Projekt

Obecné

Profil

Návrh #42805

otevřený

Postup k obsazení výborů pro audity městských společností

Přidáno uživatelem Daniel Mazur před 9 měsíc(ů). Aktualizováno před 9 měsíc(ů).

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
16.08.2023
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Organizační struktura:
Ne

Popis

Ahoj klube,
v souladu s článkem 6 pražské Povolební strategie 2022-2026 předkládám ke schválení návrh průhledného postupu pro vytvoření nominačního týmu pro obsazení výborů pro audit městských firem. Hlasujte prosím slovy PRO, PROTI, nebo ZDRŽUJI SE.
Následuje návrh usnesení vzniklý na dnešním jednání klubu, pod ním je krátké zdůvodnění.
Dan

Hlasovaný návrh usnesení:

Klub zastupitelů HMP
I. schvaluje
1) vzorec pro vytvoření nominačního týmu pro obsazení výborů pro audit (VpA) v podobě: 1x zástupce klubu, 1x zástupce předsednictva KS, 1x odborník v oblasti auditů
2) postup pro výběr zástupců ve VpA nominačním týmem:
(a) gesční radní dodají předsedovi klubu návrhy jmen a jejich kontaktní informace, nicméně kdokoli další může taky; předseda bezodkladně předává doručené návrhy nominačnímu týmu;
(b) součástí doručení návrhu každého jména musí být informace o doporučení z řad Pirátů (navíc k doporučení gesčním radním nebo gesčním členem klubu);
(c) kandidáti budou osloveni nominačním týmem a budou muset dodat: (i) CV, (ii) vyjádření preference vzhledem k firmám z dané množiny, (iii) vyjádření možného střetu zájmů vůči firmám z dané množiny;
(d) nominační tým po výběru 1 nominanta a 1 náhradníka pro každou z firem doručí klubu svoje rozhodnutí s odůvodněním výběru u každé osoby;
II. konstatuje, že jmenovité obsazení nominačního týmu proběhne samostatným usnesením.

Zdůvodnění:
Celkem pěti městských akciových společností vlastněných hl. m. Prahou se týká povinnost mít výbor pro audit: DPP, TSK, PPAS, PSAS a PVS. Tyto výbory jsou tříčlenné. Z koaliční dohody na jednání 14.8.2023 vyplývá, že tyto výbory budou nově obsazené a každý ze 3 koaličních klubů dodá po jenom jménu do VpA každé firmy.
Klub zastupitelů je toho názoru, že členové VpA za Piráty mají mít auditní odbornost a zároveň důvěru členů klubu, zejména gesčních zastupitelů resp. radních. V souladu s Povolební strategií proto klub vytváří nominační tým a postup pro obsazení těchto výborů.

Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před 9 měsíc(ů)

  • Organizační struktura nastaven na Ne
  • Fronta změněn z Podání na Návrh

Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před 9 měsíc(ů)

Jsem PRO.

Aktualizováno uživatelem Jana Komrsková před 9 měsíc(ů)

Dane, díky za shrnutí a toto hlasování. Hlasuji PRO.

Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před 9 měsíc(ů)

Hlasuji PRO.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před 9 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Viktor Mahrik před 9 měsíc(ů)

PRO

Aktualizováno uživatelem David Bodeček před 9 měsíc(ů)

PRO

Aktualizováno uživatelem Jiří Brůžek před 9 měsíc(ů)

Jsem PRO.

Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před 9 měsíc(ů)

PRO

Aktualizováno uživatelem Eva Tylová před 9 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před 9 měsíc(ů)

PRO

Aktualizováno uživatelem Magdalena Valdmanová před 9 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Gabriela Lněničková před 9 měsíc(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Zdeněk Hřib před 9 měsíc(ů)

PRO

Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před 9 měsíc(ů)

Uzavírám hlasování s následujícím výsledkem:
Pro 13
Proti/Zdržel se/Nehlasoval 0

Usnesení bylo přijato.

Také k dispozici: Atom PDF