Projekt

Obecné

Profil

Podání #41233

uzavřený

Doručení usnesení RV 42/2022

Přidáno uživatelem Dalibor Záhora před více než 1 rok. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
09.01.2023
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

z pozice předsedajícího doručuji usnesení, které bylo v uzavřeném jednání přijato 18 hlasy, tedy většinou hlasů všech členů RV. Věc spěchá, RP musím splnit část usnesení dnes.

Link na výsledek hlasování a usnesení je zde viewtopic.php?p=830277#p830277


Soubory

clipboard-202301091819-h8ksl.png (21.9 KB) clipboard-202301091819-h8ksl.png Blanka Charvátová, 09.01.2023 17:19

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před více než 1 rok

Prosím o doručení funkčního linku

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před více než 1 rok

Republikové předsednictvo bere usnesení na vědomí, nicméně upozorňuje na výlučné kompetence personálního odboru vyjmenované v organizačním řádu. S ohledem na tato ustanovení celou záležitost RP od začátku řeší s vedoucím personálního odboru. Jednání republikového výboru bylo uzavřené a i přes výslovnou žádost RP z něj byl vedoucí PO vyjmut a předsednictvu bylo zakázáno ho o o něm informovat. Minimálně část usnesení RV je tedy velmi obtížně splnitelná. Nicméně si dovolím podotknout, že došlo v jednání k posunu. Více informací může poskytnout vedoucí PO.

Aktualizováno uživatelem Dalibor Záhora před více než 1 rok

Omlouvám se, opravený link na fórum (kde to jednání předpokládám sledujete), a byl vám oznámen i skrze SZ na fóru, je zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=830277#p830277

Výlučné kompetence PO „zajištění souladu uzavírání a ukončování smluv se zaměstnanci a dalšími spolupracovníky se zákonem a vnitřními předpisy,“ se úkolů pro RP, jako statutárního orgánu oficiálně jednajícího za stranu v této věci, týkají pouze okrajově. Maximálně co se týče formální konzultace od PO. Předpokládáme, že když jste k navrženým úkolům jako RP nevznesli výhrady a nenavrhli jste změny usnesení během jednání, tak je bez problémů splníte.

A předpokládáme, že nadále respektujete citlivost a uzavřenost jednání a nesdělujete informace z jednání osobám, pro které jednání RV zatím nebylo zveřejněno. Splnění úkolu a informace o jeho splnění je v kompetencích RP jako statutárního orgánu jednajícího za stranu. Pokud v této věci někoho pověřujete a dáváte mu plnou moc jednat za stranu, je vaše věc. My očekáváme informace o plnění uložených úkolů od RP.

Děkuji.

Aktualizováno uživatelem Matěj Kubíček před více než 1 rok

Ahoj, usneseni nerozumim. Postupujeme dle stanov a organizacniho radu. S KK spolupracujeme. Pokud mi nekde neco uniklo, dejte mi vedet, pokud by RV melo potrebu sahat do mych vylucnych komletenci, predpokladam, ze by me k jakemukoliv hlasovani, ktere se tyka meho odboru prizvalo. Aby si zajistilo moji soucinnost. Pokud se tak nestalo, pak se jedna o velke pochybeni a neni mozne bez radne diskuze a vysvetleni po me cokoliv chtit. Cislo na me mate.

Aktualizováno uživatelem Dalibor Záhora před více než 1 rok

RV nemůže zasahovat do výlučných kompetencí PO, ani vedoucího PO přímo úkolovat. V usnesení RV je úkol pro RP, které RV dle stanov čl. 9 (5) f) úkoluje. A RP ve splnění tohoto úkolu nic nebrání, je to jeho kompetence dle stanov čl. 14 zastupovat stranu v roli zaměstnavatele. Čehož si je RP jistě vědomo, když tímto argumentovalo v odůvodnění „Usnesení RP k RV 42/2022“, které nám do podatelny RV a do jednání doručilo.

Ve výlučných kompetencích PO v OŘ se nepíše nic o tom, že by PO mohl zasahovat do kompetencí RP v oblasti uzavírání a ukončování smluv se zaměstnanci a dalšími spolupracovníky. PO má pomoci zajisti soulad těchto věcí se zákonem a vnitřními předpisy, ale nemůže svévolně obstruovat jednání RP v této věci. A i kdyby se něco takového v OŘ psalo, tak Stanovy a článek 14 jsou nadřazeny OŘ a PO nemůže bránit RP v této věci za stranu jednat.

A žádáme RP, ať nás informuje o plnění uložených úkolů v příslušném jednání RV k této věci. Zde není vhodný prostor pro tyto diskuse.

Děkuji.

Aktualizováno uživatelem Matěj Kubíček před více než 1 rok

Dalibore, to je velmi silná účelová konstrukce. Počkám si co na to RK, tady se pletete do něčeho, do čeho Vám nic není naprosto nevkusným způsobem a ohrožujete a poškozujete stranu. Rovnou pokud byste chtěli jednat za mými zády, tak vzkazuji, že žádné takové povely nehodlám uposlechnout, tedy pokud účelově pomáháte zaměstnanci na úkor strany, tak na to zapomeňte, já jsem volený CF k tomu, abych chránil stranu a nejsem tu proto, abych sloužil politickým motivům RV. Pokud vznikne Vaším jednáním nějaká škoda a neinformovali jste mě ve věci mých výlučných kompetencí, budu uhrazení této škody požadovat po RV u KK. A jen teda lidsky: Od kdy prosím tě přijímáte usnesení o něčem o čem vůbec nic nevíte a nerozumíte tomu? Nebylo by normální mi zavolat/přizvat mě do jednání, tak jak je to pirátské? Můj výklad je, že dle stanov článku 9 odstavce 1 C jste zapletli něco, co přísluší jinému orgánu, navíc se nejedná o celostátní úroveň ale věc plně v gesci vedoucího odboru.

Aktualizováno uživatelem Tereza Vovesová před více než 1 rok

Já se moc omlouvám, ale měla bych jednu poznámku. Asi se všichni shodneme, že daná tématika by se na RV vůbec neměla dostat, obdobně jako další mnohé obdobné problematiky, které se na RV bohužel často a zdá se dokonce, že v poslední době čím dál tím častěji dostávají, netýkají se agendy RV, ale zároveň stále není kam členy odkázat. Vhodnější řešení pro nás všechny by bylo v takových situacích nabídnout jim nestrannou kvalifikovanou pomoc, která by situaci mohla uklidnit. Proto bych ráda požádala, abychom už konečně dotáhli dlouhodobě plánovaný systém podpory pro členy (vrby, ombudsman,...). V budoucnu bychom se tak mohli vyhnout dalším situacím, kdy si na půdě orgánů strany budeme v podstatě naprosto zbytečně vyměňovat "vzkazky". My všichni máme v rámci naší strany úkoly a do určité míry politické funkce, prosím, pojďme umožnit všem, aby se jim mohli věnovat. Věřte, že my na RV to velmi oceníme.

Aktualizováno uživatelem Denisa Horáková před více než 1 rok

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF