Projekt

Obecné

Profil

Úkol #4300

Výsledek hospodaření 2015

Přidáno uživatelem Vojtěch Pikal před téměř 4 roky. Aktualizováno před více než 3 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
31.10.2016
Uzavřít do:
02.01.2017
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
10.00 hod
Typ práce:
Byrokracie
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Je třeba získat výsledky hospodaření 2015, rozpočítané na kraje a zdroje(veřejné/volné)
a případně schválit RV a provést vyplývající změny

Výsledky 2015.pdf (80.9 KB) Výsledky 2015.pdf Vojtěch Pikal, 10.12.2016 22:02
Výsledky 2015(2) - Změny.pdf (82.5 KB) Výsledky 2015(2) - Změny.pdf Vojtěch Pikal, 20.12.2016 10:06

Související úkoly

duplikuje finanční tým - Úkol #2968: Výsledky hospodaření 2015Odloženo10.04.201630.04.2016

blokuje Republikový výbor - Úkol #3461: Rozpočet 2017Dokončen31.10.201618.12.2016

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před téměř 4 roky

 • Přiřazeno změněn z Vojtěch Pikal na Lukas Cernohorsky

Volal jsem s Lukášem, účetní mu má něco dodat během dvou dnů.
Předávám.

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky

Urguji

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky

 • Cílová verze smazán (Broušení na Parlament)

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Hospodářský výsledek 2015 byl do rozpočtu odhadnut takto: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/100000600

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 20 na 30
 • Přiřazeno změněn z Lukas Cernohorsky na Vojtěch Pikal

Předávám na sebe, hned jak bude vypreparování rozpočtových výsledků krajů, je potřeba vypreparovat vedle odpovídající hodnoty z výsledkovky účetnictví, zjistit rozdíli, porovnat, upravit, udělaz závěry, zformulovat a předat FO.

#8 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Prošel jsem si hodnoty z výsledkovky ve dvou krajích, ale vůbec to nesedí. (A to to nejsou nějaké aktivní nebo velké kraje.)
Sedí položka členských příspěvků. Dary většinou nikoliv, výdaje jsou tam evidentně jen některé a převody z centra/jiných org. složek(hlavní část příjmů) tam prostě nejsou.

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Potřebujeme, aby Elizabet dodělala centrum. Následně se podíváme na změny stavů na bankovních účtech a spočítáme, zda sedí...

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Udělal jsem příjmy, výdaje by měli být jednodušší - je potřeba udělat jen ty dvě kapitoly co jsem tam dal (Centrum a Projekty).

Alternativně tohle udělám večer já, pokud by Elisabeth byla rychlejší v dělání výsledků 2016 pro Kraje, než učení se nové věci.

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Kdo by hledal výsledky 2015 z rozpočtu, tak jsou v zipech na gdrivu: https://drive.google.com/open?id=0B9wtd4sd06QxLXBfMlZzaE5kM0U

#12 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Výsledek byl sestaven; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0AGqTUa1Rvn34CcqXMczEaEoKp17nB1n8J2IkFNkzE/edit?usp=sharing
Proces byl následující:

 1. Z plnění krajských rozpočtů 2015 byly zjištěny výsledky jejich hospodaření s veřejnými i ostatními penězi.
 2. Ze stavu všech účtů k 31.12. 2015 byl určen celkový výsledek strany.
 3. Odečtením přebytků a výsledků krajů od celkového výsledku strany byl určen celkový výsledek centra.
 4. Z plnění celostátního rozpočtu bylo určeno, že volné prostředky byly spotřebovány všechny a tedy veškeré zbylé prostředky na centru jsou z veřejných zdrojů; stejně se postupovalo i u krajů, jejichž zbytek volných prostředků vyšel z plnění záporný.

Z přiloženého dokumentu je patrné, jaké výsledky byly původně odhadnuty a jaké jsou nově navrženy ke schválení.

Republikové předsednictvo schvaluje a předkládá republikovému výboru ke schválení v referendu předložené výsledky hospodaření 2015.

#13 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Ze zasedání:

Bude zpracováno podle následujících zásad:

 1. Bude spočítán rozdíl mezi stavem bankovních účtů ke dni 31. 12. 2015 a 1. 1. 2015
 2. Výsledky hospodaření krajů známe z plňení rozpočtu
 3. Výsledek hospodaření centrály zjistíme tak, že od spotřeby strany odečteme spotřebu krajů
 4. Republikové předsednictvo ukládá Vojtěchu Pikalovi připravit finální výsledky hospodaření za rok 2015. PRO: Vojtěch Pikal, Jakub Michálek, Vojtěch Pikal PROTI: 0 Zdržuji se: 0 Schváleno.

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Důvodová zpráva:

§ 21 Výsledky hospodaření
(1) Výsledky hospodaření jsou informace o plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém období. Výsledek hospodaření se převádí do rozpočtu na následující rok.
(2) Pro účely projednávání rozpočtu na následující rozpočtové období, pokud není dosud schválen výsledek hospodaření, se použije odhad finančního odboru. Pokud se odhad liší od skutečnosti, provede se po schválení výsledku hospodaření automatická změna rozpočtu (§ 15 odst. 1 písm e).
(3) Výsledky hospodaření předloží republikové předsednictvo ke schválení republikovému výboru.

Příloha: Podkladový dokument - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0AGqTUa1Rvn34CcqXMczEaEoKp17nB1n8J2IkFNkzE/edit?usp=sharing

Tedy, abychom si to nějak shrnuli.

Jelikož při schvalování rozpočtu 2016 ještě nebylo uzavřené účetnictví 2015, jako příjem se v rozpočtu 2016 použil toliko odhad výsledků 2016. Viz. předpis : https://www.pirati.cz/rules/ropr#vysledky_hospodareni
Nyní se republikovému předsednictvo ve spolupráci s FO a dobrovolníky podařilo sestavit ony výsledky hospodaření 2015. Takže je předkládáme ke schválení a následnému automatickému začlenění do rozpočtu 2016.

Výsledky byly sestaven následujícím způsobem:
1) Z účetnictví (s ověžením z internetových stránek FIO banky) byl získán celkový stav stranických účtů k 31.12.2015. (viz pole F4 listu Výsledku přílohy) - 12 142 679,62 Kč
2) Z rozpočtového systému (wiki strany) byly získány informace o skutečném plnění jednotlivých položek krajských rozpočtů (příjmech a výdajích) s tříděním na volné a veřejné, které byly pro každý kraj sumarizovány. (viz jednotlivé listy s názvy krajů přilohy a list přehled, přílohy)
3) Z těchto sumarizací byl spočten výsledek hospodaření pro jednotlivé kraje rozdělený na volné a veřejné prostředky (viz sloupce F, G, H, listu přehled Přílohy, resp. sloupce D, E listu Výsledky) - Celkem 1 701 207,30 Kč, z toho 1 395 804,28 Kč z veřejných zdrojů a 305 403,02 Kč z ostatních.
4) Odečtením sumy peněz krajů(3) od stavu účtu (3) dostaneme peníze centra (viz F5 listu Výsledky) - 10 441 472,32 Kč
5) v této částce jsou však zahrnuty i odložené rezervy (https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2015/rozpocty/strana/300000000 ; sloupec G listu výsledky) - 8 972 238,00 Kč, všechno z veřejných zdrojů
6) Po odečtení těchto rezerv(5) z prostředků centra(4) zůstává celkový výsledek centra (J5 listu Výsledek) - 1 469 234,32 Kč
7) Jelikož podle odhadu plnění centra (viz list Centrum) se spotřebovalo více volných peněz než jich bylo k dispozici, je navrženo, že veškerý výsledek centra tvoří peníze z veřejných zdrojů.
8) Stejná úprava byla navržena i u jiných krajů, které spotřebovali více volných peněz, než nakonec měli (mnohdy chybou při sestavování rozpočtu nebyly naplánované příjmy z volných a veřejných vyrovnané, nemluvě o nižším plnění příjmů)
9) Finální návrh výsledků v třídění na jednoltivá střediska a volné a veřejné si můžete prostudovat ve sloupcích HIJ listu Výsledek. Tyto můžete porovnat s původním odhadem ve sloupcích B a C.

Děkuji za pozornost.

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Republikové předsednictvo schvaluje a předkládá republikovému výboru ke schválení v referendu předložené výsledky hospodaření 2015.

PRO

#16 Aktualizováno uživatelem Martin Smida před více než 3 roky

PRO

#17 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 3 roky

pro

#18 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Rodičovský úkol smazán (#3461)
 • Přiřazeno smazán (Vojtěch Pikal)
 • Uzavřít do změněn z 04.11.2016 na 13.11.2016
 • Projekt změněn z finanční tým na Republikový výbor
 • Fronta změněn z Úkol na Podání

schváleno.

Předávám RV.
Prosím o hlasování v referendu.

Návrh usnesení: #4300#note-12

Republikový výbor schvaluje předložené výsledky hospodaření.

Důvodová zpráva: #4300#note-14

Předložené výsledky = přiložené .pdf

#19 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Dodatečně hlasuji pro. Díky Vojtovi, jsem rád, že se nám to konečně podařilo dát dohromady.

#20 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 3 roky

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Spisová značka nastaven na RV 62/2016
 • Priorita změněn z Vysoká na Normální
 • Přiřazeno nastaven na Alexandr Mansurov
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Uzavřít do změněn z 13.11.2016 na 21.12.2016
 • Fronta změněn z Podání na Návrh

#21 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 80 na 100
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Schvaleno.

#22 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

#23 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • související s smazán (Úkol #3461: Rozpočet 2017)

#24 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

#25 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • duplikuje Úkol #2968: Výsledky hospodaření 2015 přidán

#26 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Typ práce nastaven na Finance
 • % Hotovo změněn z 100 na 80
 • Přiřazeno změněn z Alexandr Mansurov na Vojtěch Pikal
 • Projekt změněn z Republikový výbor na finanční tým
 • Fronta změněn z Návrh na Úkol

RV schválilo: https://forum.pirati.cz/post481269.html#p481269
Dohledal jsem ještě náhodou zadání tohodle úkolu v době kdy odbor vedl Petros.

Takže se pustím do příslušných automatických úprav rozpočtů.

#27 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Stav změněn z Dokončen na V řešení (diskutuje se)

#28 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Odloženo

bo se to dělá v duplicitním.

#29 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Stav změněn z Odloženo na V řešení (diskutuje se)

#30 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Položka snížena 20.12. 2016 na 1 469 234,32 Kč na základě [[https://redmine.pirati.cz/issues/4300#note-26|schválení výsledků hospodaření republikovým výborem]].

#31 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Soubor Výsledky 2015(2) - Změny.pdf přidán

Doplnil jsem si výsledkový list o sloupec se změnami ve veřejných a volných penězích, aby se mi lépe zpracovávali změny přebytků 2016.

#32 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Soubor smazán (Výsledky 2015(2) - Změny.pdf)

#34 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Přiřazeno změněn z Vojtěch Pikal na Elizabet Kovaceva

#35 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Typ práce změněn z Finance na Byrokracie
 • Uzavřít do změněn z 21.12.2016 na 02.01.2017

Tak, popis úkolu pro Elisabet;

Kontext: Po schválení Výsledků hospodaření 2015 republikovým výbore (viz výše) je potřeba je zanést do současného rozpočtu 2016.
Schválené výsledky jsou v přiloženém souboru "Výsledky 2015(2) - Změny.pdf", sloupce fialové, návrh výsledků.

Odhad výsledků 2015 (krajů) v rozpočtu 2016, které je potřeba opravit, jsou k nalezení zde: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/120000600

Pro každý kraj bude potřeba opravit limit obou položek a jejich součet. Následně bude potřeba tuto změnu příjmů vyrovnat na straně výdajů, pravděpodobně úpravou rezervy nebo salda. (Formálně je postup popsán zde: https://www.pirati.cz/rules/ropr#zmena_rozpoctu - písmeno e) )

Přiklad úpravy ve středočeském kraji najdeš zde: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/121400602?do=revisions (změna limitu, poznámka - ta musí být jen u položek, u kapitol to nemá smysl.)
Zkus udělat opravy pro zbytek rozpočtu středočeského kraje a pak je mi dej ke zkontrolování.
Když to půjde, tak pak celej rozpočet.

do toho.

#36 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 3 roky

Samozrejme nesmi upravovat nic na wiki, pokud se nejedna o automatickou zmenu rozpoctu. Krom toho, uz se budete venovat tomu, ze ty vysledky 2015 jsou mimo jaxvine?

#37 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Samozřejmě se jedná o automatickou změnu rozpočtu. (začlenění výsledků je jako taková přímo v předpise uvedena)
Nechceš to udělat sám? Evidentně se nudíš.

V jakém smyslu mimo, že to nevyšlo v součtu o skoro 600 000 Kč? Víme o tom, vidíme to.
Jestli to budeme řešit? Za mě ne, možná u výsledků 2016.

#38 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 3 roky

Provedu a prosím Lukáše, aby u mého úkolu napříště používal druhou osobu namísto třetí, bude-li mě chtít poučit o tom, co smím a nesmím. Díky.

#39 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 3 roky

#40 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 3 roky

Bump.

#41 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 80 na 90

#42 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 3 roky

Vojto, rozpoctove polozky opraveny, jeste musim opravit soucty v tabulce vsech kraju (https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/120000600), po rozkliknuti jednotlivych kraju uz jsou videt nove udaje.

#43 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 90 na 100
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Mělo by být hotovo.

Také k dispozici: Atom PDF