Projekt

Obecné

Profil

Podání #7209

Návrh na změnu rozhodčího řádu a pravidel pro členy a příznivce

Přidáno uživatelem Lydie Bartosova před asi 3 let. Aktualizováno před téměř 2 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Začátek:
12.08.2017
Uzavřít do:
16.08.2017
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Návrh změny rozhodčího řádu a pravidel pro členy a příznivce byl avizován v návrhu komunikačního minima od RV v reakci na jednání CF 21/2017 a ústně projednán dne 12.8.2017.

Rozhodčí řád - doplnění
https://wiki.pirati.cz/rules/rr
Návrh usnesení (od RV):
V Rozhodčím řádu, § 5, se:

  1. doplňuje za bod c) “(osobní útoky​ fyzické, verbální i online, pomluvy, šikana a stalking či jiné dlouhodobé a soustavné obtěžování, vyhrožování, útoky na majetek, zveřejňování osobních dat či důvěrné komunikace bez výslovného souhlasu)”
  2. doplňuje za bod d) “(je nepřijatelné narušovat bezpečnost systémů spravovaných některým z týmů strany, např. vydáváním se za cizí osoby, zřizováním vícenásobných účtů a útoky na technické systémy)”
  3. doplňuje za bod e) “(např. spojováním se symboly a ideologiemi hlásajícími násilí a nenávist)”

Výsledné znění celého paragrafu:

§ 5 Porušení předpisů
(1) Porušením předpisů ve smyslu rozhodčího řádu je jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s rozhodným právem a které se týká činnosti strany.2) Porušením předpisů je také jejich zjevné obcházení nebo vědomé udržování protiprávního stavu.
(2) Závažným porušením stanov je zejména
a) zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany,
b) podvod při přijímání členů nebo při stranickém hlasování,
c) úmyslná závažná újma jinému členovi (osobní útoky​ fyzické, verbální i online, pomluvy, šikana a stalking či jiné dlouhodobé a soustavné obtěžování, vyhrožování, útoky na majetek, zveřejňování osobních dat či důvěrné komunikace bez výslovného souhlasu)
d) úmyslná závažná újma straně nebo jejímu demokratickému řádu (je nepřijatelné narušovat bezpečnost systémů spravovaných některým z týmů strany, např. vydáváním se za cizí osoby, zřizováním vícenásobných účtů a útoky na technické systémy)
e) opakované poškození dobrého jména strany (např. spojováním se symboly a ideologiemi hlásajícími násilí a nenávist)
f) maření rozhodčího nálezu,
g) korupční jednání.

Pravidla pro členy a příznivce – změna:
https://wiki.pirati.cz/rules/pcp#jednani_clenu_komunity

Návrh usnesení (od RV):
V Pravidlech pro členy a příznivce, § 6, se:

  1. nahrazují slova “zvláštní dokument, který” slovy “komunikační minimum, které”, s výsledným zněním “Pravidla chování uvnitř komunity ​upravuje komunikační minimum, které schvaluje celostátní fórum.”

2. ruší věta “Tento dokument se vyvěsí ve všech místech, kde Piráti zasedají.”

Výsledné znění celého paragrafu
Jednání členů komunity
§ 6 Pravidla chování uvnitř komunity
Pravidla chování uvnitř komunity ​upravuje komunikační minimum, které schvaluje celostátní fórum.


Jednací řád RK:
https://wiki.pirati.cz/rules/jrrv : paragraf 6, bod 3.e:

e) republikové předsednictvo, kontrolní nebo rozhodčí komise, nebo skupina členů republikového výboru předloží návrh na změnu nebo zrušení pravidel jiného týmu nebo návrh doporučení k jejich změně (§ 5 odst. 5 organizačního řádu),
https://wiki.pirati.cz/rules/or#postupy_a_pravidla :

(5) Republikový výbor má právo doporučit ostatním týmům změnu pravidel anebo je změnit nebo zrušit.


Související úkoly

související s administrativní odbor - Podání #13098: Novela RŘ a PCPDokončen13.08.2018

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem František Kopřiva před asi 3 let

Pro projednání

#2 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 3 let

Pro projednani

#3 Aktualizováno uživatelem Ivo Vlasaty před asi 3 let

Pro projednání (výhradu k 3. bodů budu řešit v jednání)

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 3 roky

pro projednání

#5 Aktualizováno uživatelem Lydie Bartosova před téměř 3 roky

pro projednání

#6 Aktualizováno uživatelem Petr Lysek před téměř 3 roky

pro projednání

#7 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 2 roky

Chcete to ještě projednávat? (V tomto funkčním období to podporu skupiny členů zatím nemá.)

#8 Aktualizováno uživatelem Lydie Bartosova před více než 2 roky

Chceme, úprava souvisí se schválenou podobou komunikačního minima. Po diskuzi a úpravě můžeme hlasovat v Jihlavě.

#9 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 2 roky

Tak si prosím podej návrh na pořad jednání -> https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=40543

#10 Aktualizováno uživatelem Lydie Bartosova před více než 2 roky

Jasně, díky za odkaz.

#11 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před asi 2 let

  • Přiřazeno nastaven na František Kopřiva

#12 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před asi 2 let

#13 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před téměř 2 roky

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

#14 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před téměř 2 roky

Také k dispozici: Atom PDF