Projekt

Obecné

Profil

Podání #44002

otevřený

Osobní kampaň v Evropských volbách, jak evidovat

Přidáno uživatelem Mikuláš Ferjenčík před 3 měsíc(ů). Aktualizováno před 3 měsíc(ů).

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
26.02.2024
Uzavřít do:
% Hotovo:

90%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážená kanceláři,

prosím o instrukci, jak postupovat ve věci vykazování výdajů na osobní kampaň. Podle vyjádření příslušného úřadu existují 2 možnosti: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=871426#p871426

a) Dělat výdaje přes můj osobní transparentní účet, schraňovat doklady a včas je předat "Na centrálu"
b) Uzavřít smlouvu o bezúplatném plnění

Prosím o informaci, kterou z těchto cest se mám vydat a o další pokyny.

díky za součinnost, věřím, že jasné instrukce budou užitečné i pro další kandidáty.

Aktualizováno uživatelem David Raušer před 3 měsíc(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Jiří Kárský

Aktualizováno uživatelem Jiří Kárský před 3 měsíc(ů)

Ahoj

v oblasti finanční administrace jsou oba postupy možné, přičemž postup b) je zjevně méně administrativně náročný a tedy i méně rizikový z pohledu úplného a správného vykazování kampaně.

Otázka však zahrnuje i politickou rovinu, která spočívá v určení formy a přípustnosti osobní kampaně kandidáta mimo společnou kampaň organizovanou volebním štábem. To by mělo posoudit a vyjádřit se k tomu politické vedení strany (RP, případně RV) a následně instruovat Volební výbor a kancelář.

Doplňkové informace:
Agitace kandidáta je z pohledu ÚDHPSH považována za agitaci s vědomím strany, a na ni se vztahují následující pravidla:
https://pruvodce.udh.gov.cz/?docs=agitace-s-vedomim-kandidujiciho-subjektu

Dále k tomu UDHPSH uvádí: "Za agitaci s vědomím strany považujeme takovou činnost, o které strana, tedy její členové a kandidáti, prokazatelně ví: typicky jde o akce, kterých se zúčastní někdo z představitelů strany či kandidátů v daných volbách (i nestraníků) nebo akce či činnost, na kterou strana upozorňuje či zve na svém webu či sociálních sítích, zasílá zdravice, poskytuje materiál apod. Jakým způsobem to ošetříte uvnitř strany je zcela Vaše interní záležitost, pro nás je důležité, aby tyto výdaje byly řádně vykázány."

Zároveň platí, že bezplatná agitace prováděná členem strany, kandidátem nebo jeho rodinným příslušníkem je považována za dobrovolnickou činnost, která se nevykazuje ani jako BUP.

Aktualizováno uživatelem Jiří Kárský před 3 měsíc(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 90

Také k dispozici: Atom PDF