Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8096

10. Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před téměř 3 roky. Aktualizováno před 11 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
15.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 1.00 hod)

Dílčí úkoly

PSP - střednědobý cíl #15668: Autorský zákon pro 21. stoletíV řešení (diskutuje se)Lenka Kozlova

Mediální výstup #16100: Předložili jsme zásadní pozměňovací návrhy k autorskému zákonuDokončenLenka Kozlova

Úkol #16702: Podání PNV řešení (diskutuje se)Stepan Drtina

Úkol #17898: Zpracovat návrh zákonaDokončenLenka Kozlova

Úkol #17900: Dopracování návrhu novely AutZDokončenmartin archalous

Úkol #18440: Schůzka se zástupci Svazu autorů a interpretůDokončenLenka Kozlova

Úkol #21228: Dojednání podpory PN, případně příprava kompromisního řešeníNovýmartin archalous

Úkol #23258: Schůzka na MK ohledně stanovisek k naším návrhůmDokončenmartin archalous

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před téměř 3 roky

 • Předmět změněn z Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva na 10. Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva

#2 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před téměř 3 roky

 • Přiřazeno nastaven na Lenka Kozlova

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 3 roky

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 3 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Ekonomický tým

#5 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před více než 2 roky

Dotčené mezinárodní dohody:

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl

Legislativa EU:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu

Legislativa ČR:
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Jsme limitováni Bernskou úmluvou a legislativou EU. Chceme změnu zákona č. 121/2000 Sb. v mezích stanovených Bernskou úmluvou a legislativou EU. Tzn., že nemůžeme zkrátit např. dobou trvání kopírovacího monopolu (stanoveno legislativou EU - zde bychom měli na úrovni EU vyvolat diskusi o zkrácení.

Připravit provést průzkum a možnosti realizace novely zákona, která obsahuje:
Zrušení povinnosti oznamovat kulturní vystoupení OSA (viz dlouhodobý program)
Zrušení poplatků i za nezastupované tvůrce (viz dlouhodobý program)
Povinnou transparenci kolektivních správců:

Zařadit kolektivní správce do povinných subjektů dle zákona 106/1999 Sb.
Povinné zveřejnění příjmů a výdajů (kolik bylo vyplaceno komu nad určitou hranici, např. 50 000 Kč, včetně jiných kolektivních správců, autorů, mezd, dodavatelů, atd.)
Povinné transparentní hospodaření a transparentní bankovní účet kolektivních správců
Omezení nebo zrušení poplatku za prázdná media – na tom mezi stranami panuje shoda § 25 Zákona 121/2000 Sb., autorský zákon
Možnost kopírování not dle možností ve směrnici EU
Automatickou povinnost kolektivních správců, aby žádal každou provozovnu pouze jeden kolektivní správce o poplatky
Jednoznačné vymezení provozoven, kde nedochází k užití díla ve smyslu autorského zákona a není tak nutné hradit poplatky kolektivním správcům
Díla hrazená z veřejných prostředků vůbec nemají být předmětem autorského práva, případně mohou být jeho předmětem za podmínek veřejných licencí (např. Creative Commons)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Omezit možnost odepření informací z důvodu autorského práva, pokud je povinný subjekt sám oprávněn zhotovit kopii

#6 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před více než 2 roky

 • Projekt změněn z Ekonomický tým na Sněmovna

#7 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Němec před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#8 Aktualizováno uživatelem matous vanca před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 10 na 30

#9 Aktualizováno uživatelem matous vanca před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Klubík Svoboda

#10 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#11 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

#12 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Cílová verze změněn z 20 priorit Pirátů ve sněmovně na Volební program 2017-2021

#13 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • související s Mediální výstup #16100: Předložili jsme zásadní pozměňovací návrhy k autorskému zákonu přidán

#14 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Cílová verze změněn z Volební program 2017-2021 na 20 priorit Pirátů ve sněmovně
 • Tags nastaven na klubik-svoboda

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#16 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Projekt změněn z Klubík Svoboda na Resort kultura

#17 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 30 na 70

#18 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 11 měsíců

Původně velký PN byl rozsekán na jednotlivé PN a teď se čeká až se dostane na pořad jednání PS. Ve hře je vyjednávání o podpoře předřazení na jednání PS a o podpoře našich návrhů.

Také k dispozici: Atom PDF