Projekt

Obecné

Profil

Podání #44411

otevřený

Žádost o svolání RV k "Republice v pohybu"

Přidáno uživatelem Klára Kadár před asi 1 měsíc. Aktualizováno před 28 dny(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
20.04.2024
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené členstvo RV,

žádám o svolání RV k poslanecké iniciativě "Republika v pohybu". Nastalá situace se jeví tak, že došlo k nedodržení standardního postupu a shledávám jako vhodné se k situaci urychleně sejít.

Zároveň navrhuji usnesení ve znění:
Republikový výbor konstatuje, že poslanecká iniciativa "Republika v pohybu" zveřejněna tento týden nebyla projednána ani konzultována s republikovým výborem jako s orgánem zodpovědným za program strany. Vyzývá poslance, RP a především krajské a komunální politiky, kterých se zveřejněné teze bezprostředně, a zvláště v době krajských voleb, týkají, aby se zapojili do standardního procesu tvorby programu v odborných týmech, tak aby věc mohla být řádně projednána.

Děkuji za Vaše vyjádření a případnou podporu.

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před 30 dny(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Michal Ketner před 30 dny(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Štěpán Svoboda před 30 dny(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jiří Kadeřávek před 30 dny(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 29 dny(ů)

Pro projednani

Aktualizováno uživatelem David František Wagner před 29 dny(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před 29 dny(ů)

Pro projednani.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 29 dny(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před 29 dny(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jiří Ducháček před 29 dny(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před 28 dny(ů)

Zatím hlasuji proti. Projednávat tento marketingový a agenda-setting dokument (alespoň tak ho vnímám a přijde mi, že tyto cíle zatím celkem dobře naplňuje) na úrovni RV by mi dávalo smysl ve chvíli, kdy by nějaké jeho části byly v rozporu s naším programem. Proto bych očekával, že v odůvodnění požadavku na projednání budou uvedeny alespoň některé z bodů, které jsou dle žadatelky v rozporu se sněmovním programem. Po takovémto doplnění jsem ochoten svůj postoj přehodnotit.

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 28 dny(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Andrej Ramašeuski
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Jiří Hlavenka před 28 dny(ů)

Hlasuji proti projednání z následujících důvodů:
1) Je navrhováno urychlené svolání, aniž je důvod bezodkladnosti objasněn. Bezodkladné či urychlené jednání se provádí v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, což zde skutečně nevnímám a navrhovatelkou to není nijak vysvětleno. Nerad bych podporoval nadužívání/zneužívání institutu urychleného či bezodkladného svolávání. K tomu má docházet jen ve výjímečných a dobře odůvodněných případech.
2) Je navrhováno usnesení, které konstatuje, že došlo k porušení "standardního postupu". Soudím, že republikový výbor není určen k tomu, aby soudil, zda došlo nebo nedošlo k nějakému porušení - k tomu jsou určeny jiné orgány strany, republikový výbor porušení (něčeho, stále nevím čeho) neposuzuje. Domnívám se tedy, že navrhované usnesení není hlasovatelné.
3) I kdybychom se nakonec rozhodli hlasovat usnesení, tak jak je navrženo, není dle mého názoru, k čemu pak prakticky takové usnesení slouží, koho k čemu zavazuje a podobně. Vnímám to tedy jako čistě deklaratorní akt bez dalšího účinku, čehož bychom se dle mého názoru měli spíše vyvarovat.

Současně ale považuji iniciativu "Republika v pohybu" za významnou, vnímám ji jako výkop řady docela zásadních témat ekonomické politiky naší strany, a zcela podporuji, aby Republikový výbor (zejména jeho Programová skupina) s autory iniciativy a příslušnými resortními týmy aktivně pracoval na jeho propracování do detailu a rozhodl, zda se výsledně má stát samostatným programovým dokumentem, či zda má být začleněn do existujících či připravovaných programových dokumentů (zejména chystaný Dlouhodobý program) a vůbec se aktivně účastnil formování jeho dalšího osudu.

Závěrem podotýkám a disclaimuji, že jsem jeden ze spoluautorů zmiňovaného dokumentu.

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 28 dny(ů)

Také k dispozici: Atom PDF