Projekt

Obecné

Profil

Podání #44013

otevřený

Revokace usnesení RV13/2023

Přidáno uživatelem Andrej Ramašeuski před 4 měsíc(ů). Aktualizováno před 2 měsíc(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
27.02.2024
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

V červnu 2023 Republikový výbor schválil změnu jednacího řádu o t.zv. "soustředěných jednáních" která měla za cíl zefektivnit fungovaní RV. Bohužel, v praxi došlo k naprosto obracenému efektu, projednávaní jednoduchých záležitosti to prodloužilo, u těch komplikovanějších se otevřel prostor k různým druhům nátlaku, včetně projednávaní v časové tísní, což také nepřispělo k původnímu záměru. Zvýšeni počtů členu RV na 40 jen zhorší aktualní stav. Proto navrhují uznat pokus za neúspěšný a vrátit se původnímu znění jednacího řadu Republikového výboru. Proto navrhují zahájit jednání k opravě JdŘ RV s nasledujiciím návrhem usnesení:

Republikový výbor revokuje část A a odstavec 1 častí С usnesení RV13/2023 schváleného 12. června 2023

p.s. Pro změny navržené k revokaci jsem hlasoval v dobré víře, že to práci RV zlepší. Mýlil jsem se.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před 4 měsíc(ů)

Pro projednani.

Aktualizováno uživatelem Jan Pošvář před 4 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jana Skopalíková před 4 měsíc(ů)

Pro projednání.

(Už v době schvalování jsem měla pochybnosti, které se bohužel naplnily.)

Aktualizováno uživatelem Jiří Hlavenka před 4 měsíc(ů)

Jsem též pro projednání.

Aktualizováno uživatelem Bohdan Vaněk před 4 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před 4 měsíc(ů)

Pro projednání
(děkuji za tento návrh)

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 4 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před 3 měsíc(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Michal Ketner

Aktualizováno uživatelem Matěj Bělohoubek před 3 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před 2 měsíc(ů)

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 2 měsíc(ů)

Na návrh Andreje bylo jednání přerušené a předložené návrhy budpu předány k dopracování předpisové skupině RV. Vzhledem k podpořeným alternativní návrhům usnesení, nesouvisejícím s původním návrhem, se v jednáné budem pokračovat pod jménem "RV 13/24 Změny jednacího řádu RV"

Také k dispozici: Atom PDF