Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8089

03. Zabránit únikům zisků z ČR do daňových rájů

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
18.10.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Dílčí úkoly

Úkol #15649: Setkání se stakeholdery a určení strategie řešení problému daňových rájůDokončenJan Lipavsky

Resort spravedlnost - Mediální výstup #16234: Piráti bojují proti daňovým rájům návrhem na veřejný rejstřík vlastníků firemDokončenJakub Michálek

PSP - střednědobý cíl #17258: Zabránit únikům zisků z ČR do daňových rájů: Příprava, sběr dat, informací a vyhotovení policy paperu s konkrétními návrhy opatřeníV řešení (diskutuje se)Jan Lipavsky

Úkol #19637: Mediální výstup: Vize pirátů k daňovým rájůmDokončenJan Lipavsky

Úkol #21711: Najít opatření k daňovým rájům: zadávání veřejných zakázekV řešení (diskutuje se)Jan Lipavsky

Mediální výstup #20207: Piráti v čele s Janem Lipavským a Mikulášem Fejrenčíkem vytáhli do boje proti daňovým rájůmDokončenJan Lipavsky


Související úkoly

související s Sněmovna - Naše žádost #9280: Interpelace - daňové rájeDokončen2018-01-232018-02-23

související s Ekonomický tým - Úkol #9934: Pozměňovací návrh k daňovému řádu - poskytování informací GFŘ ve věcech podezření z daňových únikůDokončen2018-03-182018-03-31

související s Resort finance - Úkol #10663: Komparativní rešerše přístup k AML údajům u advokátů a bank pro řešení daňových únikůOdmítnutý2018-04-272018-05-10

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před asi 2 let

 • Předmět změněn z Zabránit únikům zisků z ČR do daňových rájů na 3. Zabránit únikům zisků z ČR do daňových rájů

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Ekonomický tým

#4 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před téměř 2 roky

 • Uzavřít do nastaven na 20.12.2018
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Přiřazeno nastaven na Frantisek Kopriva

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

#6 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před více než 1 rok

Návrhy legislativních změn:

Zákon č. 253/2008 Sb.
Připravit novelu veřejného registru skutečných majitelů právnických osob tak, aby byl rejstřík plně veřejný (nebo aby v něm byly zahrnuty alespoň pro ty firmy, které jsou dodavateli veřejných zakázek jako na Slovensku, příjemci dotací anebo splňují jinou kvalifikační podmínku)

Je potřeba do návrhu zahrnout povinnost oznamovat skutečné vlastnictví zahraničních právnických osob s preferenčním daňovým režimem. To znamená zavedení povinnosti nahlásit, že jsem majitelem, společníkem či jednatelem ve společnosti sídlící na Bahamách, Panamě apod., ale i firmě se specifickou právní formou v Lichtenštejsku, Kypru či Nizozemí. Včetně svěřeneckých fondů a toho, že jsem beneficientem (obmýšleným) takového fondu.

Zavedení povinnosti podávat finanční správě daňové přiznání pro tyto právnické osoby, i když spadají do jiné jurisdikce. Informaci o tomto vlastnictví opět plně zveřejnit v rejstříku a porušení této oznamovací povinnosti přísně sankcionovat - až trestný čin.

Požadovat, aby vláda podpořila jednotný daňový základ korporátních daní v rámci EU

Úprava daňových zákonů
Viz podrobně rozepsané podrobné změny daňových zákonů, které omezí vyvádění zisků, zejména agresivním daňovým plánováním
https://www.pirati.cz/program/temata/danove-uniky/
a také reálné vynucování těchto zákonů

Zákon č. 72./2000 Sb., o investičních pobídkách, zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, Zákony o přidělování dotací (je jich více dle poskytovatele)
Připravit novelu s podmínkou, že příjemce musí mít v rejstříku uvedeného skutečného majitele.

Zákon č. 134/2013 Sb., o obchodních korporacích
Úprava, aby v právní úpravě pro společnosti s ručením omezeným nebyla možnost být společníkem s kmenovým listem (reálně to ze společnosti s ručením omezeným dělá akciovou společnost s anonymními akciemi).

Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád
Návrh na zpřísnění podmínek ověřování totožnosti - například nutnost dělat a zálohovat kopie dokladů, umožnit bankám online ověření dokladu při zakládání účtu.

Zákona č. 72./2000 Sb. o investičních pobídkách, pro jiné stačí nařízení vlády.
Navrhnout změny systémových daňových pobídek, kdy podporujeme připomínky svazu průmyslu a dopravy k připravené revizi.
Požadujeme:
Snížení počtů požadovaných nových pracovních míst
Snížení celkové výše požadovaných investic
Zvýšení podílu pobídek pro malé a střední podniky alespoň na třetinu
Radikální navýšení podílu investic směřujících do technologických center a podílu podniků úzce spolupracujících s českými vysokými školami.

Je potřeba vypracovat metodiku/prováděcí předpis, který by popisoval nejčastější typy daňových optimalizací a zakazoval je.
Požadujeme zavedení metodiky GAAR (general anti-abuse rule): Je-li hlavním účelem změny struktury firmy přesunout reálně dosahované zisky z podnikání v České republice do cizí nízko zdaněné jurisdikce, má finanční úřad právo vymáhat původní daň v plné výši. Podle tohoto principu pro dodanění velké části korunových dluhopisů není třeba žádná další legislativa. Jde pouze o vůli daňové správy konat.

Podpoříme zavedení společného konsolidovaného základu daně právnických osob navrhovaný EU (CCCTB) na úrovni EU.

Telekomunikační zákony a vysoké marže odváděné do zahraničí
Připřavit novelu pro sdílení komunikačních sítí, který by donutil 02 a T-MOBILE, aby poskytovali GSM a LTE síť dalším operátorům (Vodafone a čtvrtý operátor) za férové ceny.

Je potřeba prosadit regulaci velkoobchodních cen, ne koncových s výjimkou viz níže, a současně snižování nákladů na výstavbu a licence za frekvence.

Novela by měla zákázat prodej za ceny nižší než velkoobchodní ceny, které jsou nabízeny po započtení slev a benefitů v rámci balíčku.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Prosadíme zrušení moratoria na zvyšování poplatků z vytěženého nerostu.

Přinutit vládu změnit nařízení vlády o poplatcích z vytěženého nerostu a zvýšit poplatky u strategických surovin (lithium, hnědé uhlí, ropa, vápence) na cca 10 % z tržní ceny.

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

Jednal jsem s p. Hrdličkou z MFČR, kde jsme se tématiky dotkli. Podle něho je návrh na jednotný daňový základ pro ČR nevýhodný. Apeloval jsem na to, aby ČR prosazovala jako alternativu aspoň mezní hranici 10 % (nejmenší oficiální daň v EU), aby se zklikvidovaly daňové ráje na Irsku, Nizozemsku, Lucembursku a na Kypru.
https://redmine.pirati.cz/issues/9031#note-2

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

Mluvil jsem s Jirkou Hoskovcem a mel by zajem se tomuto ukolu venovat.

#9 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před více než 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Frantisek Kopriva na Petr Tresnak

Výborně! Po domluvě s Petrem Třešňákem mu tuto prioritu přenechávám, ať ji má přiřazenou formálně nějaký poslanec.

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

K návrhu novely daňového řádu (tisk 47) jsem načetl SD 402, který dává advokátům povinnost poskytovat údaje uchovávané podle zákona proti praní špinavých peněz GFŘ v případě podezření na daňové úniky přesahující 500 000 Kč (zločin krácení daně). Tento návrh byl doporučen garančním výborem.

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Pořadí nastaven na 3

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Předmět změněn z 3. Zabránit únikům zisků z ČR do daňových rájů na 03. Zabránit únikům zisků z ČR do daňových rájů

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • související s Úkol #9934: Pozměňovací návrh k daňovému řádu - poskytování informací GFŘ ve věcech podezření z daňových úniků přidán

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • související s Úkol #10663: Komparativní rešerše přístup k AML údajům u advokátů a bank pro řešení daňových úniků přidán

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Petr Tresnak na Jan Lipavsky

#17 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 11 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl
 • Projekt změněn z Ekonomický tým na Klubík Zjednodušení
 • Pořadí smazán (3)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#18 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 11 měsíců

 • Fronta změněn z PSP - programový cíl na Programový cíl

#19 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 11 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#20 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 10 měsíců

 • související s Úkol #15649: Setkání se stakeholdery a určení strategie řešení problému daňových rájů přidán

#21 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 9 měsíců

 • Projekt změněn z Klubík Zjednodušení na Resort finance

#22 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

 • Priorita změněn z Vysoká na Urgentní

Také k dispozici: Atom PDF