Projekt

Obecné

Profil

Podání #44382

otevřený

Předběžná otázka - udělení napomenutí

Přidáno uživatelem Honza Hora před 2 měsíc(ů). Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
17.04.2024
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,

ještě vám přidělám další práci - už jsme se bavili o tom, že by rozhodčí řád zasloužil aktualizaci, nicméně dokud se tak nestane, rád bych pro jistotu dopředu vyjasnil jednu otázku:

Má KK (resp. přidělený zpravodaj právo udělit napomenutí dle § 25 RŘ v rámci podnětu/stížnosti, kterou KK prošetřuje, nebo toto právo náleží pouze RK a KK může takový trest pouze navrhnout?

Díky

H.

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 2 měsíce(ů)

Ahoj,
zeptám se, kde vydíš výkladový problém?

§ 25 Pořádkové opatření
Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup přezkumných orgánů, zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k jednání nebo neuposlechne výzvy přezkumného orgánu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, může přezkumný orgán udělit napomenutí , veřejné napomenutí nebo pořádkovou pokutu až do výše 2 000 Kč, a to i opakovaně. O pořádkovém opatření rozhoduje zpravodaj; proti opatření lze podat stížnost, která nemá odkladný účinek.

Přezkumné orgány viz čl. 13 Stanov

Aktualizováno uživatelem Martin Karim před asi 2 měsíce(ů)

Pro úplnost doplňuji z Rozhodčího řádu.

§ 1 Účel předpisu
(1) Rozhodčí řád upravuje rozhodčí řízení ve sporech vedených v souladu se stanovami před rozhodčí komisí. 1)

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 2 měsíce(ů)

S čímž ovšem po novele poněkud koliduje

§ 23a Přístup na jednání a do spisu
(1) Prošetřování podnětů a řízení o stížnosti do postoupení věci rozhodčí komisi je neveřejné a nepřístupné jiným osobám než stranám sporu a osobám, od kterých je požadována součinnost.

protože ten se týká dění ještě před tím, než spor dospěje k RK (pokud k ní vůbec dospěje).

Aktualizováno uživatelem Martin Karim před asi 2 měsíce(ů)

Mělo by se to upřesnit novelizací. Dokud se tak ale nestane, RR řeší viz § 1 RR a nikde jinde se pořádkové opatření nevyskytuje.

Aktualizováno uživatelem Honza Hora před asi 2 měsíce(ů)

Právě k tomu jsem směřoval, protože KK reálně může chtít k něčemu takovému přistoupit v rámci šetření, tj. obvykle ještě před vznikem samotné stížnosti. A ten RŘ místy upravuje i věci, které se dějí předtím, než vznikne stížnost, jako třeba zmíněný přístup do spisu a jeho neveřejnost.

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 2 měsíce(ů)

Imho termín v §1 odst. 1 "rozhodčí řízení ve sporech vedených v souladu se stanovami před rozhodčí komisí" je třeba číst v souladu s účelem RŘ jako rozhodčí řízení sensu lato - tedy celý proces (včetně šetření KK), který v souladu se stanovami může dospět před rozhodčí komisi. Tj. zahrnuje veškeré procesní postupy týkající se "stranických sporů" (viz čl. 13 odst. 3 Stanov).
Užší čtení by totiž vedlo k tomu, že celé partie RŘ jsou neuplatnitelné, protože jdou mimo působnost dle §1 RŘ. (Dostali bychom se k argumentum ad absurdum.) Tedy např. pojem "rozhodčí řízení" v §4 není imho totožný s pojmem "rozhodčí řízení ve sporech..." v §1. Podobně jako pojmy zastavení a zastavení vozidla mají různý obsah.

Aktualizováno uživatelem Martin Karim před asi 2 měsíce(ů)

Smysl výše zmíněného ustanovení RR je poměrně jasný a nelze ho účelově měnit a rozšiřovat kreativním výkladem. Vidím zde, jak jsem již napsal, potřebu novelizace.

Aktualizováno uživatelem Jan Hrubeš před asi 1 měsíc

Zeptám se ještě jednou zde:

Může tedy KK udělovat napomenutí i před podáním stížnosti, tedy ve fázi prošetřování? Budu rád za jasnou odpověď, závisí na tom ne/podání několika stížností k RK, tak ať si navzájem zbytečně nepřiděláváme práci.

Také k dispozici: Atom PDF