Projekt

Obecné

Profil

Podání #43363

uzavřený

Žádost o Schválení daru nad 50.000 Kč

Přidáno uživatelem Michal Zdeněk Zachar před 8 měsíc(ů). Aktualizováno před 7 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Začátek:
03.11.2023
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Na základě řádně provedených darů od dárců Jiří Hlavenka, dar proveden 5.10.2023 v celkové hodnotě 170894 Kč, na podporu projektu 140601 - ZK JMK a Edukai, s. r. o. (Tomáš Votruba), dar proveden 31.10.2023 v celkové hodnotě 100000 Kč, na podporu projektu 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA navrhuji, aby republikové předsednictvo schválilo tyto dary. Dary jsou v souladu s programem a hodnotami Pirátské strany. Dary byly prověřeny fundraisingovým týmem strany. Koordinátor týmu FR - Michal Zachar

Návrh USNESENÍ:

Republikové předsednictvo Pirátské strany
V Praze dne ................. 2023

Č. usnesení: ..............

Republikové předsednictvo Pirátské strany schvaluje dar ve výši 170894 Kč od dárce Jiří Hlavenka.
Republikové předsednictvo Pirátské strany schvaluje dar ve výši 100000 Kč od dárce Edukai, s. r. o. (Tomáš Votruba).

Důvody:

Dar je v souladu s programem a hodnotami Pirátské strany.

  1. Dar Jiří Hlavenka je určen na podporu 140601 - ZK JMK.
  2. Dar Edukai, s. r. o. (Tomáš Votruba) je určen na podporu 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA. Dary byly prověřeny fundraisingovým týmem strany. Kancelář strany je pověřena nakládáním s darem v souladu s tímto usnesením.

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

Aktualizováno uživatelem Martin Jiránek před 7 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Ivan Bartoš před 7 měsíc(ů)

Oba dva dary proběhly standardním procesem pro přijímání darů. Hlasuji PRO

Aktualizováno uživatelem Hana Hajnová před 7 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před 7 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Denisa Horáková před 7 měsíc(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Přiřazeno nastaven na Michal Zdeněk Zachar
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Schváleno.

Také k dispozici: Atom PDF