Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8090

04. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok. Aktualizováno před 6 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
03.01.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Dílčí úkoly

Resort zemědělství - PSP - střednědobý cíl #8791: Analýza současného stavu podpory zemědělstvíV řešení (diskutuje se)Radek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #9939: Podat žádost na MF a SZIP o poskytnutí datNovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #9940: Sestavit analytický týmNovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #10785: Analytická zpráva a její medializaceNovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #16664: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02NovýRadek Holomcik

PSP - střednědobý cíl #10765: Omezení daňového zvýhodnění biopalivNovýRadek Holomcik

Úkol #9103: Novela zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních, krok 1 - zvýšení spotřební daně za biopalivaNovýRadek Holomcik

Úkol #10768: Novela zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních, krok 2 - limit pro vratkyNovýRadek Holomcik

PSP - střednědobý cíl #10766: Změny v oblasti přimíchávání biopalivNový

Úkol #9099: Podpora vývoje a výzkumu biopaliv 2. a 3. generaceNovýRadek Holomcik

Úkol #10769: Novela zákona 201/2012 Sb. o ovzduší - zrušení či omezení povinnosti přimíchávatNovýRadek Holomcik

Úkol #15906: Omezení povinnosti přimíchávání biopaliv 1. generaceNovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - PSP - střednědobý cíl #10767: Podpora zemědělské produkce nahrazující zvýhodněné energetické plodiny tak, aby nedošlo k výpadku příjmů (zejména malých a středních) zemědělcůV řešení (diskutuje se)Radek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #9097: Program podpory melioračních a tradičních plodinV řešení (diskutuje se)Radek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #9941: Program pro podporu pěstování lnu a konopíNovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #9942: Připravit legislativu pro veřejné stravováníNovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #10770: Snížení DPH na biopotravinyNovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #16380: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02NovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - PSP - střednědobý cíl #10780: Novela zákona 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fonduV řešení (diskutuje se)Radek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #16376: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02NovýRadek Holomcik

Resort zemědělství - PSP - střednědobý cíl #10781: Novela zákona o zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařstvíV řešení (diskutuje se)Radek Holomcik

Resort zemědělství - Úkol #16374: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02NovýRadek Holomcik


Související úkoly

související s Klubík Ochrana před šikanou - PSP - střednědobý cíl #10764: Postupné omezení podpory biopalivNový2018-03-19

související s Resort zemědělství - PSP - střednědobý cíl #10772: Důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotacíV řešení (diskutuje se)2019-01-10

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před více než 1 rok

 • Předmět změněn z Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací na 4. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

#2 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před asi 1 rok

 • Přiřazeno nastaven na Radek Holomcik

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

 • Projekt změněn z Sněmovna na Ekonomický tým

#5 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před 12 měsíců

Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 256/2000 Sb, o státním intervenčním fondu a příslušné vyhlášky a vládní nařízení
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Je potřeba prosazují reformu zemědělských dotací směrem k podpoře drobných a šetrných (eko) zemědělců.

Prosadit změnu postoje České republiky k zastropování přímých plateb (1 000 hektarů) - změny SZP EU po roce 2020, celkový balík pro ČR musí zůstat zachován.

Je nutné min. zemědělství přinutit ke změně informačního systému tak, aby bylo možné:
Analyzovat možné střety zájmů poskytovatel versus příjemce dotací.
Jaká je skutečná výše čerpání dotací na 1 hektar pro drobné zemědělce a pro agrokorporace.

Je nutné vložit do podmínek pro poskytování dotací:
Zvýšení minimálního podílu organického hnojení
Zmenšení půdních bloků
Zvětšení biopásů a opatření k retenci vody

Změnit zákon, tak aby došlo ke zrušení daňového zvýhodnění biopaliv a následně podporovat biopaliva 2. a 3. generace (7 % z obnovitelných zdrojů povinně, podle EU) - recyklace potravinářských olejů, zpracování odpadní biomasy, výzkum využití řas s důrazem na lokální zdroje.

*Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a příslušné vyhlášky
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
*

Prosadit zrychlení mapování BPEJ - bonity půdy v celé ČR, vyhodnocení dopadů průmyslového zemědělství na kvalitu půdy, zvýšení poplatků za vynětí z půdního fondu (za účelem zastavování půdy), kromě zalesňování ZP.

Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Zrušit povinnost přimíchávat biopaliva a zachovat tuto povinnost jen na biopaliva 2. generace (například z odpadů, nebo šetrnější z nepotravinářských rostlin, které se využijí celé a ne jen semena – jak je tomu u řepky a pšenice) – případně novelou Nařízení vlády 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv lze upravit kritéria udržitelnosti biopaliv tak, aby to se týkala jen biopaliv 2. generace.

Zrušit povinnost přimíchávat a snižovat emise u kapalných fosilních pohonných hmot.

Provést kontrolu zemědělských dotací
Je nutná reforma přímých plateb na hektar, které budu zastropovány (předběžný návrh 100 000 EUR), takže velké podniky (propojené či spřízněné celky) od určité výměry další peníze nedostanou.

Snažt se změnit vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí, která byla připravena MŽP a odsouhlasena i MZe, ale nebyla zatím vydána z důvodu silného odporu Zemědělského svazu a Agrární komory. Naopak Asociace soukromých zemědělců si potřebu vyhlášky uvědomuje.

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

Předal jsem Radkovi před měsícem knížku Jakuba Patočky Žlutý baron, kde popisuje, v čem spočívá problém státní podpory biopaliv a jak je možné ho vyřešit.

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • Pořadí nastaven na 4

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • Předmět změněn z 4. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací na 04. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

#9 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 2 měsíců

 • Projekt změněn z Ekonomický tým na Klubík Ochrana před šikanou
 • Pořadí smazán (4)

#10 Aktualizováno uživatelem Daniel Pecha před asi 2 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#11 Aktualizováno uživatelem Daniel Pecha před asi 1 měsíc

 • Cílová verze změněn z 20 priorit Pirátů ve sněmovně na Volební program 2017-2021

#12 Aktualizováno uživatelem Daniel Pecha před asi 1 měsíc

#13 Aktualizováno uživatelem Daniel Pecha před asi 1 měsíc

#14 Aktualizováno uživatelem Daniel Pecha před 15 dnů

 • Cílová verze změněn z Volební program 2017-2021 na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 6 dnů

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

Také k dispozici: Atom PDF