Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #8083

01. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před 12 měsíců. Aktualizováno před 9 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Začátek:
2017-11-29
Uzavřít do:
2017-11-30
% Hotovo:

0%

Pořadí:
1
Organizační struktura:
Ne

Dílčí úkoly

Úkol #8678: Zřízení vyšetřovací komise - kauza OKDDokončenJakub Michálek

Programový cíl #9149: Rozkrytí starých kauzNový


Související úkoly

související s Sněmovna - Naše žádost #9051: Interpelace ohledně navrhovaného jednacího řádu, který má zrušit jmenovité hlasování vlády Dokončen 2017-12-31
související s Jakub Michálek - Úkol #14156: Zákon o majetku státu - osobní odpovědnost za pokuty V řešení (diskutuje se) 2018-09-18
související s Sněmovna - Úkol #8783: Rozšíření pravomocí NKÚ V řešení (diskutuje se) 2017-12-06
související s Ústavněprávní tým - Úkol #14843: Novela zákona o zadávání veřejných zakázek Nový 2018-10-03 2018-11-06

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Loužek před 12 měsíců

 • Předmět změněn z Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků na 1. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

 • Projekt změněn z Sněmovna na Ústavněprávní tým

#4 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 10 měsíců

 • Přiřazeno nastaven na Vojtěch Pikal

#5 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 9 měsíců

Tři fáze:
1) Legislativní - vylepšování současných zákonů a odpor proti jejich změkčování (služební zákon)
2) Aktuální dohled - sledování a tlak na současné kauzy
3) Rozkrytí starých kauz - přehledné zmapování (rozcestník, vizualizace) a prošetření (oznámení, žaloby, komise kde má smysl) jednotlivých starých kauz

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

 • související s Naše žádost #9051: Interpelace ohledně navrhovaného jednacího řádu, který má zrušit jmenovité hlasování vlády přidán

#7 Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před 8 měsíců

K bodu 1) navrhované legislativní změny

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Bude potřeba změnit zákon tak, aby operaci nad určitou hodnotu (např. 20 000 000 Kč) alespoň v rozsahu podstatných náležitostí podepisovala osoba stojící v čele instituce s tím, že nese osobní hmotnou odpovědnost za takové rozhodnutí.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
Prosadit změnu zákona tak, aby vznikla povinnost zřídit škodní komisi, v níž budou zastoupeni také nezávislí experti nominovaní předepsaným postupem (viz dále podrobně o nominačním výboru). Tato komise by byla povinna projednat všechna podezření na vznik škody a v případě důvodného podezření vymáhat škodu po zodpovědné osobě.
Piráti budou prosazovat změnu zákona tak, aby škodní záležitosti, které se týkají vedení dané instituce, řešil externí subjekt, nikoliv vedení samotné.

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Je potřeba rozšířit působnosti NKÚ na všechny veřejnoprávní korporace a jimi ovládané instituce dle návrhu Rekonstrukce státu.

Zákon č. 320/2001 Sb., o veřejných zakázkách
Provést změnu zákona tak, aby veřejná zakázka nad určitou hodnotu (např. 50 000 000 Kč) byla povinně projednána v zastupitelstvu územně samosprávního celku nebo v jiném vrcholném orgánu zadavatele.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Do zákona doplnit povinnost, aby vedle rozhodnutí o nezákonnosti určitého úkonu státní správy soud také obligatorně posoudil, zda se politik nebo úředník dopustil protiprávním jednáním zjevného excesu a odpovídá za škodu tím způsobenou. Navrhnout prodloužení lhůty pro uplatnění regresní úhrady ze současného 1 roku na 2 roky od úhrady škody žadateli státem.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Připravit návrh zákona, aby došlo k poskytnutí rychlého nápravného prostředku a sankčního nástroje pro případy, kdy úředník na prvním stupni opakovaně a vědomě porušuje rozhodnutí nadřízeného správního orgánu, a to i pro případy porušování zákona ze strany orgánů územní samosprávy.

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
Vedle současné právní úpravy týkající se složení výboru pro audit u právnických osob veřejného zájmu bude potřeba prosazovat aplikaci podobných kritérií jako u nominačního výboru. Bude potřeba zajistit zákonem, aby se člen výboru pro audit věnoval funkci alespoň na zákonem stanovený úvazek a měl zákonem upravené garance nezávislosti na dané společnosti a zájmových skupinách (např. odvolání se souhlasem NKÚ, odměňování apod.).

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 7 měsíců

 • Pořadí nastaven na 1

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 7 měsíců

 • Předmět změněn z 1. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků na 01. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 30 dnů

 • související s Úkol #14156: Zákon o majetku státu - osobní odpovědnost za pokuty přidán

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 23 dnů

Následující postup:

1) Zákon o majetku - samostatná novela
2) Zákon o veřejných zakázkach - viz. výše - samostatná novela - Jan Nevyjel
3) Zákon o řízení a veřejné kontrole (Lukáš Wagenknecht)
4) Rozšíření NKÚ - v běhu, nalinkovat
5) Žalobní legitimace státních zástupců (SŘS)
6) Excesy zvláštní působnost - Jakub Michálek

#12 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 21 dnů

 • související s Úkol #8783: Rozšíření pravomocí NKÚ přidán

#13 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 21 dnů

K zákonu o finanční kontrole: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=595

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 15 dnů

 • související s Úkol #14843: Novela zákona o zadávání veřejných zakázek přidán

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 9 dnů

 • Přiřazeno změněn z Vojtěch Pikal na Lukáš Černohorský

Předávám prioritu dle dohody.

Také k dispozici: Atom PDF