Projekt

Obecné

Profil

Úkol #6133

Záměr účetní služby

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
-
Kategorie:
-
Začátek:
24.04.2017
Uzavřít do:
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

viz: https://github.com/pirati-byro/vyberka/blob/master/ucetni-firma/usneseni.md

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo

 1. souhlasí s předloženým záměrem na dodání účetních služeb,
 2. souhlasí s náklady na tento záměr do 120 tis. Kč ročně,
 3. ukládá finančnímu odboru předložit záměr republikovému výboru k projednání bezodkladně po schválení tohoto usnesení, a dále v případě schválení republikovým výborem
 4. převádí 50 000,- Kč ze svých rezerv do rozpočtové položky finančního odboru,
 5. ukládá finančnímu odboru záměr bezodkladně realizovat a ukládá finančnímu odboru dopracovat podklady pro výběrové řízení.

Související úkoly

související s Republikový výbor - Podání #6225: Zadost o pristup na jednaniOdmítnutý2017-05-01

duplikován republikové předsednictvo - Úkol #6807: Podpis smlouvy s účetní firmou AlvarioOdloženo2017-06-28

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem <b>lukas</b> novy před téměř 2 roky

proc nejdeme cestou, kterou jsme domluvili na mumble "oziveni"? soucasna smlouva je navic naprosto vyhovujici, obsahuje ujednani, ktere umoznuje hodiny navic normalne priplatit. Dosud se tak ale ani jednou nestalo, tak proc kdyz mame jeste limit v zameru aktualnim, poradat dalsi vyberove rizeni?

#3 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před téměř 2 roky

Na zasedání Republikového předsednictva dne 24.4.2017 v Praze bylo přijato následující usnesení (v původním znění):

Republikové předsednictvo

 1. souhlasí s předloženým záměrem na dodání účetních služeb,
 2. souhlasí s náklady na tento záměr do 120 tis. Kč ročně,
 3. ukládá finančnímu odboru předložit záměr republikovému výboru k projednání bezodkladně po schválení tohoto usnesení, a dále v případě schválení republikovým výborem
 4. převádí 50 000,- Kč ze svých rezerv do rozpočtové položky finančního odboru,
 5. ukládá finančnímu odboru záměr bezodkladně realizovat a ukládá finančnímu odboru dopracovat podklady pro výběrové řízení.

Hlasování
PRO: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Vojtěch Pikal, Martin Šmída

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z republikové předsednictvo na Republikový výbor
 • Přiřazeno smazán (Vojtech Pikal)

Předávám tedy ke schválení republikovému výboru:

Republikový výbor

 1. bere na vědomí předložené dokumenty k záměru na dodávku účetních služeb,
 2. souhlasí se záměrem na dodávku účetních služeb ve výši 120 tis. Kč ročně,
 3. schvaluje odpovídající změnu rozpočtového výhledu; navýšení Provozních výdajů finančního odboru o 30 000,- na 130 000,- ročně v neprospěch výhledové rezervy předsednictva.

Prosím Jaromíra Beránka aby ve věci dělal zpravodaje.

Dále prosím po schválení nezavírat, protože se pak musí záměr provést.

(Jako záměr by se to mělo hlasovat v referendu, ale vzhledem k tomu, že je tam změna výhledu, tak to není automatické.)
Takže prosím za předsednictvo výbor o jednání v referendu.

#5 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před téměř 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Přiřazeno nastaven na Frantisek Kopriva
 • % Hotovo změněn z 0 na 30

#6 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před téměř 2 roky

 • související s Podání #6225: Zadost o pristup na jednani přidán

#7 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před téměř 2 roky

Usnesení bylo přijato. Záměr i změna výhledu schváleny.

Viz hlasování: hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-28-2017-zamer-ucetni-sluzby-r-h-1-k-t36795-10.html#p506553

#8 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před téměř 2 roky

Z nějakého důvodu mi nejde změnit přiřazení k projektu RP. Tak prosím o přesun. Za RV je hotovo, tak to nechceme v podatelně.

#9 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z Republikový výbor na republikové předsednictvo
 • Přiřazeno smazán (Frantisek Kopriva)
 • % Hotovo změněn z 30 na 50

Předávám RP k provedení.

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z republikové předsednictvo na finanční tým
 • Přiřazeno nastaven na Vojtech Pikal

A předávám FO k provedení převodů, úpravy rozpočtových výhledů a vyhlášení výběrového řízení.

#12 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

 • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Jaromir Beranek

Přiměřeno provedeno ve výhledu.

Předávám k vyhlášení výběrka.

#14 Aktualizováno uživatelem <b>lukas</b> novy před téměř 2 roky

Zase delate bordel a presunujete podani z podatelny do podatelny? Jak chcete potom dohledat vsechna hlasovani RP hmm?

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

Odesláno, čekáme na odpovědi k požadavku na prezentaci řešení požadavků jako schvalovacího procesu a online přísupnosti.

#16 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

 • Fronta změněn z Podání na Úkol
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Organizační struktura nastaven na Ne

#17 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

Vyrobil jsem souhrnnou tabulku položek: https://wiki.pirati.cz/fo/hospodareni2017/rozpocty/polozky
Bude potřeba doplnit některé orgány.

#18 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

 • duplikován Úkol #6807: Podpis smlouvy s účetní firmou Alvario přidán

#19 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

Smlouva je podepsána, je potřeba je doručit do archivu a registru, řeší Elizabet.

#20 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

Včera diskutováno s vedoucím. Měl by dohlížet na zveřejnění smluv a dodržení obsažených termínů.

#21 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

Právě proběhlo jednání s Alvariem ohledně plnění smlouvy;

 • A) Plnění dodatku - dotažení účetních dar - hotovo.
  (Předám vedoucímu, aby je vyzval k vydání faktury, přijal, proplatil)

 • B) Plnění nové smlouvy - termíny k 10.7.

  • 2) bod 7. "Implementace systému rozpočtů a rozpočtových položek" - je zaneseno v systému dle dodaných podkladů. Fungování předvedeno jak přímo v systému tak v připravované webové aplikaci "Rozpočtář", která bude sloužit jako GUI pro stranu a pro export dat.
  • 3) bod 8. "Zajištění denních podkladů pro zveřejnění přístupného pohledu rozpočtů a rozpočtových položek a jejich plnění"
  • * i) podklady pro zveřejnění pohledu jsou jak v .json formě v rozpočtáři tak v exportu; struktura se bude ještě dolaďovat v průběhu týdne.
  • * ii) z plnění příjmů je hotovo toliko členské příspěvky a to z chybou, byl znovu předán číselník SS a bude řešeno během dne. Dále se budou řešit nové příjmové položky např. pro příjmy z úroků. Dále se budou muset ručně dořešit interní převody
  • * iii) z plnění výdajů je základně zaneseno vše, kromě mzdových.

Byla předvedana základ aplikace rozpočtář, která bude sloužit pro jednoduché srozumitelné pohledy uživatelů za Piráty s možností exportu.
Dále jako GUI pro kontrolu a editaci číselníků (orgány, položky, hospodáři, střediska).
Zde bude v další fázi dán přístup pro zadávání žádostí o proplacení.

#22 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

Jelikož u bodu (3) (resp. 8) zřejmě dochází k prodlení je možnost dle smlouvy uplatnit smluvní pokutu do výše 200,- Kč den.
Vzhledem k tomu, že se jedná o část, nikoliv celé dílo, viděl bych to na uplatnění části od zítřka počínaje.

#23 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

Zprovozněný rozpočtář v 1. fázi.:
https://pirati.alvarium.cz/

#24 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Jaromir Beranek na Albert Diok

předávám k řešení Albertovi

#25 Aktualizováno uživatelem Albert Diok před 9 měsíců

 • Přiřazeno smazán (Albert Diok)

Také k dispozici: Atom PDF