Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #8100

14. Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před 12 měsíců. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
2017-12-29
Uzavřít do:
2018-12-31
% Hotovo:

30%

Pořadí:
Organizační struktura:
Ne

Dílčí úkoly

Úkol #9036: Oponentura k projektu e-JusticeDokončenJakub Michálek


Související úkoly

související s Sněmovna - Úkol #12209: Navrhnout zřízení Rady pro soudnictví V řešení (diskutuje se) 2018-06-08

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před 12 měsíců

 • Předmět změněn z Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování na 14. Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 11 měsíců

 • Přiřazeno nastaven na Jakub Michálek

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

 • Projekt změněn z Sněmovna na Ústavněprávní tým

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 10 měsíců

Během následujícího roku považujeme za nutné následující konkrétní kroky:

Interpelace vlády k programu e-Justice

 • Pro potřeby soudů by měla vzniknout platforma, která umožní snadnou digitalizaci veškerých spisových materiálů a plně nahradí tištěnou dokumentaci, která se v tuto chvíli používá.
 • Nová vláda se výslovně přihlásí ke Strategii pro rozvoj eJustice (usnesení vlády 505 z 10. června 2016) a začne intenzivně pracovat na jejím zavedení do praxe. Logicky také upraví termíny, protože práce měly začít už před rokem a půl.
 • Ustanovení řídicího týmu, který bude mít jasné zadání, rozhodovací pravomoci a odpovědnost za rozjezd eJustice.
 • Tvorba vstupních analýz a studií proveditelnosti.
 • Vypracování podrobného akčního plánu s jasně stanovenými úkoly, odpovědností za jejich plnění a termíny plnění (akční plán bude následně schválen vládou).
 • Elektronický spis bude uznáván jako originál (odpadne nutnost spis fyzicky předávat mezi soudy).
 • Vhodné agendy budou plně elektronizovány.

Oponentura architektury informačních systémů - po přípravě projektu

 • Návrh architektury informačních systémů a technologií.
 • Příprava zadávacích dokumentací.

Diskuse s ministrem, se soudci a na (pod)výboru ohledně standardů kvality soudnictví - veřejný dopis ke stavu soudnictví

 • Zasadíme se o diskusi o standardech kvality soudů a jejich hodnocení, diskuse o výběru a jmenování soudců - viz analýza zaslaná MSp
 • Podpoříme zjednodušení soudní soustavy: Jen tři úrovně.
 • Přeneseme více věcí na správní úřady, stejně jako je tomu například v telekomunikacích (ČTÚ). Soudní přezkum rozhodnutí bude zachován.
 • Podpoříme alternativní tresty s přínosem pro společnost, programy pro nápravu, návrat do společnosti a prevenci recidivy.
 • Prosadíme judikáty na Internetu

Zahrnutí IT do návrhu rozpočtu

 • Soudy dostanou adekvátní finanční dotaci na pořízení vymezené kancelářské techniky (PC, tablety, skenery, nahrávací technika, servery, datová úložiště apod.).

Interpelace na ministra spravedlnosti ohledně IT pro soudce, kde to je perspektivní

 • Justiční akademie připraví vzdělávací program pro soudce k využívání moderní techniky (toto je reálně největší překážka elektronizace justice).

Další méně související záměry v oblasti justice:

Připomínkování nového civilního a trestního procesního kodexu a srovnání (dopis, průběžně + studie PI)

 • Omezíme důvody, kdy začíná řízení od znova. Typicky věci vrací odvolací soud. Ten by se případu „nezbavil“, ale musel by chybu sám napravit.
 • Umožníme hromadné žaloby a přednostní jednání o věci s dopadem na více lidí.
 • Inspirujeme se zeměmi s fungující spravedlností při přípravě trestního řádu: Zamezíme zbytečnému opakovaní důkazů, nežádoucím formalitám a kličkám, kvůli kterým unikají zločinci a politici usvědčení z korupce.
 • Podpoříme lepší zajištění majetku trestně stíhaných: Zvýšíme důraz na peněžité tresty a propadnutí majetku.
 • Chceme zrušit povinnosti přepisovat audiozáznam do textové podoby (bude stačit stručné shrnutí, součástí spisu bude audiozáznam, který bude soudci k dispozici k náslechu, případně na žádost k přepisu).

Návrh zákona - exekuce

 • Prosadíme rychlé řešení situace dlužníků s více exekucemi: Sloučením exekucí dle místní příslušnosti dlužníka s přiměřenou srážkou z chráněného bankovního účtu.
 • Lze připravit spolu se spotřebitelskými institucemi. Je nutné na tom začít pracovat už v lednu.

Odpolitizujeme státní zastupitelství.

 • Je potřeba upravit zejména jmenování a odvolání státních zástupců - to lze udělat samostatným návrhem.
 • Nejjednodušší by bylo nechat si připravit zákon Rekonstrukcí států po oponentuře parlamentním institutem

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 10 měsíců

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Priorita změněn z Normální na Vysoká

#7 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před 7 měsíců

Byl zřízen podvýbor ÚPV pro digitalizaci justice a e-Sbírku, jehož předsedou byl zvolen Jakub Michálek. První schůze podvýboru proběhla 13. března 2018 (viz pozvánka ). Úkolem tohoto podvýboru bude mimo jiné získat informace o aktuálním stavu projektu eJustice od ministerstva spravedlnosti a připravit a prosadit nezbytné právní změny pro realizaci projektu eJustice.

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 7 měsíců

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

Jak už jsem uvedl v poznámce, strategie není reálně plněna.

Dalším úkolem bude tedy usilovat o zavedení jednotného standardu elektronického spisu. Lukáš si tuto problematiku nastuduje (viz národní standard elektronické spisové služby), budeme ji konzultovat s Ondrou Profantem a lidmi z ministerstva vnitra.

Dohodl jsem se s náměstkem ministra spravedlnosti Michalem Fraňkem, že podvýbor navštíví ministerstvo a prohlédne si systémy, které česká justice používá. V rámci výjezdního zasedání ÚPV ve dnech 14.-15.3.2018 jsem se setkal s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem a předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou, s nimiž jsem řešil nejen elektronické systémy těchto soudů, se kterými jsou někdy problémy a jsem zván se na ně podívat, ale také vyhodnocování kvality a rychlosti soudnictví. Všichni rozesílají všem soudcům veřejnou tabulku, kdo co udělal za předchozí měsíc - počet vyřízených věcí a počet nedodělků - lhůta pro kvalifikaci nedodělku se liší od 2 let v rámci NS po 1 rok u NS.

Další kroky:

 • nastudovat problematiku ESS se zaměřením na výměnný formát a použití v justici (viz NSSESS) včetně zavedených mezinárodních standardů - možná na toto najít zkušeného konzultanta,
 • prohlédnout si v praxi implementaci systémů v justici na MSp a dalších soudech,
 • hlídat v rámci podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku vypsání veřejné zakázky a apelovat na maximální zastoupení otevřených technologií v celém procesu přípravy a začlenění všech relevantních požadavků (viz výše),
 • apelovat na ministra, případně prostřednictvím premiéra, zajištění personálních a finančních prostředků pro rozvoj elektronického soudního spisu a řádné projektové řízení - zvážit zřízení příspěvkové organizace,
 • požádat zástupce soudů o informaci o tom, jak měří kvalitu a hodnotí uvnitř soudů - projekt kvality soudnictví - případně o legislativní návrhy jmenování soudců, o kterých byla řeč na výjezdním zasedání ÚPV.

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 6 měsíců

Materiály z prvního jednání podvýboru pro digitalizaci a e-Sbírku byly zveřejněny na webu sněmovny. Dne 24. 4. 2018 proběhlo druhé jednání na Ministerstvu spravedlnosti, kde jsme řešili aktuální stav projektu ISIR - digitalizace insolvenčního řízení - pilotní projekt elektronického soudního spisu. Také nám byl demonstrován projekt vybavení nahrávacími zařízeními v soudních síních. Moje doporučení k ISIR: vzít projekťáka, nevázat se na Oracle a myslet na dobu za 8 let, aby tam byla možnost prodloužení smlouvy v případě spokojenosti ministerstva za podobnou cenu.

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 5 měsíců

Požádal jsem o návštěvu MSp v souvislosti se systémem pro tvorbu šablon. Také se připravuji na služební cestu do Nizozemska, kde se budu věnovat kvalitě justice (podklady zpracovává Lukáš Červinka). Chci o výsledcích cesty informovat na facebooku svém, facebooku strany, vytvořit infografiku a tiskovou zprávou.

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 3 měsíců

 • související s Úkol #12209: Navrhnout zřízení Rady pro soudnictví přidán

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 3 měsíců

 • % Hotovo změněn z 20 na 30

Situaci nelze řešit pouze z hlediska Ministerstva spravedlnosti, ale je vhodné zatáhnout do hry i samotné soudce. Proto jsem začal řešit zřízení Rady pro soudnictví #12209, která by tuto součinnost měla na starosti (viz dále odkazovaný úkol).

Také k dispozici: Atom PDF