Projekt

Obecné

Profil

Podání #6244

Provedení rozhodčího nálezu

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky. Aktualizováno před téměř 4 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
02.05.2017
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Žádám administrativní odbor o provedení rozhodčího nálezu https://redmine.pirati.cz/issues/5242#note-22

Rozhodčí nález byl doručen dne 16. 4. 2017. Lhůta 15 dnů uplynula dne 1. 5. 2017. Dnes je 3. 5. 2017.

Z příslušného transparentního účtu je patrné, že nedošlo k úhradě ve lhůtě 15 dnů. Rovněž jsem nezaznamenal omluvu odpůrce, k níž byl podle rozhodčího nálezu povinen, v patřičných vláknech. Proto to ani patrně nemohlo být doloženo administrativnímu odboru. Administrativní odbor by měl provést omezení práv odpůrce v souladu s rozhodčím nálezem omezením práva používat avatara, hodnost a podpis, k čemuž zatím nedošlo.

Tím byla dne 1. 5. 2017 naplněna podmínka podle bodu 11 rozhodčího nálezu a odpůrce byl v důsledku splnění podmínky k tomuto datu pravomocně vyloučen ze strany. Tím vůči němu rovněž nastávají účinky dle čl. 3 odst. 1 písm. f) stanov, resp. § 9 rozhodčího řádu, neboli odpůrce se již nemůže stát členem ani registrovaným příznivcem bez souhlasu republikového výboru. Žádám administrativní odbor, aby i zde zajistil adekvátní nastavení práv na internetovém fóru.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Janek Wagner před téměř 4 roky

Rozhodčí nález doručen nebyl.

#2 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před téměř 4 roky

Janek Wagner napsal:

Rozhodčí nález doručen nebyl.

To není pravda doručil jsem jej oběma účastníkům řízení a navíc ještě vedoucímu AO hned po jeho vydání soukromou zprávou na fóru.

V tomto kontextu ocituji § 25 OŘ:

(3) Zpráva je doručena adresátovi okamžikem, jakmile se s ní mohl seznámit. Pokud jde o individuální věc, může adresát bez zbytečného odkladu namítnout a prokázat, že se se zprávou z vážného důvodu seznámil až později, a to pouze pokud za daný důvod nenese odpovědnost. Tím je zpráva doručena.

Pokud ses nemohl s rozhodčím nálezem seznámit, tak to prokaž v souladu s výše uvedeným.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky

Podle čl. 6 odst. 1 stanov "V jednání orgánů strany se uplatňuje presumpce správnosti". Rozhodčí komise potvrdila, že nález doručen byl, administrativní odbor ho dostal na vědomí. Žádám, aby administrativní odbor bezodkladně provedl rozhodčí nález.

#4 Aktualizováno uživatelem Anonymní před téměř 4 roky

Tez zadam aby byl proveden rozhodci nalez, AO jiste vi, ktery.

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před téměř 4 roky

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Nález k #5242 proveden.

Také k dispozici: Atom PDF