIR: vzít projekťáka, nevázat se na Oracle a myslet na dobu za 8 let, aby tam byla možnost prodloužení smlouvy v případě spokojenosti ministerstva za podobnou cenu.

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

Požádal jsem o návštěvu MSp v souvislosti se systémem pro tvorbu šablon. Také se připravuji na služební cestu do Nizozemska, kde se budu věnovat kvalitě justice (podklady zpracovává Lukáš Červinka). Chci o výsledcích cesty informovat na facebooku svém, facebooku strany, vytvořit infografiku a tiskovou zprávou.

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

 • % Hotovo změněn z 20 na 30

Situaci nelze řešit pouze z hlediska Ministerstva spravedlnosti, ale je vhodné zatáhnout do hry i samotné soudce. Proto jsem začal řešit zřízení Rady pro soudnictví #12209, která by tuto součinnost měla na starosti. Také jsem zadal analýzu u Mgr. Davida Zahumenského #17136.

#13 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 8 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na Úkol
 • Projekt změněn z Resort spravedlnost na Klubík Kontrola
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne

#14 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 8 měsíců

 • Fronta změněn z Úkol na Programový cíl
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#15 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

 • související s Úkol #15710: Prosadit ve Sněmovně novelu exekučního řádu (ST 295) přidán

#16 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

#17 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

 • související s PSP - programový cíl #15720: Umožnění hromadné žaloby a přednostní jednání o věci s dopadem na více lidí přidán

#18 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

#19 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

#20 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

#21 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#22 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 7 měsíců

 • související s Úkol #14099: Článek na téma rada pro soudnictví přidán

#23 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 6 měsíců

 • Tags nastaven na klubik-kontrola
 • Projekt změněn z Klubík Kontrola na Resort spravedlnost

#24 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 6 měsíců

 • související s smazán (Úkol #15710: Prosadit ve Sněmovně novelu exekučního řádu (ST 295))

#25 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 6 měsíců

#26 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 6 měsíců

 • Priorita změněn z Vysoká na Urgentní

Také k dispozici: Atom PDF