Projekt

Obecné

Profil

Podání #44411

uzavřený

Žádost o svolání RV k "Republice v pohybu"

Přidáno uživatelem Klára Kadár před 2 měsíc(ů). Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
20.04.2024
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené členstvo RV,

žádám o svolání RV k poslanecké iniciativě "Republika v pohybu". Nastalá situace se jeví tak, že došlo k nedodržení standardního postupu a shledávám jako vhodné se k situaci urychleně sejít.

Zároveň navrhuji usnesení ve znění:
Republikový výbor konstatuje, že poslanecká iniciativa "Republika v pohybu" zveřejněna tento týden nebyla projednána ani konzultována s republikovým výborem jako s orgánem zodpovědným za program strany. Vyzývá poslance, RP a především krajské a komunální politiky, kterých se zveřejněné teze bezprostředně, a zvláště v době krajských voleb, týkají, aby se zapojili do standardního procesu tvorby programu v odborných týmech, tak aby věc mohla být řádně projednána.

Děkuji za Vaše vyjádření a případnou podporu.

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před 2 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Michal Ketner před 2 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Štěpán Svoboda před 2 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jiří Kadeřávek před 2 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 2 měsíc(ů)

Pro projednani

Aktualizováno uživatelem David František Wagner před 2 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před 2 měsíc(ů)

Pro projednani.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 2 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před 2 měsíc(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jiří Ducháček před 2 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před 2 měsíc(ů)

Zatím hlasuji proti. Projednávat tento marketingový a agenda-setting dokument (alespoň tak ho vnímám a přijde mi, že tyto cíle zatím celkem dobře naplňuje) na úrovni RV by mi dávalo smysl ve chvíli, kdy by nějaké jeho části byly v rozporu s naším programem. Proto bych očekával, že v odůvodnění požadavku na projednání budou uvedeny alespoň některé z bodů, které jsou dle žadatelky v rozporu se sněmovním programem. Po takovémto doplnění jsem ochoten svůj postoj přehodnotit.

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 2 měsíc(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Andrej Ramašeuski
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Jiří Hlavenka před 2 měsíc(ů)

Hlasuji proti projednání z následujících důvodů:
1) Je navrhováno urychlené svolání, aniž je důvod bezodkladnosti objasněn. Bezodkladné či urychlené jednání se provádí v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, což zde skutečně nevnímám a navrhovatelkou to není nijak vysvětleno. Nerad bych podporoval nadužívání/zneužívání institutu urychleného či bezodkladného svolávání. K tomu má docházet jen ve výjímečných a dobře odůvodněných případech.
2) Je navrhováno usnesení, které konstatuje, že došlo k porušení "standardního postupu". Soudím, že republikový výbor není určen k tomu, aby soudil, zda došlo nebo nedošlo k nějakému porušení - k tomu jsou určeny jiné orgány strany, republikový výbor porušení (něčeho, stále nevím čeho) neposuzuje. Domnívám se tedy, že navrhované usnesení není hlasovatelné.
3) I kdybychom se nakonec rozhodli hlasovat usnesení, tak jak je navrženo, není dle mého názoru, k čemu pak prakticky takové usnesení slouží, koho k čemu zavazuje a podobně. Vnímám to tedy jako čistě deklaratorní akt bez dalšího účinku, čehož bychom se dle mého názoru měli spíše vyvarovat.

Současně ale považuji iniciativu "Republika v pohybu" za významnou, vnímám ji jako výkop řady docela zásadních témat ekonomické politiky naší strany, a zcela podporuji, aby Republikový výbor (zejména jeho Programová skupina) s autory iniciativy a příslušnými resortními týmy aktivně pracoval na jeho propracování do detailu a rozhodl, zda se výsledně má stát samostatným programovým dokumentem, či zda má být začleněn do existujících či připravovaných programových dokumentů (zejména chystaný Dlouhodobý program) a vůbec se aktivně účastnil formování jeho dalšího osudu.

Závěrem podotýkám a disclaimuji, že jsem jeden ze spoluautorů zmiňovaného dokumentu.

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 2 měsíc(ů)

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Hlasování skončilo

Celkem hlasovalo 40 členů RV, a to následně:

Hlasovací možnost Počet hlasu
B 15
C 19
D 9
E 37
X 14

Nadpoloviční počet hlasu získal jenom návrh usnesení E a byl schválen v první kole

RV pověřuje předpisovou skupinu navržením procesu pro přijímání aktuálních stanovisek týmů strany, vyzývá tvůrce RvP, aby ve spolupráci s programovou skupinou RV vypracovali post mortem, a žádá, ať je posléze obojí předloženo RV

Také k dispozici: Atom PDF