Projekt

Obecné

Profil

Úkol #7229

Technicka novela JR RV

Přidáno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 3 roky. Aktualizováno před téměř 3 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
15.08.2017
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Dnes platný jednací řád výboru v § 9 (1) c) říká: "V rozhodujícím hlasování republikový výbor vybere jednu z následujících možností: ... požádání celostátního fóra o projednání projednávaného rozhodnutí v referendu". V praxi ovšem dochází k jednáním v referendu, kdy podle stanov má příslušné rozhodnutní učinit právě republikový výbor (např. Čl. 9 (5) c) St: "Republikový výbor zejména schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření" a celostátní fórum si dle Čl. 8 St tuto pravomoc nijak neudělilo) V této situaci se předsedající řídí literou platného jednacího řádu a možnost predložit rozhodnutí CF v referendu se zahrnuje v hlasování ikdyž CF prostřednictvím stanov uložilo výboru tyto záležitosti řešit.

Pro nápravu stávajícího stavu předkládám následující návrh usnesení:

Republikovy výbor
(1) doplňuje do § 9 (1) c) svého jednacího řádu text: " je-li to možné,".

Znění po novele: c) požádání celostátního fóra o projednání projednávaného rozhodnutí v referendu, je-li to možné,

Ref:
https://wiki.pirati.cz/doku.php?id=rules:jrrv&rev=1493139490#rozhodujici_hlasovani_pri_referendu
https://wiki.pirati.cz/doku.php?id=rules:st&rev=1487361814#cl_9_republikovy_vybor

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 3 roky

 • Soukromý změněn z Ano na Ne

#2 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 3 roky

Jsem pro projednání

#3 Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před více než 3 roky

pro projednání

#4 Aktualizováno uživatelem Jan Lipavsky před více než 3 roky

pro projednání

#5 Aktualizováno uživatelem Petr Lysek před více než 3 roky

Pro projednání

#6 Aktualizováno uživatelem František Kopřiva před více než 3 roky

Pro projednání

#7 Aktualizováno uživatelem František Kopřiva před více než 3 roky

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • % Hotovo změněn z 0 na 100
 • Přiřazeno nastaven na Petr Tkadlec
 • Stav změněn z Nový na Dokončen
 • Fronta změněn z Podání na Úkol

#8 Aktualizováno uživatelem František Kopřiva před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 100 na 50
 • Stav změněn z Dokončen na V řešení (diskutuje se)

#9 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 3 let

Jsem taky pro a máme skupinu a mělo by se to projednat.

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 3 let

Aktuálně podporují jen 4 členové. Není skupina.

#11 Aktualizováno uživatelem Lenka Kozlova před asi 3 let

Pro projednání

#12 Aktualizováno uživatelem Roman Kucera před asi 3 let

Pro projednání

#13 Aktualizováno uživatelem Michaela Krausova před asi 3 let

Pro projednání

#14 Aktualizováno uživatelem Michaela Vodová před asi 3 let

Pro projednání

#15 Aktualizováno uživatelem Lydie Bartosova před asi 3 let

Pro projednání

#16 Aktualizováno uživatelem Jiri Demel před asi 3 let

Pro jednání

#17 Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před asi 3 let

Souhlasim s projednanim

#18 Aktualizováno uživatelem Martin Smida před asi 3 let

PRO.

pokud teda nestačí jen pro, tak teda

PRO PROJEDNÁNÍ .-)

#19 Aktualizováno uživatelem Michaela Pelzmann Schwarzova před asi 3 let

Pro projednání

#20 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 3 let

 • Přiřazeno změněn z Petr Tkadlec na Vojtěch Pikal
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

20 lidí pro, ale jednání nikdo nezahájí
Zahájeno zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=40554&p=551012#p551012

#21 Aktualizováno uživatelem František Kopřiva před téměř 3 roky

 • % Hotovo změněn z 50 na 100

Usnesení bylo schváleno.

Viz jednání: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=40554

Také k dispozici: Atom PDF