Projekt

Obecné

Profil

Podání #43579

uzavřený

Rezignace na členství ve správní radě Institutu Pí, z.ú.

Přidáno uživatelem Antonino Milicia před 6 měsíc(ů). Aktualizováno před 6 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
11.12.2023
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené republikové předsednictvo,
z důvodu extrémních a nepodložených obvinění mé osoby ředitelem, ke kterému byla jím zneužita i jeho asistentka, nepovažuji za udržitelné se dále účastnit jednání správní rady, kterých se oba účastní, a to i s ohledem na probíhající vyšetřování a další možnou eskalaci situace. Poznamenám, že další jednání správní rady se nebude konat on-line, ale fyzicky.

Na základě Zakládací listiny institutu dle 7.8. Člen správní rady se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením. Výkon funkce člena správní rady zaniká dnem doručení prohlášení zakladateli. Zakladatel je povinen prohlášení člena správní rady o vzdání se funkce člena správní rady či rozhodnutí o odvolání člena správní rady oznámit bez zbytečného odkladu předsedovi správní rady. se tímto s okamžitou platností vzdávám funkce ve správní radě Institutu Pí, z.ú.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Antonino Milicia

Aktualizováno uživatelem Denisa Horáková před 6 měsíc(ů)

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Bude zařazeno na program zasedání RP (17.12).

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před 6 měsíc(ů)

Beru na vědomí a zároveň děkuji za veškerý čas a energii, kterou Antonino do práce ve správní radě dal. Chování a vyjadřování ředitele institutu na foru považuji za absolutně neprofesionální, za hranou a za jasný důkaz jeho nedostatečných kompetencí pro tuto pozici. Jsem toho názoru,že by jeho chování měla nová správní rada bez odkladu řešit.

Aktualizováno uživatelem Martin Jiránek před 6 měsíc(ů)

Beru na vědomí a děkuji za spolupráci. A stejně jako Blanka...

Aktualizováno uživatelem Ivan Bartoš před 6 měsíc(ů)

Beru na vědomí a díky za dosavadní práci. Zároveň bych se chtěl (i když jsme toto z pozice RP nemohli nikterak ovlivnit) za značný diskomfort, kterým si musel při výkonu své funkce projít.

Aktualizováno uživatelem Marcel Kolaja před 6 měsíc(ů)

Beru na vědomí a děkuju za spolupráci.

Aktualizováno uživatelem Denisa Horáková před 6 měsíc(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Přiřazeno nastaven na Antonino Milicia
  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF