Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #8096

10. Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před 12 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
2018-02-15
Uzavřít do:
2018-05-30
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 2.00 hod)
Pořadí:
Organizační struktura:
Ne

Dílčí úkoly

Schůzka #9589: Konzultace s Filipem HajnýmDokončenLenka Kozlová

Schůzka #9848: Filip Hajný - průběžná konzultace přípravy právního názoruNový

Naše žádost #9914: Dotaz pro Parlamentní institut / Poskytování “spravedlivé odměny” (fair compensation)NovýJaroslav Němec

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před 12 měsíců

  • Předmět změněn z Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva na 10. Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 11 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Lenka Kozlová

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

  • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

  • Projekt změněn z Sněmovna na Ekonomický tým

#5 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 8 měsíců

Dotčené mezinárodní dohody:

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl

Legislativa EU:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu

Legislativa ČR:
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Jsme limitováni Bernskou úmluvou a legislativou EU. Chceme změnu zákona č. 121/2000 Sb. v mezích stanovených Bernskou úmluvou a legislativou EU. Tzn., že nemůžeme zkrátit např. dobou trvání kopírovacího monopolu (stanoveno legislativou EU - zde bychom měli na úrovni EU vyvolat diskusi o zkrácení.

Připravit provést průzkum a možnosti realizace novely zákona, která obsahuje:
Zrušení povinnosti oznamovat kulturní vystoupení OSA (viz dlouhodobý program)
Zrušení poplatků i za nezastupované tvůrce (viz dlouhodobý program)
Povinnou transparenci kolektivních správců:

Zařadit kolektivní správce do povinných subjektů dle zákona 106/1999 Sb.
Povinné zveřejnění příjmů a výdajů (kolik bylo vyplaceno komu nad určitou hranici, např. 50 000 Kč, včetně jiných kolektivních správců, autorů, mezd, dodavatelů, atd.)
Povinné transparentní hospodaření a transparentní bankovní účet kolektivních správců
Omezení nebo zrušení poplatku za prázdná media – na tom mezi stranami panuje shoda § 25 Zákona 121/2000 Sb., autorský zákon
Možnost kopírování not dle možností ve směrnici EU
Automatickou povinnost kolektivních správců, aby žádal každou provozovnu pouze jeden kolektivní správce o poplatky
Jednoznačné vymezení provozoven, kde nedochází k užití díla ve smyslu autorského zákona a není tak nutné hradit poplatky kolektivním správcům
Díla hrazená z veřejných prostředků vůbec nemají být předmětem autorského práva, případně mohou být jeho předmětem za podmínek veřejných licencí (např. Creative Commons)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Omezit možnost odepření informací z důvodu autorského práva, pokud je povinný subjekt sám oprávněn zhotovit kopii

#6 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před 8 měsíců

  • Projekt změněn z Ekonomický tým na Sněmovna

#7 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Němec před 7 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 10

#8 Aktualizováno uživatelem Matouš Vanča před 5 měsíců

  • % Hotovo změněn z 10 na 30

Také k dispozici: Atom PDF