Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #8090

04. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před 12 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
2018-01-03
Uzavřít do:
2018-06-22
% Hotovo:

0%

Pořadí:
4
Organizační struktura:
Ne

Dílčí úkoly

Programový cíl #10764: Postupné omezení podpory biopalivNový

Úkol #10765: Omezení daňového zvýhodnění biopalivNový

Úkol #9103: Novela zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních, krok 1 - zvýšení spotřební daně za biopalivaNovýRadek Holomčík

Úkol #10768: Novela zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních, krok 2 - limit pro vratkyNový

Úkol #10766: Omezení povinnosti přimíchávání biopaliv 1. generaceNový

Úkol #9099: Podpora vývoje a výzkumu biopaliv 2. a 3. generaceNový

Úkol #10769: Novela zákona 201/2012 Sb. o ovzduší - zrušení či omezení povinnosti přimíchávatNový

Úkol #10767: Podpora zemědělské produkce nahrazující zvýhodněné energetické plodiny tak, aby nedošlo k výpadku příjmů (zejména malých a středních) zemědělcůNový

Úkol #9097: Program podpory melioračních a tradičních plodinV řešení (diskutuje se)

Úkol #9941: Program pro podporu pěstování lnu a konopíNový

Úkol #9942: Připravit legislativu pro veřejné stravováníNový

Úkol #10770: Snížení DPH na biopotravinyNovýRadek Holomčík

Programový cíl #10772: Důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotacíNový

Úkol #8791: Analýza současného stavu podpory zemědělstvíV řešení (diskutuje se)Radek Holomčík

Úkol #9939: Podat žádost na MF a SZIP o poskytnutí datNový

Úkol #9940: Sestavit analytický týmNový

Úkol #10785: Analytická zpráva a její medializaceNový

Úkol #10777: Nominace kandidáta do dozorčí rady SZIFDokončen

Úkol #10779: Vyjednat nominaci do dozorčí rady Lesy ČR, a.s.Nový

Úkol #10780: Novela zákona 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fonduNový

Úkol #10781: Novela zákona o zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařstvíNový

Úkol #10782: Analýza hospodaření Lesy ČR, a.s. Nový

Sněmovna - Úkol #11231: Změna vládního postoje k zastropování zemědělských dotací - předložení alternativního návrhuNovýRadek Holomčík

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před 12 měsíců

  • Předmět změněn z Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací na 4. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 12 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Radek Holomčík

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

  • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

  • Projekt změněn z Sněmovna na Ekonomický tým

#5 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 8 měsíců

Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 256/2000 Sb, o státním intervenčním fondu a příslušné vyhlášky a vládní nařízení
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Je potřeba prosazují reformu zemědělských dotací směrem k podpoře drobných a šetrných (eko) zemědělců.

Prosadit změnu postoje České republiky k zastropování přímých plateb (1 000 hektarů) - změny SZP EU po roce 2020, celkový balík pro ČR musí zůstat zachován.

Je nutné min. zemědělství přinutit ke změně informačního systému tak, aby bylo možné:
Analyzovat možné střety zájmů poskytovatel versus příjemce dotací.
Jaká je skutečná výše čerpání dotací na 1 hektar pro drobné zemědělce a pro agrokorporace.

Je nutné vložit do podmínek pro poskytování dotací:
Zvýšení minimálního podílu organického hnojení
Zmenšení půdních bloků
Zvětšení biopásů a opatření k retenci vody

Změnit zákon, tak aby došlo ke zrušení daňového zvýhodnění biopaliv a následně podporovat biopaliva 2. a 3. generace (7 % z obnovitelných zdrojů povinně, podle EU) - recyklace potravinářských olejů, zpracování odpadní biomasy, výzkum využití řas s důrazem na lokální zdroje.

*Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a příslušné vyhlášky
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
*

Prosadit zrychlení mapování BPEJ - bonity půdy v celé ČR, vyhodnocení dopadů průmyslového zemědělství na kvalitu půdy, zvýšení poplatků za vynětí z půdního fondu (za účelem zastavování půdy), kromě zalesňování ZP.

Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Zrušit povinnost přimíchávat biopaliva a zachovat tuto povinnost jen na biopaliva 2. generace (například z odpadů, nebo šetrnější z nepotravinářských rostlin, které se využijí celé a ne jen semena – jak je tomu u řepky a pšenice) – případně novelou Nařízení vlády 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv lze upravit kritéria udržitelnosti biopaliv tak, aby to se týkala jen biopaliv 2. generace.

Zrušit povinnost přimíchávat a snižovat emise u kapalných fosilních pohonných hmot.

Provést kontrolu zemědělských dotací
Je nutná reforma přímých plateb na hektar, které budu zastropovány (předběžný návrh 100 000 EUR), takže velké podniky (propojené či spřízněné celky) od určité výměry další peníze nedostanou.

Snažt se změnit vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí, která byla připravena MŽP a odsouhlasena i MZe, ale nebyla zatím vydána z důvodu silného odporu Zemědělského svazu a Agrární komory. Naopak Asociace soukromých zemědělců si potřebu vyhlášky uvědomuje.

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 7 měsíců

Předal jsem Radkovi před měsícem knížku Jakuba Patočky Žlutý baron, kde popisuje, v čem spočívá problém státní podpory biopaliv a jak je možné ho vyřešit.

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 7 měsíců

  • Pořadí nastaven na 4

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 7 měsíců

  • Předmět změněn z 4. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací na 04. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

Také k dispozici: Atom PDF