Projekt

Obecné

Profil

Podání #43621

uzavřený

Přidání zástupce vedoucího kanceláře jako spolu-schvalující osoby ve FIO bance

Přidáno uživatelem Jiří Kárský před 6 měsíc(ů). Aktualizováno před 6 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
18.12.2023
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené RP,

vzhledem k potřebě zajistit proplácení částek nad 100 tis. Kč v bance, chci požádat o per-rollam schválení této žádosti.

Žádost: Per-rollam schválení zástupce vedoucího kanceláře jako spolu-schvalující osoby ve FIO bance

Důvodová zpráva:
během blížící se převolby členů RP, kdy dojde po skončení mandátu k odebrání přístupu členky RP Hanky Hajnové,
je potřeba zajistit schopnost kanceláře proplácet žádosti vyžadující autorizace dvou osob (částky nad 100 tis. Kč).
Zároveň tak bude umožněno proplácení větších částek v případech, kdy není pověřený člen RP k dispozici pro spoluschválení platby.

Vzhledem k dřívější praxi, kdy bylo schvalování zajišťováno vedoucím kanceláře a asistentkou, navrhuji udělit za obvyklých podmínek práva zástupci vedoucího kanceláře Davidu Raušerovi.

Předem děkuji za kladné posouzení a schválení.

Aktualizováno uživatelem Denisa Horáková před 6 měsíc(ů)

Prosím o hlasování:

Republikové předsednictvo

  1. souhlasí s udělením přístupu s právy k autorizacím plateb na všech bankovních účtech pro vedoucího administrativního odboru a to do okamžiku zvolení nového RP a pověření nového člena RP zástupcem strany pro jednání s FIO bankou. Přístup bude i poté vedoucímu AO zachován, aby mohl být zástupcem/náhradníkem pro autorizaci plateb v případě potřeby.
  2. Zároveň souhlasí s udělení přístupu s právy pro nahlížení na všechny účty bez práva autorizace pro Davida Raušera. Uvedené změny práv v bance zajistí Kancelář strany bez zbytečného prodlení.

Aktualizováno uživatelem Martin Jiránek před 6 měsíc(ů)

Hlasuji pro

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před 6 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Hana Hajnová před 6 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Denisa Horáková před 6 měsíc(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Jiří Kárský
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Schváleno.

Také k dispozici: Atom PDF