Projekt

Obecné

Profil

Úkol #6424

Plán podpory základní sítě Pirátských center

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
24.05.2017
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Spisová značka:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Dílčí úkoly

administrativní odbor - Úkol #6452: Plnění dohod o centrální podpoře krajských centerNovýMartin Kučera


Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Úkol #5582: Žádost o příspěvek na provoz Pirate Space BrnoOdloženo2017-02-27

související s republikové předsednictvo - Úkol #6639: Jednorázová kompenzační dotace JMK z rezervy RP na kampaň (chyba v rozpočtování vs náklady PS Brno)Dokončen2017-06-06

související s finanční tým - Úkol #6605: Žádost o podporu ve financování pirátského centra MSKDokončen2017-06-03

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Pozn.: Pozor, toto usnesení bylo později revokováno, viz aktuální verze níže.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo

 1. souhlasí s plánem centrální podpory základní sítě Pirátských center (viz níže), se záměrem podpory podle tohoto plánu a celkovými náklady záměru 50 000 Kč ročně,
 2. schvaluje přesun 50 000 Kč z rezervy do rozpočtu centrály na rok 2017 do rozpočtové položky 212600001 provozní výdaje administrativního odboru a odpovídající změnu limitu peněžních toků,
 3. ukládá administrativnímu odboru v případě souhlasu příslušného krajského předsednictva s dohodou provést interní převody do rozpočtů příslušných sdružení,
 4. ukládá administrativnímu odboru plnit dohodu za centrálu (např. distribuovat souhrnné informace, dohlížet nad dodržováním této dohody za centrálu),
 5. konstatuje, že podpora Pirátskému centru Praha jako sídlu strany se řídí výlučně dosavadními usneseními, a to až do voleb, po kterých proběhne průběžné vyhodnocení,
 6. žádá krajské předsednictvo Praha, aby zajistilo dodržování bodu 3 až 8 plánu v Pirátském centru Praha.

Plán podpory základní sítě Pirátských center

 1. Základní sítí Pirátských center rozumíme místa pro kontakt s veřejností v Praze, Brně a Ostravě. Centrum provozuje a financuje příslušné krajské sdružení.
 2. Centrála nabízí podporu každému centru v základní síti za podmínek uvedených v tomto plánu. Krajské sdružení může dohodu přijmout na základě usnesení krajského předsednictva. Následně má 1 měsíc, aby uvedlo provoz centra do souladu s touto dohodou.
 3. Cílem Pirátských center je vytvořit místo pro konání regionálních akcí, které bude přívětivé pro veřejnost a všechny dobrovolníky. Z tohoto důvodu:
  1. v Pirátských centrech má být zdravý a čistý vzduch, proto jsou nekuřácká; to nebrání vytvoření náležitě odvětrané a uzavřené kuřárny, do které nejsou nekuřáci nuceni vstupovat; obdobně to platí pro jiné rušivé emise,
  2. jsou reprezentativní a přívětivá pro návštěvy i rodin s dětmi (základní hračky pro dětský koutek apod.), udržuje se v nich rozumný pořádek a správce zajišťuje údržbu Pirátského centra ve stavu, který neodrazuje případné návštěvníky,
  3. splňují požadavky na bezpečnost (např. označení východu, schodů apod.)
 4. V Pirátském centru mohou být uloženy centrální propagační materiály (včetně případně majetku Pirátského s. r. o.). Centrála si tam může umístit skříň apod.
 5. V Pirátském centru bude možné pořádat akce celostátních týmů dle potřeby a možností týmů a provozu centra.
 6. Všechny akce určené veřejnosti budou náležitě propagovány pro veřejnost (např. na internetovém fóru, na facebooku, a v kalendáři).
 7. Provoz v Pirátském centru je evidován v knize, do které může každý člen nahlížet.
 8. V Pirátském centru jsou na dobře viditelném místě vyvěšeny souhrnné informace o straně jako celku a provozní řád odpovídající tomuto plánu.
 9. Výše podpory činí: Brno 30 000 Kč, Ostrava 20 000 Kč ročně s tím, že za první rok trvání dohody náleží celá výše podpory.
 10. Porušení dohody bude řešeno smírně na úrovni předsednictev s cílem zajistit urychleně její dodržování.
 11. Pokud krajské sdružení přes výtky porušuje dohodu, je dotace vratná za dobu, kdy porušen trvalo. O případném vrácení dotace rozhodne republikové předsednictvo.

Odůvodnění:

Obdrželi jsme žádost PKS Jihomoravského kraje o dotaci na Pirate Space Brno. Jsme toho názoru, že krajská sdružení by měla svoje aktivity hradit ze svého krajského rozpočtu a že celostátní rozpočet je určen na celostátně významné aktivity, jak ostatně uvedlo republikové předsednictvo při posledním projednávání věci.

Cílem tohoto usnesení není dotovat jedno konkrétní centrum (nadto krajského sdružení Jihomoravský kraj, které má poměrně významné prostředky z příspěvku na mandát krajských zastupitelů), což by mohlo vytvářet prostředí nežádoucího lobbingu krajských sdružení o prostředy z centrálního rozpočtu, ale nastavit systémový plán pro založení celostátní sítě Pirátských center, společné a základní požadavky na kvalitu a přívětivost pro veřejnost. Podpora má smysl, pokud jde o celostátní aktivity a pokud je nastaven standard fungování Pirátského centra tak, že skutečně slouží všem členům, dobrovolníkům a veřejnosti. Centrála se má podílet na financování, pokud centrum využívá pro své aktivity (např. tam má sklad apod.), případně si některé služby objednává (např. správa schránky a pošty apod.).

Praha, Brno a Ostrava jsou tři největší města České republiky a přirozená regionální centra. Proto začínáme opatrně s touto sítí při minimálních dopadech na centrální rozpočet. Strop celkového záměru je stanoven v gesci republikového předsednictva. Výše této podpory je na hranici toho, co můžeme zajistit, neboť není radno vyčerpat celou rezervu, neboť by jinak nebylo možné pokrýt rozpočtově nezajištěné výdaje. Podmínky vycházejí ze zkušenosti z Pirátského centra Praha, které by mělo být do tohoto systému časem zařazeno (bude řešeno po volbách).

Vyhodnocení a případné změny usnesení doporučujeme provést po volbách. Není nicméně záměrem předsednictva nahrazovat a subvencovat činnost krajských sdružení, která jsou zodpovědná za financování Pirátských center ve svém regionu a mají na to prostředky v krajském rozpočtu.

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

 • související s Úkol #5582: Žádost o příspěvek na provoz Pirate Space Brno přidán

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před téměř 2 roky

Jakub Michálek napsal:

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo

 1. souhlasí s plánem centrální podpory základní sítě Pirátských center (viz níže), se záměrem podpory podle tohoto plánu a celkovými náklady záměru 50 000 Kč ročně,
 2. schvaluje přesun 50 000 Kč z rezervy do rozpočtu centrály na rok 2017 do rozpočtové položky 212600001 provozní výdaje administrativního odboru a odpovídající změnu limitu peněžních toků,
 3. ukládá administrativnímu odboru v případě souhlasu příslušného krajského předsednictva s dohodou provést interní převody do rozpočtů příslušných sdružení,
 4. ukládá administrativnímu odboru plnit dohodu za centrálu (např. distribuovat souhrnné informace, dohlížet nad dodržováním této dohody za centrálu),
 5. konstatuje, že podpora Pirátskému centru Praha jako sídlu strany se řídí výlučně dosavadními usneseními, a to až do voleb, po kterých proběhne průběžné vyhodnocení,
 6. žádá krajské předsednictvo Praha, aby zajistilo dodržování bodu 3 až 8 plánu v Pirátském centru Praha.

...

Odůvodnění:

Obdrželi jsme žádost PKS Jihomoravského kraje o dotaci na Pirate Space Brno. Jsme toho názoru, že krajská sdružení by měla svoje aktivity hradit ze svého krajského rozpočtu.

Podepisuju.
Budiž, tedy PRO usneseni

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

PRO

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Já jsem taky PRO.

#6 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartos před téměř 2 roky

Hlasuji PRO

#7 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před téměř 2 roky

Republikové předsednictvo přehodnocuje své předchozí usnesení a přihlíží k předchozí chybě ve výsledcích hospodaření na kterém JmK bylo uvedeno v omyl ohledně svých příjmů kolem 250 000 Kč.

Návrh usnesení:

Mění plán podpory tak,

 1. že se vypouští závorka "(základní hračky pro dětský koutek apod.)"
 2. mění slova "Pirátského s. r. o." na "společnosti 1. Pirátská s.r.o., ovládané Českou pirátskou stranou,"
 3. trvá na všech dalších podmínkách dohody dle plánu,
 4. zvyšuje částku 30000 Kč na 40000 Kč (Brno)
 5. podmiňuje pro případ přijetí nabídky ze strany KS MSK účinnost plánu podpory schválením záměru včetně podmínek republikovým výborem (z důvodu limitu záměru),
 6. doufá, že pirátské centrum kraje bude logistickým a koordinačním centrem okolní kraje, jako je například Zlínsko, Vysočina a Olomoucko, které celostátně podpořené Pirátské centrum nemají.

Hlasujeme: PRO: Vojtěch Pikal, Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
schváleno.

zápis a usnesení

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Aktuální platné znění plánu ke dni 3. 3. 2017:

Plán podpory základní sítě Pirátských center

 1. Základní sítí Pirátských center rozumíme místa pro kontakt s veřejností v Praze, Brně a Ostravě. Centrum provozuje a financuje příslušné krajské sdružení.
 2. Centrála nabízí podporu každému centru v základní síti za podmínek uvedených v tomto plánu. Krajské sdružení může dohodu přijmout na základě usnesení krajského předsednictva. Následně má 1 měsíc, aby uvedlo provoz centra do souladu s touto dohodou.
 3. Cílem Pirátských center je vytvořit místo pro konání regionálních akcí, které bude přívětivé pro veřejnost a všechny dobrovolníky. Z tohoto důvodu:
  1. v Pirátských centrech má být zdravý a čistý vzduch, proto jsou nekuřácká; to nebrání vytvoření náležitě odvětrané a uzavřené kuřárny, do které nejsou nekuřáci nuceni vstupovat; obdobně to platí pro jiné rušivé emise,
  2. jsou reprezentativní a přívětivá pro návštěvy i rodin s dětmi, udržuje se v nich rozumný pořádek a správce zajišťuje údržbu Pirátského centra ve stavu, který neodrazuje případné návštěvníky,
  3. splňují požadavky na bezpečnost (např. označení východu, schodů apod.)
 4. V Pirátském centru mohou být uloženy centrální propagační materiály (včetně případně majetku společnosti 1. Pirátská s.r.o., ovládané Českou pirátskou stranou). Centrála si tam může umístit skříň apod.
 5. V Pirátském centru bude možné pořádat akce celostátních týmů dle potřeby a možností týmů a provozu centra.
 6. Všechny akce určené veřejnosti budou náležitě propagovány pro veřejnost (např. na internetovém fóru, na facebooku, a v kalendáři).
 7. Provoz v Pirátském centru je evidován v knize, do které může každý člen nahlížet.
 8. V Pirátském centru jsou na dobře viditelném místě vyvěšeny souhrnné informace o straně jako celku a provozní řád odpovídající tomuto plánu.
 9. Výše podpory činí: Brno 40 000 Kč, Ostrava 20 000 Kč ročně s tím, že za první rok trvání dohody náleží celá výše podpory.
 10. Porušení dohody bude řešeno smírně na úrovni předsednictev s cílem zajistit urychleně její dodržování.
 11. Pokud krajské sdružení přes výtky porušuje dohodu, je dotace vratná za dobu, kdy porušen trvalo. O případném vrácení dotace rozhodne republikové předsednictvo.

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

 • související s Úkol #6639: Jednorázová kompenzační dotace JMK z rezervy RP na kampaň (chyba v rozpočtování vs náklady PS Brno) přidán

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Podle Ivana to krajského předsednictvo KS JMK odmítá, čímž je tato věc pro JMK vyřešena.

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

 • související s Úkol #6605: Žádost o podporu ve financování pirátského centra MSK přidán

#12 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

Převod proveden.

#13 Aktualizováno uživatelem sarka altmanova před asi 1 rok

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF