Projekt

Obecné

Profil

Předběžná otázka #43940

uzavřený

Předběžná otázka - rozšíření počtu členů předsednictva

Přidáno uživatelem Honza Hora před 4 měsíc(ů). Aktualizováno před 2 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
16.02.2024
Uzavřít do:
Spisová značka:
Datum podání:
16.02.2024

Popis

Vážená RK,

otázku kladu v souvislosti s probíhajícím jednáním, ale formuluji ji doufám dostatečně obecně:

Pokud oblastní nebo celostátní fórum rozhodne předepsaným způsobem a v souladu s předpisy o navýšení počtu členů příslušného předsednictva, jaký je výchozí způsob jejich obsazení, není-li v usnesení nijak konkrétně určen? Je jím ustanovení o náhradnictví z předchozí volby (jsou-li k dispozici náhradníci), nebo musí proběhnout dovolba?

Předem děkuji

H.


Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #43190: Předběžné otázky řešené RK ve volebním období od r. 2023V řešení (diskutuje se)František Akirfa Doseděl

Akce

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před 4 měsíc(ů)

  • Datum podání nastaven na 16.02.2024
  • Přiřazeno nastaven na Georgia Hejduková
  • Fronta změněn z Podání na Předběžná otázka

Přiřazuji věc G. Hejdukové.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před 4 měsíc(ů)

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 4 měsíc(ů)

Děkuji, věc přebírám. Vyzívám podatele, aby specifikoval jaké části předpisu chce přesně touto předběžnou otázkou vyložit? Otázka jako taková je v pořádku, ale potřebujeme odkaz na ustanovení předpisu.

Aktualizováno uživatelem Honza Hora před 4 měsíc(ů)

Zejména se mi jedná o volbu provedenou celostátním fórem a ustanovení §25 JdŘ CF a oblastními sdruženími, které se buď řídí JdŘ CF přiměřeně nebo mají vlastní jednací řád s obdobným ustanovením.

S ohledem na článek 7 stanov je možné změnit nebo pevně určit počet členů předsednictva místního sdružení v době trvání aktuálních mandátů členů předsednictva usnesením příslušného oblastního sdružení. Stejně tak může dojít k úpravě stanov, které takovou změnu přinesou.

Otázka směřuje tedy k tomu, jestli při takové změně provedené CF (např. změna stanov) se uplatní §25 JdŘ CF nebo je na místě jiný postup. A obdobně, pokud MS nebo KS přijme usnesení o navýšení počtu členů předsednictva a disponuje obdobným ustanovením svého JdŘ (nebo se řídí přiměřeně JdŘ CF), tak že v případě uprázdnění pozice člena oblastního předsednictva dojde k povolání náhradníků v pořadí dle rozhodujícího hlasování.

Otázku lze tedy rozdělit na tři scénáře - postup v případě rozhodnutí CF, které disponuje ustanovením §25 svého JdŘ, postup v případě KF/MF, které disponuje vlastním jednacím řádem a stejným nebo podobným ustanovením a postup v případě KF/MF, které nemá vlastní jednací řád, ale stanovilo, že se v příslušném jednání (volbě PMS/PKS) řídí přiměřeně jednacím řádem CF.

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před 3 měsíc(ů)

Omlouvám se:
Honzo, prosím, odkaz na ustanovení předpisu, kde je podle tebe nejasnost, ne malování scénářů coby kdyby. To by pak nebyla PO. A dovolím si upozornit také na existenci §19 JdŘ CF.
Oblastní předsednictva, prosím, vynechejme, protože jejich jednací předpisy jsou velmi různorodé - a nebo opět prosím o citaci konkrétních předpisů v konkrétním OS, kde vidíš pochybnost. Ale zvaž, jestli to je opravdu nutné řešit.

Aktualizováno uživatelem Honza Hora před 3 měsíc(ů)

Vždyť odkazuju na článek 7 stanov (který umožňuje změnit počet členů předsednictva a nestanoví kdy a co bude následovat) a §25 JdŘ CF, který hovoří o nástupnictví. Bohužel nemám na co víc odkázat - právě proto, že nějaké vhodné ustanovení neexistuje a tyhle dvě jsou jediné, kterých se aktuálně můžu chytnout.

S tím že už v předstihu předpokládám že u oblastních předsednictev je to složitější, nicméně nemálo z nich používá JdŘ CF pro svá jednání (na jiná se neptám). A vzhledem k tomu že už teď mám na stole jeden případ, kdy mám přesně takovou změnu navrženou a nemám k ní doposud přechodná ustanovení, tak vlastně nevím, jaký je obecný postup. A rád bych ho měl dřív, než dojde na nějakou stížnost.

PS: Jsem úplně v pohodě i s konstatováním, že ten způsob obsazení volných pozic je nutné určit přechodným ustanovením, jinak je usnesení nehlasovatelné. Vlastně bych to i preferoval, protože by to bylo jasné, srozumitelné a neriskovali bychom pak stížnosti na neplatnost hlasování nebo chybný postup předsedajícího.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 3 měsíc(ů)

Dobrá, asi rozumím. Mám připravený návrh, který momentálně diskutuji v RK

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 3 měsíc(ů)

  • Priorita změněn z Normální na Vysoká
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 2 měsíc(ů)

RK Schválila následující odpověď
Otázka
Pokud oblastní nebo celostátní fórum rozhodne předepsaným způsobem a v souladu s předpisy o navýšení počtu členů příslušného předsednictva, jaký je výchozí způsob jejich obsazení, není-li v usnesení nijak konkrétně určen? Je jím ustanovení o náhradnictví z předchozí volby (jsou-li k dispozici náhradníci), nebo musí proběhnout dovolba?

Usnesení
Čl. 8 stanov je třeba vykládat tak, že v případě rozšíření či zmenšení republikového předsednictva nelze aplikovat ustanovení o náhradnictví podle §25 jednacího řádu CF a aplikuje se §19 jednacího řádu CF.
V otázce oblastního předsednictva se předběžná otázka odkládá.

Odůvodnění
Předběžná otázka se vztahuje k výkladu čl. 8 odst. 5 písm. a) stanov na případ, kdy je v průběhu mandátu republikového předsednictva navýšen počet členů republikového předsednictva změnou stanov v souladu s čl. 8 odst. 5 písm. e) stanov. V současné době je Celostátním fórem přijat Jednací řád CF, který upravuje obecné ustanovení o náhradnictví v §25 jednacího řádu, která umožňuje v případě uvolnění pozice v celostátním orgánu nastoupení náhradníka, který prošel přijatelností, ale z důvodu horní hranice počtu členů orgánu nebyl zvolen.

Rozhodčí komise je toho názoru, že ustanovení o náhradnictví nelze v případě změny počtu členů republikového předsednictva použít, protože nedošlo k uvolnění funkce ve smyslu §25 Jednacího řádu CF. Ustanovení o náhradnictví nelze na tento případ aplikovat. §19 Jednacího řádu CF je tak v tomto případě jediné použitelné řešení.

V otázce oblastních fór se předběžná otázka odkládá, jelikož oblastní fóra mohou různým způsobem upravit své jednací řády a otázku tak nelze jednoznačně zodpovědět.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 2 měsíc(ů)

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Aktualizováno uživatelem Honza Hora před 2 měsíc(ů)

Velice děkuji za odpověď :)

Také k dispozici: Atom PDF