Projekt

Obecné

Profil

Stížnost #586

Placení služeb v IT

Přidáno uživatelem Jaroslav Pešek před více než 5 roky. Aktualizováno před více než 4 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
22.12.2014
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
KK 4/2016
Datum podání:
01.01.2006
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Kontrolní komise

Odpůrce:

Tomáš Laštůvka

Fáze:
Rozhodčí nález vykonán
Organizační struktura:

Popis

Vážená kontrolní komise, stále nefunguje náš zastupitelský redmine a vedoucí technického odboru Tomáš Laštůvka přes opakované sliby systém nezprovoznil. Proto jsem začal zjišťovat, co se se systémem děje. Zjistil jsem z transparentního účetnictví, že jsme dostali následující faktury:

http://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_693_2014 na částku 3398 Kč pro společnost g-housting
http://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_694_2014 na částku 4150 Kč pro společnost coolhousing.net
EDIT: Rekapitulace stavu serverů technicky-odbor-f183/vybaveni-a-sluzby-t27410.html#p368512

Obě tyto faktury byly proplaceny, nikoliv však jejich dodavatelům (!), ale panu Jakubu Veselému na účet 2700641369/2010, a to dne 30. 11. 2014. Telefonickým dotazem na oba poskytovatele jsem zjistil, že ani jedna z faktur nebyla uhrazena. Protože na druhé zmíněné službě funguje zastupitelský redmine, konzultoval jsem tuto věc s předsedou Lukášem Černohorským. Službu jsem uhradil bankovním převodem ze svého (kopie na Jana Nováka z kontrolní komise) a požádám o zpětné proplacení.

Z výše uvedeného je eminentní podezření na neoprávněné nakládání s prostředky strany ve výši 7548 Kč, což už je na hranici trestného činu podvodu a zpronevěry, pokud by se prokázal úmysl. Prosím o vyrozumění o přijatých opatřeních.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Pešek před více než 5 roky

 • Priorita změněn z Normální na Vysoká

#2 Aktualizováno uživatelem Petr Jedelsky před více než 5 roky

 1. 3. 2015 ČPS podala TRESTNÍ OZNÁMENÍ pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle ust. § 209 trestního zákoníku, případně jiných trestných činů

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

 • Orgán nastaven na Kontrolní komise

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

 • Projekt změněn z kontrolní komise na evidence rozhodčích řízení

#5 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Pešek před asi 5 let

 • Odpůrce nastaven na Tomáš Laštůvka
 • Spisová značka změněn z KK 13/2014 na R 8/2014

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky

 • Fronta změněn z Kontrola na Podání

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky

 • Orgán nastaven na Kontrolní komise
 • Datum podání nastaven na 01.01.2006

#8 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky

 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Rozhodčí komise
 • Spisová značka nastaven na KK 4/2016
 • Přiřazeno změněn z Petros Michailidis na Roman Kucera
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

S ohledem na možnost promlčení předáváme Rozhodčí komisi stížnost ve veřejném zájmu s návrhem na vyloučení Tomáše Laštůvky ze strany.

#9 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 4 roky

 • Fáze nastaven na Projednávání rozhodčí komisí
 • Odpůrce nastaven na Tomáš Laštůvka
 • Stěžovatel nastaven na Kontrolní komise
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

#11 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 4 roky

 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Rozhodčí nález nevykonán
 • Přiřazeno změněn z Roman Kucera na Marek Nečada

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 12. 3. 2016 ve složení Jakub Michálek (předseda), Marek Nečada (zpravodaj), Roman Kučera, Jan Köchert o stížnosti ve veřejném zájmu podané kontrolní komisí dne 12. 3. 2016 ve věci neoprávněného čerpání prostředků strany tímto rozhodčím nálezem:

 1. Tomáš Laštůvka jako vedoucí technického odboru podal žádosti o proplacení na VPS na základě faktur společnostem Coolhousing.net a g-hosting v listopadu 2014 a požádal o jejich proplacení třetí osobě, která se lišila od uvedeného dodavatele a dodavateli nebyly vyplacené prostředky převedeny a byly mu uhrazeny až na základě řešení této věci orgány strany. Tím zavrženíhodně porušil základních programové cíle strany, zejména jednal ve vlastním prospěchu, nikoliv ve prospěch strany.
 2. Tomáš Laštůvka se vylučuje z České pirátské strany a zakazuje se mu vstupovat do nových právních vztahů s Českou pirátskou stranou. Tím není dotčena povinnost Tomáše Laštůvky uhradit způsobenou škodu, která bude vyčíslena v trestním nebo občanskoprávním řízení.
 3. Tomáš Laštůvka je povinen nahradit náklady řízení rozhodčí komise tak, že uhradí paušální náklady ve výši 300 Kč převodem na bankovní účet České pirátské strany č. 2100048174/2010, var. symbol 122 200, do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu. 

Odůvodnění:

Tomáš Laštůvka podal k proplacení následující faktury http://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_693_2014 na částku 3398 Kč pro společnost g-housting a http://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_694_2014 na částku 4150 Kč pro společnost coolhousing.net.
Obě tyto faktury byly proplaceny, nikoliv však jejich dodavatelům (!), ale panu Jakubu Veselému na účet 2700641369/2010, a to dne 30. 11. 2014. Telefonickým dotazem na oba poskytovatele Jakub Michálek zjistil, že ani jedna z faktur nebyla uhrazena. Protože na druhé zmíněné službě funguje zastupitelský redmine, konzultoval Jakub Michálek tuto věc s předsedou Lukášem Černohorským. Službu uhradil bankovním převodem ze svého (kopie na Jana Nováka z kontrolní komise) a požádal o zpětné proplacení. 

Od Tobiase Esnera rozhodčí komise zjistila, že Tomáš Laštůvka tyto peníze nepoužil na úhradu stranických systémů, ale pro svou vlastní potřebu, na úhradu nájmu u Jakuba Veselého. Lukáš Nový provedl forensní analýzu PDF souboru s fakturou k žádosti o proplacení FO 215/2014, jež prokázala, že tento soubor byl zfalšován (https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/lastuvkovi-faktury-t28346.html#p383775). Rozhodčí komise z veřejných zdrojů zjistila, že Tomáš Laštůvka údajně systematicky podvádí zákazníky a nechává si obdržené částky pro svou potřebu (https://webtrh.cz/246355-tomas-lastuvka-ilama). Česká pirátská strana na něj v souvislosti s tímto případem podala trestní oznámení z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Případ prošetřuje Policie České republiky a vyhlásila po něm pátrání (http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13021130151903). Piráti se od Tomáše Laštůvky distancovali a důrazně nedoporučují půjčovat mu peníze nebo mu svěřovat majetek. 

Odpůrce promyšleným podvodným jednáním připravil Pirátskou stranu o prostředky v hodnotě nejméně 7548 Kč, dále způsobil škodu tím, že v důsledku neuhrazení faktur došlo k výpadkům technických systémů a ztrátě dat. Dotazem na předchozího a současného vedoucího technického odboru (Ondřej Profant a Standa Štipl) bylo zjištěno, že škodu neuhradil. Aby svou protiprávní činnost kryl, falšoval doklady a lhal stranickým orgánům. Všechny tyto skutky byly beze vší pochybnosti prokázány, bylo na něj podáno trestní oznámení a v současné době patří mezi hledané osoby.

Hlasování

Pro návrh: Jakub Michálek, Marek Nečada, Roman Kučera
Neomluvená neúčast: Jan Kochert
Zasedání bylo řádně oznámeno, rozhodčí komise se usnášela většinou 2 hlasů počítanou ze 3 hlasů.
Schváleno dne 12. 3. 2016.

Poučení

Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

#12 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 4 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky

 • Fáze změněn z Rozhodčí nález nevykonán na Rozhodčí nález vykonán

Pohledávka na úhradu nákladů řízení odepsána jako nevymahatelná.

Také k dispozici: Atom PDF