Projekt

Obecné

Profil

Úkol #4156

Záměr: Platební brána

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
14.10.2016
Uzavřít do:
28.01.2017
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru následující návrh usnesení:

Republikový výbor souhlasí se záměrem pořídit platební bránu a souhlasí s náklady vysoutěženými ve výběrovém řízení (s limitem tam uvedeným).

Výběrové řízení na platební bránu

Česká pirátská strana vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele a správce platební brány na novém webu Pirátů.

Nabídky zasílejte e-mailem na adresu: vit.simral@pirati.cz
Nabídky budou přijímány do ................ (deseti dnů od vyhlášení výběrového řízení).

Obsah dodávky:

 • Návrh a implementace platební brány na novém webu pro příjem darů a jiné platby
 • Správa platební brány

Požadavky na nabídky:

 • Platební brána bude běžet na statickém webu (Jekyll, GH-Pages) a dodavatel zajistí serverovou část
 • Platební brána má umožňovat co nejširší spektrum platebních metod užívaných hlavně v České republice (Visa, Mastercard), případně dále také Maestro, ČS, KB, mBank, eKonto, atd.
 • Platební brána bude zajišťovat příjem darů na transparentní účet strany (spolu se speciálním formulářem pro naplnění podmínek zákona č. 424/1991 Sb. - bude předmětem dodávky).
 • Platební brána může zároveň sloužit i pro prodej propagačních předmětů.
 • Dodavatel po implementaci zajistí potřebnou správu účtu platební brány a technickou zákaznickou podporu (aspoň v pracovních dnech)
 • Žádné nepřiměřené sankce a dodatečné poplatky (typu znemožnění ukončení služby apod.)
 • Správa a platební brána jsou dodávány jako služba - cena licencí, aktualizací apod. jsou již zahrnuty v ceně služby
 • Výběrové řízení je určeno pouze podnikatelům profesionálně poskytujícím poptávanou službu veřejnosti

Kritéria hodnocení:

 • Investiční náklady (30 bodů - 0 Kč maximum, 10000 Kč minimum bodů, výše nepřípustné)
 • Fixní měsíční náklady (20 bodů - 0 Kč maximum, 1000 Kč minimum bodů, výše nepřípustné)
 • Odměna z převedené částky (50 bodů - střední hodnota platby 0 % maximum bodů, 3 % minimum bodů, maximální cena poplatků u peněžních převodů: max. 6% za transakci do 100 Kč, max. 3% za transakci do 1000 Kč, max. 1,5% za transakci vyšší) - střední hodnota platby bude stanovena váženě podle vzorku reálných dat - drobných darů za poslední 2 roky

Předem děkujeme za vaše nabídky!

Odůvodnění:

Republikové předsednictvo usiluje o znovuobnovení fundraisingu #3386 jako principu aspoň částečně finanční soběstačnosti strany. Pro fundraising v nové době je nezbytné mít fungující platební bránu, kterou chceme udělat na webu. Pro tento účel navrhujeme široké výběrové řízení. Zatím jsme dělali orientační průzkum a požadované ceny jsou reálné. FIO nabízí vlastní platební bránu a bude osloveno http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/platebni-karty/platebni-terminaly-brana. Správcem zakázky bude Vítek Šimral a ten také spočítá výsledek.


Související úkoly

související s finanční tým - Úkol #3386: Znovuzavedení fundraisinguDokončen2016-11-162017-01-09

související s právní tým - Úkol #5145: Objednávka dle rámcové smlouvy - e-shop a platební bránaDokončen2017-01-292017-02-15

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Přiřazeno změněn z Jakub Michalek na Alexandr Mansurov

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • související s Úkol #3386: Znovuzavedení fundraisingu přidán

#3 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

 • Přiřazeno smazán (Alexandr Mansurov)

Chybí mi uvedení rozpočtové položky a hospodáře, má-li jít o schvalování záměru.

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Částka není zajištěna z rozpočtu, ale dodavatel si ji strhává rovnou z daru. A prospos žádný předpis nevyžaduje uvedení rozpočtové položky. Prosím urychleně o předložení republikovému výboru.

#5 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

 • Přiřazeno nastaven na Jan Lipavsky

#7 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

 • Fronta změněn z Podání na Návrh
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Spisová značka nastaven na RV 53/2016
 • Organizační struktura nastaven na Ne

#8 Aktualizováno uživatelem Jan Lipavsky před více než 2 roky

 • Přiřazeno změněn z Jan Lipavsky na Jakub Michalek

#9 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Fronta změněn z Návrh na Úkol
 • Projekt změněn z Republikový výbor na finanční tým
 • Uzavřít do změněn z 24.10.2016 na 16.11.2016
 • Stav změněn z Dokončen na V řešení (diskutuje se)
 • Přiřazeno změněn z Jakub Michalek na Vit Simral
 • % Hotovo změněn z 0 na 20
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne

Vyhlášeno výběrové řízení zde, zadáno Vítkovi, aby rozeslal poptávku.

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Vítek zpracuje do 5. 12. výsledky výběrového řízení - výstup bude tabulka s histogramem + marže stanovená váženým průměrem (viz podmínky výběrového řízení). Zatím to vypadá, že nejlepší nabídku podala The Pay (dělají i Světlušku), což jsou i nadšenci pro Piráty. Druhá je standardní Fio banka. Ostatní nabídky jsou vázány na zřizování účtu, např. KB, což je v rozporu s pravidly hospodaření.

#12 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před více než 2 roky

Výsledky výběrového řízení:

Celková cena vedení brány (poplatky + marže) podle struktury a celkového objemu darů z let 2013 (celkem 260 499,- Kč), 2014 (681 850,- Kč) a 2015 (80 693,- Kč).

Fio banka: 10 671,- Kč (2013; 4.1% poplatků vůči objemu darů), 19 799,- Kč (2014; 2.9%), 5 125,- Kč (2015; 6.3%)
ThePay: 8 496,- Kč (2013; 3.2%), 9 388,- Kč (2014; 1.4%), 7 888,- Kč (2015; 9.8%)

ThePay je cenově výhodnější, pokud měsíční příjem darů přesáhne přibližně 16 500,- Kč (podle jejich struktury, větší jsou lepší). Cenová výhoda ThePay při větším objemu je způsobena hlavně nižší cenou transakce (2 Kč + 0.99% X 3 Kč + 2.2%).

ThePay je flexibilnější ve způsobu plateb (14 způsobů) a pokud v průběhu kampaně (únor - září 2017, 8 měsíců) vybereme 250 000,- Kč, ušetříme 2 108,- Kč na poplatcích.

#13 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na podatele
 • % Hotovo změněn z 20 na 60

#14 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před více než 2 roky

Bylo zažádáno o návrh smlouvy s dobou implementace a aktivace brány do 10. února 2017.

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Ještě prosím ověř, že je splněna maximální výše nákladů (viz zadání výběrka) a v případě, že není, bude to muset odsouhlasit předsednictvo...

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Do 40 Kč splněno, nižší nebudeme brát. Vítek dožádán o další informace

#17 Aktualizováno uživatelem <b>lukas</b> novy před asi 2 let

Muzu poprosit o zneni nabidek tak jak prisli?

#18 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před asi 2 let

Smlouva prijde 16.1., CNB vydala nova pravidla k pouziti platebnich bran v souladu se z. o sdruzovani v pol. stranach.

#19 Aktualizováno uživatelem <b>lukas</b> novy před asi 2 let

Zadam o dolozeni nabidek tak jak prisli, diky.

#20 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

 • Projekt změněn z finanční tým na právní tým
 • Uzavřít do změněn z 16.11.2016 na 28.01.2017
 • Přiřazeno změněn z Vit Simral na Viktorie Kalhousová

Prosím Vítku přeposlat nabídky Lukáši Novému, čas vykázat sem #5082.

Dále pro sichr dávám dotaz na právní tým

Ahoj, prosím o zpracování rešerše následujícího problému:

Může politická strana dle zákona 424/1991 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424 mít platební bránu takovou, že ji pro ni bude provozovat externí dodavatel, který po strhnutí své marže převede peníze jednou za měsíc na transparentní bankovní účet strany a dodá seznam dárců s jejich identifikačními údaji pro účely zveřejnění dle cit. zákona. Zahrňte i důvodové zprávy, projednávání ve sněmovně a praxi pol. stran, bude-li to třeba. Pokud nebudete vědět, doporučte mi prosím konzultovat AK.

#21 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Čeká se na řešitele

#22 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

Vítek přepošle smlouvu Jakubovi, ten dopracuje návrh smlouvy.

#23 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

 • související s Úkol #5145: Objednávka dle rámcové smlouvy - e-shop a platební brána přidán

#24 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

 • Projekt změněn z právní tým na mediální odbor
 • Přiřazeno změněn z Viktorie Kalhousová na Vit Simral

Dle vyjádření právního týmu to zákonu neodporuje (byť to samozřejmě není tak real time transparentní jako transparentní bankovní účet), pro jistotu jsem požádal o stanovisko ještě advokáta a požádám o přípravu stanoviska Úřad pro dohled nad politickými stranami.

Výňatek ze zápisu ze zasedání republikového předsednictva v Olomouci 29. 1. 2017:

Republikové předsednictvo bere na vědomí, že výběrko proběhlo, smlouvu podepíše Jakub Michálek a příjmy budou převáděny na transparentní účet Pirátů v definované periodicitě.

#25 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

Platební brána – průběžná zpráva

Jakub Michálek, 30. 1. 2017

Současný stav: Ve výběrovém řízení jsme vybrali jako nejvhodnějšího (a nejlevnějšího) dodavatele společnost ThePay (dále jen „Společnost ThePay“). Ověřil jsem její oprávnění podle registru ČNB, zapsaná je jako vydavatel el. peněz malého rozsahu a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu - ovšem zákon vyžaduje pouze banky, platební instituce a instituce el. peněz. Z tohoto důvodu bude patrně nutné tuto společnost z výběrového řízení vyřadit, stejně jako nabídku pays.cz (tyto společnostmi nejsou subjekty uvedenými v § 17a odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb.) - přijetí podané nabídky by bylo patrně v rozporu se zákonem. Zbývá tedy prakticky pouze nabídka FIO.

Je potřeba zkontrolovat, zda Vítek správně spočítal ceny (viz námitky na fóru), zde u FIO. Vítek zítra dožádá u FIO podrobné informace o nabídce a dá je sem, včetně forem zveřejňování dat, periodicity převádění na transparentní účet apod. (ideál by bylo, kdyby bylo přímo transparentní). Patrně bude nutné si vzít vlastní implementátory, pokud bude nabídka shledána přijatelnou. Pokud bude nabídka přijatelná či bude mít pouze drobné odlišnosti, budeme dále jednat s FIO. Pokud nebude nabídka přijatelná, bude prodlouženo/změněno výběrové řízení tak, aby se ho mohlo účastnit více dodavatelů a budeme muset požadavky zmírnit (aby se vůbec někdo přihlásil).

Relevantní legislativa

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

§ 17a

(1) Strany a hnutí a politické instituty používají ke své činnosti pouze finanční prostředky vedené na účtech u banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz nebo u pobočky zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky. To neplatí, jde-li o výdaje nepřevyšující částku 5000 Kč; tyto výdaje lze hradit v hotovosti.

(2) Strany a hnutí a politické instituty vedou oddělené účty pro
a) příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění,
b) plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu,
c) financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony,
d) ostatní příjmy a výdaje.

(3) Finanční prostředky podle odstavce 2 písm. a) vedou strany a hnutí a politické instituty na zvláštním účtu umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na těchto účtech (dále jen „zvláštní účet“).

(4) Strany a hnutí a politické instituty sdělí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) bez zbytečného odkladu číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu6), na němž vedou finanční prostředky podle odstavce 2 písm. d); na základě výzvy Úřadu pak číslo nebo jiný identifikátor účtu, na němž vedou finanční prostředky podle odstavce 2 písm. b).

§ 17b Zvláštní účet

(1) V platebním příkaze, jímž strana a hnutí a politický institut nebo jiná osoba žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, musí být uveden účel platební transakce.
(2) Poskytovatel platebních služeb, u něhož je veden zvláštní účet strany, hnutí nebo politického institutu, je povinen umožnit třetím osobám nahlížet do historie platebních transakcí zpětně za období posledních 3 let.
(3) Adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, oznámí strany a hnutí a politické instituty Úřadu, který adresu zveřejní na svých internetových stránkách.

§ 18 (…)

(5) Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše nebo obvyklá cena přesahuje částku 1000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy.

§ 19h

(1) Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Úřadu výroční finanční zprávu, která zahrnuje (…)
g) přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny7) nepeněžitého daru, jména, příjmení a data narození; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo,

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

V případě, že bude nutné najmout někoho na implementaci, patrně by stačilo následující:

Požadavky na implementaci

Dodavatel zajistí implementační práce za cenu ……….. Kč/hod, nejvýše však 10 000 Kč.

Obsah implementace:

Na dary.pirati.cz vyplní dárce formulář podobně jako na platební bráně Strany zelených s přihlédnutím k funkcionalitám objednané platební brány. Doplněno bude pole umožňující zadat účel daru, který se propíše s příslušným variabilním symbolem (nebo na zvláštní účet dle zadání).

#26 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

Aktualizuji současný stav:

Platební brána musí vyhovovat několika podmínkám:

a) bankovní účet musí být u banky nebo jiné instituce v § 17a zákona
b) bankovní účet musí umožňovat nepřetržitý bezplatný přístup k transakcím (nestačí výpis transakcí jednou za měsíc - viz stan. AK)

Na provozování platební brány jsme dostali 3 nabídky, viz #3386.

 1. Nabídka ČSOB - poplatky kolem 2-3 % (odstupňovaně), implementace cca 2000 Kč, provoz 200 Kč měs., přístup k datům je pomocí aplikace POS Merchant, Vítek zjistí, zda nabízejí transparentní výstup, následně bude nutné dodělat nadstavbu pro rozúčtování darů, potvrzení apod.
 2. Nabídka Strany zelených (banka Česká spořitelna) - je třeba zjistit cenovou nabídku u České spořitelny - správce platební brány, máme nabídku na investiční náklady 35 000 Kč, což je polovina z investičních nákladů, které vynaložila SZ (bude prokázáno), požádali jsme o předvedení, umí pomocí API okamžitě zobrazovat transakce a udělat administrativu spojenou s podmínkami dle zákona. Strana zelených má stanovisko AK, že systém je v pořádku.
 3. Nabídka FIO - dostali jsme pouze cenovou nabídku, ale banka dosud přes urgence nepotvrdila, že technické řešení vyhovuje požadavkům zákona

Stále čekáme na stanovisko AK Filip Hajný a stanovisko od Úřadu (u Úřad nelze očekávat odpověď ve lhůtě vzhledem k jeho neobsazenosti). O postupu v této věci bude informováno republikové předsednictvo s návrhem dalšího řešení. Dosud nejvýhodněji se z výše uvedených jeví řešení od Strany zelených, po prokázání nákladů a stanoviska AK a osobním seznámením s řešením, s výhradou doplnění cenové nabídky České spořitelny; výhodou této nabídky je také její ozkoušenost v praxi a zjednodušení administrativy.

#27 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

Navrhuji následující usnesení:

Republikové předsednictvo

 1. schvaluje spolupráci se Stranou zelených spočívající v tom, že Piráti využijí existující software a dodavatele Strany zelených pro službu platební brány a že se budou podílet rovnou měrou na již vynaložených prokázaných nákladech (celkem 70 000 Kč, polovina z toho 35 000 Kč) a na nákladech nově vzniklých,

 2. souhlasí s následujícím dalším postupem: Dožádáme chybějící podklady od bank ve stanovené lhůtě, vyhodnotíme finanční výhodnost jednotlivých nabídek i náročnost technického propojení s infrastrukturou podle bodu 1. (ideální by z hlediska nákladů i sdílení zkušeností byla shoda na technologii se Stranou zelených), republikové předsednictvo odsouhlasí banku, se kterou bude uzavřena smlouva, po zprovoznění účtu bude objednána implementace u dodavatele dle bodu 1 a následně budou rozjety pilotní projekty fundraisingu.

 3. ukládá Jakubu Michálkovi připravit a podepsat smlouvu o spolupráci se Stranou zelených a smlouvu s dodavatelem platební brány Strany zelených (s tím, že součástí smlouvy bude doklad o vynaložených nákladech a doklad o oprávnění udělit licenci k užití díla podle autorského zákona pro potřeby provozování, přizůsobení a zlepšování platební brány),

 4. schvaluje celkové náklady záměru ve výši 45 000 Kč (náklady na účast dle bodu 1, náklady na implementaci).

Odůvodnění:

Strana zelených je jediná politická strana s funkční platební bránou (https://dary.zeleni.cz/fund/general). Provozuje ji u České spořitelny a má na ni napojenou aplikaci, která zajišťuje automatizovanou správu agendy darů a účelově určených příjmů (na kampaně). Nositelem autorských práv je SZ na základě pracovněprávní smlouvy s autorem. Na darech takto vybrala v minulém roce cca 400 000 Kč.

Aplikace vyhovuje všem požadavkům zákona, zejména zveřejňuje nepřetržitě transakce na bankovním účtu, vytváří sjetinu darů. Vedle toho umožňuje dary třídit podle variabilních symbolů a přeposílat na příslušné bankovní účty. Umožňuje definovat kampaně a jejich cíl. Příklad kampaně je Zlínský kraj, kde již byla platební brána použita koalicí Zelených a Pirátů, zde https://dary.zeleni.cz/id/otevrenykraj

Piráti požádali SZ o spolupráci ve věci platební brány pro fundraising. Na základě usnesení předsednictva SZ dostali Piráti nabídku na rovnocennou účast na vývoji aplikace, právu jejího používání a souvisejících nákladech. To znamená, že by Piráti uhradili cca 30 000 Kč. Kontaktní osobou je Michal Berg. Považuji za rozumný princip, aby si Piráti nevyvíjeli vlastní řešení, ale aby spolupracovali s ostatními stranami. Aplikace v současné době není open source, ale SZ ani kategoricky nebrání jednání v této věci v budoucnu.

SZ dnes používá platební bránu České spořitelny, ale ta nově od tohoto ustupuje a přenechává pole působnosti Global Payments. Proto se jeví rozumné dokončit rešerši možnosti platebních bran poskytovaných bankou. SZ bude patrně nucena změnit účet, pokud nedostane novou nabídku u ČS. Nejjednodušší by bylo zvolit stejného poskytovatele, ideálně naši současnou banku FIO, nicméně je třeba podle rešerše zhodnotit finanční výhodnost tohoto kroku (bude uvedeno v podkladech k dalšímu usnesení republikového předsednicta). Po výběru banky (FIO zatím neposkytuje dostatečnou součinnost) a zhodnocení nákladů implementace objednáme implementaci za hodinovou sazbu.

#28 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před téměř 2 roky

Ivan podepise 6.4. smlouvu a necha si ji u zatim u sebe, Ondra Profant napoji API.

#29 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před téměř 2 roky

Pavel Roub via pirati.cz

Apr 25 (7 days ago)

Dobrý den,

do pěti pracovních dnů Vám bude mailem doručen instalační balíček pro ECOMM bránu. Po provedení všech testů je třeba nás kontaktovat, požádat o překlopení do produkce a zaslání produkčních certifikátů. Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

--

Pavel Roub, klientský pracovník
tel: 224 346 801-805, e-mail:pavel.roub@fio.cz
Fio banka, a.s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
www.fio.cz

#31 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před téměř 2 roky

Návrh usnesení:
Republikové předsednictvo žádá Vítka Šimrala o urychlený návrh řešení, který bude splňovat pirátské nároky na transparenci, zejména real-time přehled o transakcích zveřejňovaný bankou.
pozn. Výběr programátora pomáhá řešit Ivan Bartoš
Hlasování:
PRO: Ivan Bartoš, Vojtěch Pikal, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Martin Šmída (dodatečně po výpadku internetu).
Schváleno.

zápis a příslušné usnesení

#32 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Současná situace tohoto projektu je následující. Software dodaný FIO není kompatibilní s platební bránou ČS, na kterou jsou přizpůsobeny konektory aplikace SZ. Teoreticky se toto dalo zjistit dříve, ale FIO reagovala vždy s velkým zpožděním a software zaslala teprve nedávno.

Tvorba a testování konektorů by nyní zabrala několik měsíců a byla by finančně nákladná (Ivan oslovil odborníka a podle něho jde o poměrně komplikovaný projekt).

Druhá alternativa je pořídit si transparentní účet u České spořitelny (jako má Strana zelených), který bude kompatibilní s její platební bránou a pořízenou aplikací SZ.

Vzhledem k tomu, že chceme fundraising zahájit minimálně 3 měsíce před volbami se jeví druhá varianta jako výhodnější. Podstatné je, abychom měli funkční a bezpečné, osvědčené řešení a abychom ušetřili na nákladech vývoje a údržby díky sdílení nákladů se Stranou zelených podle platné uzavřené smlouvy.

Reálně tím členům, příznivcům a dárcům podstatně zjednodušíme platbu darů a příspěvků na náš účet, protože budou moci údaje zadat přes jednoduché menu, dostanou automatizovaně reakci, budou moci zaplatit kartou, platbou na účet i pomocí QR kódu. Zároveň tím snížíme náklady na administrativu v případě darů.

Proto navrhuji zřídit nový transparentní bankovní účet u České spořitelny pro příjem plateb (darů, případně členských příspěvků).

Podle § 15 odst. 3 pravidel hospodaření:

Účty se vedou u stejné banky, nerozhodne-li republikové předsednictvo jinak.

Toto řešení je dočasné a navrhuji přezkoumat jeho výhodnost po volbách do sněmovny.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo souhlasí se zřízením jednoho transparentního bankovního účtu u České spořitelny za účelem napojení na současnou platební bránu a aplikaci společně vyvíjenou se Stranou zelených a příjmu členských příspěvků a darů na tento účet.

#33 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartos před téměř 2 roky

V tomto týdnu mám ještě dvě setkání nad otázkou možnosti úpravy a testování aplikace na rozhraní brány FIO, přesto nechci spoléhat v tuto chvíli vzhledem k časování i nákladům na výsledek.

Souhlasím s návrhem s tím, že TO musí zařídit odkaz na tento účet u ČS.

Zároveň musí být zohledněno pravidelné přeposílání na volební účet Pirátské strany.

Rozúčtovávání řešíme v rámci výběrového řízení FO na řešení účetnictví, které právě probíhá.

Hlasuji PRO

#34 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

 • Projekt změněn z mediální odbor na republikové předsednictvo

Vojta psal:

1) Nejsem v MO a tak nemůžu hlasovat.
2) U těch členských příspěvků jsem měl výhrady, ale to pořešíme případně následně.
3) jsou s účtem u ČS spojené nějaké zásadní náklady?

Koment: Pořešíme následně. Na účet u ČS jsem se dotazoval, náklady jsou procentuální, není tam fix nebo limit či je menší než u FIO, pokud vím.

#35 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

ok, zdržuju se do odpovědi na (3)

#36 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před téměř 2 roky

budiž, jsem PRO.
fakt doufám, že to bude fungovat...

#37 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před téměř 2 roky

Update 8.6.:

Momentálně běží 4 procesy:

1) Frontend dary.pirati.cz dělají lidé z mangoweb, to je stále v rámci toho balíku, co jsme koupili od Zelených. Deadline je 15.6.
2) Napojení API na globalpayments bránu dělá Patrik Šimunič. Deadline včetně testování je také 15.6.
3) O napojení API na FIO platební bránu se pokouší Filip Oščádal. Deadline TBC.
4) Česká spořitelna připravuje nabídku našeho transparentního účtu. Deadline 9.6., smlouvy budou ready (na Ivanovo jméno) 12.6. Kdy/jestli podepíšeme my, uvidíme dle vývoje situace.

#38 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před téměř 2 roky

Účet u ČS je za 299,- měsíčně, transakce potom zdarma (příloha).

Poplatky u platební brány jdu poptat, předpokládám, že to bude na úrovni ČSOB.

#39 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

Zatím 2 PRO, 1 se zdržel(Já), Jakub nehlasoval.

#40 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před téměř 2 roky

Update 13.6.: Smlouva u České spořitelny je připravena k Ivanově podpisu na pobočce Vršovické náměstí (nejsou tam zóny).

Čekám na zelenou od Global Payments (p. Vocetka), že ten účet půjde na jejich platební bránu napojit, a od Zelených, že je na to přichystaná API.

#41 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před téměř 2 roky

#42 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartos před téměř 2 roky

Podepsány smlouvy
s Česká Spořitelna - zřízení transparentního účtu, internetového bankovnictví tento naskočí cca 27.6.
s Payments - k bráně
Mám u sebe potřebuji předat pro zpracování

#43 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před více než 1 rok

Brána na dary.pirati.cz byla 1.8. spuštěna v ostrém režimu. S Honzou Lipavským a Štěpánem Štréblem teď provedeme přechod z kampaně na hithit.cz na naší bránu s tím, že "goals", tedy projekty, na které budou moci donoři specficky přispívat, budou vypsány na landing page dle aktuální potřeby.

P.S.: Jako testovací dar jsem poslal 587,- Kč, tj. částku nafakturovanou celkem za práci na bráně jako symbolickou sebereflexi.

#44 Aktualizováno uživatelem Vit Simral před asi 1 rok

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Dokončen
 • % Hotovo změněn z 60 na 100

Také k dispozici: Atom PDF