Projekt

Obecné

Profil

Úkol #4315

Otvírání dat Olomouc

Přidáno uživatelem Vojtěch Pikal před téměř 3 roky. Aktualizováno před 7 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
01.11.2016
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Si píšu úkol.

Chtělo by to postupovat nějak koordinovaně.

Město toho spoustu dělá, takže odpor není, jen jde o to dostat to ven ve standartizované formě.
http://opendata.gov.cz/start

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před téměř 3 roky

Zkouškově začněm hlasováním.

Je třeba zjistit stav města.

Jen:

Čau, věnuje se tomu komentář ke svobodnému přístupu k informacím od Furka a Rothanzla, v 2. aktualizovaném vydání z roku 2012 se píše toto:

str. 367: "16. [Veřejnými prostředky nejsou jen finance] Zmínit lze i další praktic­kou konsekvenci komentovaného ustanovení v kontextu jeho výkladu zaujatého Nejvyšším správním soudem. Pojem „veřejné prostředky" v intencích legální definice tohoto pojmu, zakotvené v zákoně o finanční kontrole, totiž zahrnuje nejen veřejné finance, nýbrž i věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící v tomtéž zákoně vymezeným subjektům. Jinak řečeno, pojem veřejné prostředky nezahrnuje toliko platby finančního charakteru, ale má mnohem širší dopad. Proto poskytne-li např. obec smluvně určité osobě veřejné prostředky ve výše uvedeném smyslu - např. nemovitý majetek obce (ať již na základě kupní, nájemní či jiné smlouvy) -, měly by být osobní údaje druhé smluvní strany v intencích komentovaného ustanovení při respektování aktu­ální judikatury zveřejnitelné. Ke zveřejnění lze nicméně v těchto případech zásadně přistoupit až poté, co budou dané prostředky skutečně (právně) po­skytnuty, tj. až po uzavření příslušné smlouvy (tedy nikoliv již po rozhodnutí příslušného orgánu obce, kterým je daná majetková dispozice schválena - takové rozhodnutí má samo o sobě pouze interní povahu)."

pozor, mohou se zveřejňovat pouze údaje specifikované v §8b odst. 3 infozákona

#2 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 7 měsíců

  • Fronta změněn z Podání na Úkol
  • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
  • Organizační struktura nastaven na Ne

Také k dispozici: Atom PDF