Projekt

Obecné

Profil

Podání #43991

otevřený

“Nový” systém odmeny.pirati.cz

Přidáno uživatelem Josef Bouše před 3 měsíc(ů). Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
Weby
Začátek:
24.02.2024
Uzavřít do:
15.05.2024 (10 dny(ů) pozdě)
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vývoj nového systému pro evidenci odměn pirátů.
Vývoj systému s optmalizacemi, který má funkce 1:1 ze starného systému evidence odměn, který byl v nalodění.

Systém byl při převodu nalodění do chobotnice zrušen, nyní běží na testu v rámci archivace a je nutné ho oddělit a spustit jako samostatný systém.

Zadání:

 1. Evidence odměn
 2. Možnost Zadat jednorázově odměnu v hrubé částce.
 3. Možnost Zadat pravidelný příjem v hrubé částce (úloha bude pravidelně v jistý den vytvářet záznam, dokud není zrušeno, lze nastavit datum ukončení úlohy.
 4. Možnost filtrovat

V budoucnu:

 1. Propojení s evidencí zatupitelů a členů komisí, výborů atp .. v chobotnici

Soubory

Untitled.png (57.3 KB) Untitled.png Josef Bouše, 02.04.2024 17:02

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 2 měsíce(ů)

Doplnění.

Samozřejmostí je propojení s identitou a zadávat pouze s přihlášením přes identitu
Vyvíjet systém s vědomím, že se bude výrazně rozšiřovat v budoucnu čekáme, že odmeny týmu (třeba poslance) moci zadávat asistent, pak by to vedoucí týmu (poslanec) schválil, ale až doděláme správu týmů v chobotnici. 1. Fáze má pouze ruční zadávání sám za sebe.

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 2 měsíce(ů)

Analyzovat stávající DB strukturu, pokud se nevyplatí ji využít navrhneme novou a zajistíme migraci dat.

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před asi 2 měsíce(ů)

Aktualni stav

                   Table "public.nalodeni_income"
 Column |     Type     | Collation | Nullable |          Default          
----------+------------------------+-----------+----------+---------------------------------------------
 id    | integer        |      | not null | nextval('nalodeni_income_id_seq'::regclass)
 reason  | character varying(100) |      | not null | 
 month  | integer        |      | not null | 
 year   | integer        |      | not null | 
 user_id | integer        |      | not null | 
 amount  | integer        |      | not null | 
 currency | character varying(10) |      | not null | 
 brutto  | boolean        |      | not null | 
Indexes:
  "nalodeni_income_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
  "nalodeni_income_month_year_user_id_reason_49dd7030_uniq" UNIQUE CONSTRAINT, btree (month, year, user_id, reason)
  "nalodeni_income_user_id_df342e08" btree (user_id)
Check constraints:
  "nalodeni_income_amount_check" CHECK (amount >= 0)
Foreign-key constraints:
  "nalodeni_income_user_id_df342e08_fk_nalodeni_appuser_id" FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES nalodeni_appuser(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED

                  Table "public.nalodeni_incomelink"
 Column |     Type     | Collation | Nullable |           Default           
---------+------------------------+-----------+----------+-------------------------------------------------
 id   | integer        |      | not null | nextval('nalodeni_incomelink_id_seq'::regclass)
 name  | character varying(100) |      | not null | 
 url   | character varying(200) |      | not null | 
 user_id | integer        |      | not null | 
Indexes:
  "nalodeni_incomelink_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
  "nalodeni_incomelink_url_user_id_f1215f4a_uniq" UNIQUE CONSTRAINT, btree (url, user_id)
  "nalodeni_incomelink_user_id_816e9327" btree (user_id)
Foreign-key constraints:
  "nalodeni_incomelink_user_id_816e9327_fk_nalodeni_appuser_id" FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES nalodeni_appuser(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před asi 2 měsíce(ů)

Navrh struktury z draftu (jo, pripravoval jsem to trochu)

create sequence "uid_seq" start 100000;

-- uzivatele
create table "users" (
  "id" integer not null default nextval('uid_seq'),
  "uuid" uuid not null,
  "octid" integer not null,
  "username" text,
  "is_active" bool not null default true,
  "displayname" text,
  "notes" text,
  "properties" text,
  primary key("id"),
  unique("uuid"),
  unique("username")
);

-- asistenti, zastupci, boti
create table "agents" (
  "id" integer not null default nextval('uid_seq'),
  "principal_id" integer not null,
  "agent_id" integer not null,
  "is_active" bool not null default true,
  "function" text,
  primary key("id"),
  foreign key("principal_id") references "users" ("id") on update cascade on delete restrict,
  foreign key("agent_id") references "users" ("id") on update cascade on delete restrict
);

-- verejne funkce
create table "functions" (
  "id" integer not null default nextval('uid_seq'),
  "user_id" integer not null,
  "kind_id" integer not null default 0,
  "is_active" bool not null default true,
  "begin" date,
  "end" date,
  "name" text not null,
  "description" text,
  "url" text,

  "income_reason" text not null,
  "income_amount" numeric not null,
  "income_currency" char(3) not null default 'CZK',
  "income_is_brutto" boolean not null default false,

  "income_autofill" boolean not null default false,
  "income_autoapprove" boolean not null default false,

  "properties" text,
  primary key("id"),
  foreign key("user_id") references "users" ("id") on update cascade on delete restrict
);

-- povereni (zadavat, schvalovat a t.d.)
create table "grants" (
  "id" integer not null default nextval('uid_seq'),
  "agent_id" integer not null,
  "function_id" integer not null,
  "is_active" bool not null default true,
  "grants" text,
  primary key("id"),
  foreign key("agent_id") references "agents" ("id") on update cascade on delete restrict,
  foreign key("function_id") references "functions" ("id") on update cascade on delete cascade
);

-- penizky
create table "profits" (
  "id" integer not null default nextval('uid_seq'),
  "user_id" integer not null,
  "agent_id" integer,
  "function_id" integer,
  "created" timestamp(0) not null default now(),
  "deleted" timestamp(0),

  "year" integer not null,
  "month" integer not null,

  "reason" text not null,
  "amount" numeric not null,
  "currency" char(3) not null default 'CZK',
  "is_brutto" boolean not null default false,
  "is_approved" boolean not null default false,

  "notes" text,
  primary key("id"),
  foreign key("user_id") references "users" ("id") on update cascade on delete restrict,
  foreign key("agent_id") references "agents" ("id") on update cascade on delete restrict,
  foreign key("function_id") references "functions" ("id") on update cascade on delete set null
);

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 2 měsíce(ů)

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 2 měsíce(ů)

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 1 měsíc

 • Přiřazeno nastaven na Josef Bouše

Zpracovává Jan Hošek jakožto dodavatel z poolu.

Také k dispozici: Atom PDF