Projekt

Obecné

Profil

Úkol #4343

Úkol #3961: Provedení koncepce právního týmu

Výběrové řízení - spolupracující advokátní kancelář

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky. Aktualizováno před asi 2 let.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
06.11.2016
Uzavřít do:
07.11.2016
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
5.00 hod
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Po schválení republikovým výborem jsem připravil zadání výběrového řízení, které je třeba schválit na republikovém předsednictvu a následně vyhlásit a oslovit kanceláře, které připadají v úvahu.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Hledáme spolupracující advokátní kancelář

Dobrý den,

Piráti tímto poptávají spolupracující advokátní kancelář. Vaším úkolem bude zastupovat Piráty ve složitějších řízeních, která vyžadují posloupnost více úkonů, například zastupování ve správním řízení, podání trestního oznámení na vedení radnice ve věci zjištěné zastupitelem, spory o informace a další věci podle potřeb Pirátské strany. Klíčová řízení (např. kauza Sledujuserialy.cz) nejsou předmětem tohoto zastupování, ale je na ně vypsáno samostatné výběrové řízení.

Odměna advokátní kanceláře:

Smlouva o spolupráci s advokátní kanceláří, která vyčlení advokáta či koncipienta, který se bude věnovat konkrétním kauzám strany s náklady max. 1000 Kč za hodinu práce advokáta a 600 Kč za hodinu práce advokátního koncipienta a 300 Kč za hodinu práce jiné pracovní síly (odstupňovaně dle náročnosti věci, přičemž od advokáta se očekává u jednodušších kauz jen kontrola).

Odměna nezahrnuje další uskutečněné výdaje (zejména soudní, správní a jiné poplatky, znalecké posudky, cestovní náklady a další náklady), které advokát prokazatelně vynaloží v souvislosti s plněním této smlouvy a bude je klientovi fakturovat v rámci příslušného vyúčtování. K odměně advokáta bude advokát účtovat DPH dle platných daňových předpisů. Přísudek v úspěšných soudních sporech je příjmem klienta a bude započítán s náklady.

Dokumenty budou zasílány výlučně elektronicky (e-mailem). Požadujeme kvalitní a svědomitou práci, výběr ekonomicky výhodných řešení v zájmu klienta i jeho pověsti a zejména i myšlenkovou blízkost a loajalitu k Pirátské straně jako organizaci.

Pro úplnost doplňujeme, že úloha advokátní kanceláře v Pirátské strany je popsána v koncepci právních služeb Pirátů.

V nabídce nám prosím zašlete v jednom PDF dokumentu následující materiály: krátký motivační dopis a reference firmy.
Z výše uvedených dokumentů by měly být patrné zejména reference úspěšných případů v agendě Pirátské strany (viz první odstavec tohoto inzerátu) a vztah k Pirátské straně svědčící o myšlenkové blízkosti a loajalitě.

Pokud máte zájem o upřesnění informací, neváhejte se na mne obrátit emailem či telefonicky.

Nabídku včetně nabídkové ceny a výše uvedených dokumentů nám prosím zašlete do 20. 11. 2016, do tří dnů se vám ozveme ohledně výsledku výběrového řízení nebo dalšího postupu. Nabídku pošlete na adresu jan.louzek@pirati.cz, kopii potom na info@pirati.cz.


Zadavatel deklaruje záměr vybrat jednu advokátní kancelář. Dle kvality a časových možností přihlášených uchazečů se však zadavatel může rozhodnout, že vybere více uchazečů. Rozhodujícím kritériem bude průměr výše zmíněných hodinových sazeb.

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo:

 1. souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na spolupracující advokátní kancelář,
 2. souhlasí s náklady na tento záměr za podmínek schválených republikovým výborem,
 3. ukládá mp. Jakubu Michálkovi provést výběrové řízení a předložit k uzavření smlouvu dle jeho výsledku.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Usnesení bylo schváleno na zasedání. Doplní Elizabet.

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Výsledek výběrového řízení

Uchazeč 1. 2. 3. Hodnocení
Mgr. Filip Hajný, advokát, Praha 1000 500 250 583
Mgr. Marian Pavlov, advokát, AK Hradec Králové 1000 600 300 633

Hodnotící kritéria:

 1. cena za hodinu práce advokáta
 2. cena za hodinu práce koncipienta
 3. cena za hodinu práce jiné pracovní síly

Adekvátnost hodin vůči odvedeným úkonům bude kontrolována.

Jediným hodnotícím kritériem je průměr cen. Obě nabídky jsou přijatelné. Advokátní kancelář Filipa Hajného se sídlem v Praze bych doporučil volit pro spory týkající se poskytování informací, advokátní kancelář bych Mariana Pavlova bych doporučil volit, pokud jde o autorské právo. V případě, že se tyto advokátní kanceláře osvědčí, je také můžeme doporučovat jako osvědčené kanceláře lidem, kteří se na nás obrací. Při rozdělování sporů bychom měli přihlédnout také k poloze daného místa a snadné dostupnosti. Nabídky byly zaslány republikovému předsednictvu jako podklad.

Z hlediska hodnotícího kritéria se na prvním místě umístila AK Filipa Hajného, na druhém místě AK Hradec Králové, v ceně ovšem není podstatný rozdíl. Proto navrhuji uzavřít smlouvy s oběma těmito kanceláři za vysoutěžené ceny a konkrétní spory jim rozdělovat ad hoc (v podmínkách výběrového řízení byla tato možnost avizována). Doporučuji, aby u dlouhodobých smluv byla zvážena jejich indexace bez nutnosti vyhlašovat nová výběrová řízení (zejména u advokáta, kde jde vztah o důvěře a kontinuitě).

Návrh usnesení republikového předsednictva

Republikové předsednictvo:

 1. schvaluje uzavření smluv na poskytování právních služeb advokáta s advokáty Mgr. Filipem Hajným (specializace svobodný přístup k informacím) a Mgr. Marianem Pavlovem (specializace autorské právo),
 2. ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi podepsat smlouvy podle bodu 1 za vysoutěžených a standardních podmínek,
 3. ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi zapracovat rozhodnutí podle 1 do koncepce právních služeb,
 4. ukládá právnímu týmu vyřizovat konkrétní případy, přidělovat je vybraným advokátním kancelářím a kontrolovat fakturaci a plnění smlouvy jménem strany za podmínek uvedených v koncepci právních služeb,
 5. pověřuje vedoucího právního týmu plněním úkolů hospodáře ve vztahu k rozpočtovým položkám na právní služby.

#5 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Usnesení #2 bylo schváleno na zasedání republikového předsednictva ze dne 7.11.2016.

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Hlasování na zasedání republikového předsednictva na mumble dne 28. 11. 2016

Návrh: https://redmine.pirati.cz/issues/4343#note-4

PRO: Jakub Michálek, Ivo Vašíček, Vojtěch Pikal, Martin Šmída

PROTI: 0

Zdržuji se:0

Jednomyslně schváleno.

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

Smlouvy byly uzavřeny a odevzdány Tobiasovi k publikaci v registru.

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Dokončen

Služby dodávají advokátní kanceláře:

Název Vymezení spolupráce Smlouva
AK Filip Hajný, advokát Praha právo na informace, obecné právní věci smlouva
AK Marian Pavlov Hradec Králové, Ing. Mgr. Petr Molnár zastupování v oblasti autorského práva, kauzy proti OSA smlouva
AK Michal Šalomoun, advokát Brno právní zastoupení v klíčovém sporu Sledujuserialy smlouva

Také k dispozici: Atom PDF