Projekt

Obecné

Profil

PSP - programový cíl #8083

01. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
10.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Dílčí úkoly

PSP - střednědobý cíl #14156: Prosadit novelu zákona o majetku ČR - Zavedení odpovědnosti úředníků a externích subjektů za škodu způsobenou organizační složce státuČeká se na 3.osobuMikuláš Ferjenčík

Úkol #16400: Připravit pracovní verzi návrhu zákona a rozeslat k připomínkámDokončenMartin Štancl

Úkol #16402: Podat návrh zákonaDokončenJakub Michálek

Mediální výstup #18338: Piráti přichází s návrhem, který zlepší vymáhání osobní odpovědnosti úředníků za škoduDokončenJakub Michálek


Související úkoly

související s Sněmovna - Naše žádost #9051: Interpelace ohledně navrhovaného jednacího řádu, který má zrušit jmenovité hlasování vládyDokončen2017-12-31

související s Resort spravedlnost - Úkol #14843: Novela zákona o zadávání veřejných zakázekNový2018-10-032018-11-06

související s Resort spravedlnost - Úkol #8678: Zřízení vyšetřovací komise - kauza OKDDokončen2017-11-292017-11-30

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem jan louzek před téměř 2 roky

 • Předmět změněn z Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků na 1. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 20 priorit Pirátů ve sněmovně

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na Resort spravedlnost

#4 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před téměř 2 roky

 • Přiřazeno nastaven na Vojtěch Pikal

#5 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před téměř 2 roky

Tři fáze:
1) Legislativní - vylepšování současných zákonů a odpor proti jejich změkčování (služební zákon)
2) Aktuální dohled - sledování a tlak na současné kauzy
3) Rozkrytí starých kauz - přehledné zmapování (rozcestník, vizualizace) a prošetření (oznámení, žaloby, komise kde má smysl) jednotlivých starých kauz

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • související s Naše žádost #9051: Interpelace ohledně navrhovaného jednacího řádu, který má zrušit jmenovité hlasování vlády přidán

#7 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před více než 1 rok

K bodu 1) navrhované legislativní změny

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Bude potřeba změnit zákon tak, aby operaci nad určitou hodnotu (např. 20 000 000 Kč) alespoň v rozsahu podstatných náležitostí podepisovala osoba stojící v čele instituce s tím, že nese osobní hmotnou odpovědnost za takové rozhodnutí.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
Prosadit změnu zákona tak, aby vznikla povinnost zřídit škodní komisi, v níž budou zastoupeni také nezávislí experti nominovaní předepsaným postupem (viz dále podrobně o nominačním výboru). Tato komise by byla povinna projednat všechna podezření na vznik škody a v případě důvodného podezření vymáhat škodu po zodpovědné osobě.
Piráti budou prosazovat změnu zákona tak, aby škodní záležitosti, které se týkají vedení dané instituce, řešil externí subjekt, nikoliv vedení samotné.

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Je potřeba rozšířit působnosti NKÚ na všechny veřejnoprávní korporace a jimi ovládané instituce dle návrhu Rekonstrukce státu.

Zákon č. 320/2001 Sb., o veřejných zakázkách
Provést změnu zákona tak, aby veřejná zakázka nad určitou hodnotu (např. 50 000 000 Kč) byla povinně projednána v zastupitelstvu územně samosprávního celku nebo v jiném vrcholném orgánu zadavatele.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Do zákona doplnit povinnost, aby vedle rozhodnutí o nezákonnosti určitého úkonu státní správy soud také obligatorně posoudil, zda se politik nebo úředník dopustil protiprávním jednáním zjevného excesu a odpovídá za škodu tím způsobenou. Navrhnout prodloužení lhůty pro uplatnění regresní úhrady ze současného 1 roku na 2 roky od úhrady škody žadateli státem.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Připravit návrh zákona, aby došlo k poskytnutí rychlého nápravného prostředku a sankčního nástroje pro případy, kdy úředník na prvním stupni opakovaně a vědomě porušuje rozhodnutí nadřízeného správního orgánu, a to i pro případy porušování zákona ze strany orgánů územní samosprávy.

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
Vedle současné právní úpravy týkající se složení výboru pro audit u právnických osob veřejného zájmu bude potřeba prosazovat aplikaci podobných kritérií jako u nominačního výboru. Bude potřeba zajistit zákonem, aby se člen výboru pro audit věnoval funkci alespoň na zákonem stanovený úvazek a měl zákonem upravené garance nezávislosti na dané společnosti a zájmových skupinách (např. odvolání se souhlasem NKÚ, odměňování apod.).

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Pořadí nastaven na 1

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Předmět změněn z 1. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků na 01. Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 1 rok

 • související s PSP - střednědobý cíl #14156: Prosadit novelu zákona o majetku ČR - Zavedení odpovědnosti úředníků a externích subjektů za škodu způsobenou organizační složce státu přidán

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 rok

Následující postup:

1) Zákon o majetku - samostatná novela
2) Zákon o veřejných zakázkach - viz. výše - samostatná novela - Jan Nevyjel
3) Zákon o řízení a veřejné kontrole (Lukáš Wagenknecht)
4) Rozšíření NKÚ - v běhu, nalinkovat
5) Žalobní legitimace státních zástupců (SŘS)
6) Excesy zvláštní působnost - Jakub Michálek

#13 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 rok

K zákonu o finanční kontrole: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=595

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 rok

 • související s Úkol #14843: Novela zákona o zadávání veřejných zakázek přidán

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Vojtěch Pikal na Lukas Cernohorsky

Předávám prioritu dle dohody.

#16 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 11 měsíců

 • související s Úkol #8678: Zřízení vyšetřovací komise - kauza OKD přidán

#17 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 11 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl
 • Projekt změněn z Resort spravedlnost na Klubík Kontrola
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Pořadí smazán (1)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#18 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 11 měsíců

 • Fronta změněn z PSP - programový cíl na Programový cíl

#19 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 10 měsíců

 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - programový cíl

#20 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 9 měsíců

 • Tags nastaven na klubik-kontrola
 • Projekt změněn z Klubík Kontrola na Resort spravedlnost

#21 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

 • související s smazán (PSP - střednědobý cíl #14156: Prosadit novelu zákona o majetku ČR - Zavedení odpovědnosti úředníků a externích subjektů za škodu způsobenou organizační složce státu)

#22 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

Také k dispozici: Atom PDF