Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8090

04. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před asi 3 let. Aktualizováno před 12 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
03.01.2018
Uzavřít do:
30.12.2019
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Dílčí úkoly

PSP - střednědobý cíl #8791: Analýza současného stavu podpory zemědělstvíDokončenRadek Holomcik

Úkol #9939: Podat žádost na MF a SZIP o poskytnutí datDokončenRadek Holomcik

Úkol #9940: Sestavit analytický týmDokončenRadek Holomcik

Úkol #10785: Analytická zpráva a její medializaceDokončenRadek Holomcik

Úkol #16664: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02DokončenRadek Holomcik

Resort životní prostředí - PSP - střednědobý cíl #10764: Zrušíme povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmotČeká se na 3.osobuRadek Holomcik

Resort životní prostředí - Mediální výstup #19014: Piráti podali návrh na zrušení povinného přimíchávání biopalivOdmítnutýRadek Holomcik

PSP - střednědobý cíl #10765: Omezení daňového zvýhodnění biopalivDokončenRadek Holomcik

Úkol #9103: Novela zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních, krok 1 - zvýšení spotřební daně za biopalivaDokončenRadek Holomcik

Úkol #10768: Novela zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních, krok 2 - limit pro vratkyDokončenRadek Holomcik

PSP - střednědobý cíl #10766: Změny v oblasti přimíchávání biopalivNový

Úkol #9099: Podpora vývoje a výzkumu biopaliv 2. a 3. generaceDokončenRadek Holomcik

Úkol #10769: Novela zákona 201/2012 Sb. o ovzduší - zrušení či omezení povinnosti přimíchávatV řešení (diskutuje se)Radek Holomcik

Úkol #15906: Omezení povinnosti přimíchávání biopaliv 1. generaceDokončenRadek Holomcik

PSP - střednědobý cíl #10767: Podpora zemědělské produkce nahrazující zvýhodněné energetické plodiny tak, aby nedošlo k výpadku příjmů (zejména malých a středních) zemědělcůDokončenRadek Holomcik

Úkol #9097: Program podpory melioračních a tradičních plodinDokončenRadek Holomcik

Úkol #9941: Program pro podporu pěstování lnu a konopíDokončenRadek Holomcik

Úkol #9942: Připravit legislativu pro veřejné stravováníDokončenRadek Holomcik

Úkol #10770: Snížení DPH na biopotravinyDokončenRadek Holomcik

Úkol #16380: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02DokončenRadek Holomcik

PSP - střednědobý cíl #10780: Novela zákona 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fonduDokončenRadek Holomcik

Úkol #16376: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02DokončenRadek Holomcik

Úkol #17786: Připravit pozměňovák k tisku 353Dokončenmartin archalous

Legislativní tým - Úkol #17788: PN k tisku 353 - SZIFDokončenmartin archalous

PSP - střednědobý cíl #10781: Novela zákona o zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařstvíDokončenRadek Holomcik

Úkol #16374: Prosím o upřesnění dalšího úkolu v rámci sprintu 2019/01-02DokončenRadek Holomcik


Související úkoly

související s Resort zemědělství - PSP - střednědobý cíl #10772: Důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotacíDokončen10.01.2019

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před asi 3 let

 • Předmět změněn z Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací na 4. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

#2 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před téměř 3 roky

 • Přiřazeno nastaven na Radek Holomcik

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 3 roky

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 3 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Ekonomický tým

#5 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před více než 2 roky

Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 256/2000 Sb, o státním intervenčním fondu a příslušné vyhlášky a vládní nařízení
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Je potřeba prosazují reformu zemědělských dotací směrem k podpoře drobných a šetrných (eko) zemědělců.

Prosadit změnu postoje České republiky k zastropování přímých plateb (1 000 hektarů) - změny SZP EU po roce 2020, celkový balík pro ČR musí zůstat zachován.

Je nutné min. zemědělství přinutit ke změně informačního systému tak, aby bylo možné:
Analyzovat možné střety zájmů poskytovatel versus příjemce dotací.
Jaká je skutečná výše čerpání dotací na 1 hektar pro drobné zemědělce a pro agrokorporace.

Je nutné vložit do podmínek pro poskytování dotací:
Zvýšení minimálního podílu organického hnojení
Zmenšení půdních bloků
Zvětšení biopásů a opatření k retenci vody

Změnit zákon, tak aby došlo ke zrušení daňového zvýhodnění biopaliv a následně podporovat biopaliva 2. a 3. generace (7 % z obnovitelných zdrojů povinně, podle EU) - recyklace potravinářských olejů, zpracování odpadní biomasy, výzkum využití řas s důrazem na lokální zdroje.

*Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a příslušné vyhlášky
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
*

Prosadit zrychlení mapování BPEJ - bonity půdy v celé ČR, vyhodnocení dopadů průmyslového zemědělství na kvalitu půdy, zvýšení poplatků za vynětí z půdního fondu (za účelem zastavování půdy), kromě zalesňování ZP.

Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Zrušit povinnost přimíchávat biopaliva a zachovat tuto povinnost jen na biopaliva 2. generace (například z odpadů, nebo šetrnější z nepotravinářských rostlin, které se využijí celé a ne jen semena – jak je tomu u řepky a pšenice) – případně novelou Nařízení vlády 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv lze upravit kritéria udržitelnosti biopaliv tak, aby to se týkala jen biopaliv 2. generace.

Zrušit povinnost přimíchávat a snižovat emise u kapalných fosilních pohonných hmot.

Provést kontrolu zemědělských dotací
Je nutná reforma přímých plateb na hektar, které budu zastropovány (předběžný návrh 100 000 EUR), takže velké podniky (propojené či spřízněné celky) od určité výměry další peníze nedostanou.

Snažt se změnit vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí, která byla připravena MŽP a odsouhlasena i MZe, ale nebyla zatím vydána z důvodu silného odporu Zemědělského svazu a Agrární komory. Naopak Asociace soukromých zemědělců si potřebu vyhlášky uvědomuje.

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

Předal jsem Radkovi před měsícem knížku Jakuba Patočky Žlutý baron, kde popisuje, v čem spočívá problém státní podpory biopaliv a jak je možné ho vyřešit.

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Pořadí nastaven na 4

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z 4. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací na 04. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

#9 Aktualizováno uživatelem matous vanca před téměř 2 roky

 • Pořadí smazán (4)
 • Projekt změněn z Ekonomický tým na Klubík Ochrana před šikanou

#10 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#11 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Cílová verze změněn z 20 priorit Pirátů ve sněmovně na Volební program 2017-2021

#12 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

#13 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

#14 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Cílová verze změněn z Volební program 2017-2021 na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Priorita změněn z Vysoká na Urgentní

#17 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Projekt změněn z Klubík Ochrana před šikanou na Resort zemědělství
 • Tags nastaven na klubik-ochrana

#18 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

#19 Aktualizováno uživatelem jiri valenta před 12 měsíců

 • Uzavřít do nastaven na 30.12.2019

Návrh zákona byl podán a byl zamítnut v 1. čtení
Je připravovaná nová verze a bude předložena do konce r. 2019.

Také k dispozici: Atom PDF