Projekt

Obecné

Profil

Předběžná otázka #41063

uzavřený

Předběžná otázka – povinnost projednat věc dle Zásad týmové spolupráce

Přidáno uživatelem Jana Raiterová před více než 1 rok. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
14.12.2022
Uzavřít do:
15.01.2023
Spisová značka:
Datum podání:
16.12.2022

Popis

Řeším situaci, kdy 20 % nebo více členů týmu chce nějakou věc projednat a ještě větší procento členů týmu věc projednat nechce. Existuje nějaká hranice počtu navrhovatelů, u které je nutno věc projednat, i když s tím rovněž velká většina nesouhlasí? Určitě ano, jinak bychom se mohli dostat do situace, kdy nebudeme řešit faktické věci, ale pouze procesy a jimi se vzájemně blokovat. Pokud se podíváme do jiných společenství, tak jsou případy, kdy je zapotřebí ke svolání jednání 10 % hlasů, někde je to třeba až třetina, ale aby došlo k zablokování již samotného svolání jednání, i když podstatná část členů jednání požaduje, není vůbec obvyklé. Hranice 20 % počtu členů mně proto přijde přiměřená i fakticky, aby jednání proběhlo vždy.

Návrh výroku:

Povinnost týmu skutečně projednat věc dle čl. 9 Zásad týmové spolupráce a povinnost vedoucího týmu jednání zahájit či dát hlasovat o návrhu či námitce, pokud takový návrh postupu podá skupina členů, která má aspoň počet členů podle jednacího řádu celostátního fóra, není omezena poslední větou § 34 odst. 1 jednacího řádu celostátního fóra znějící „Pokud s návrhem skupiny členů více členů nesouhlasí, než souhlasí, k návrhu na zahájení jednání se nepřihlíží.“ a tato věta se nepoužije při posuzování povinností týmu a jeho vedoucího i jim odpovídajícím právům skupiny členů.

Odůvodnění:

Formální část

Čl. 9 Zásad týmové spolupráce hovoří o „skupině členů, která má aspoň počet členů podle jednacího řádu celostátního fóra“. Jde tedy dle textu zjevně jen a pouze o číslo vyjadřující potřebný počet navrhovatelů vypočtené z počtu členů daného týmu postupem dle ustanovení § 5 Jednacího řádu celostátního fóra (dvojnásobek druhé odmocniny z počtu přítomných členů, nejméně však jedna setina a nejvýše jedna pětina z počtu přítomných členů).

V čl. 9 se Zásady týmové spolupráce odkazují na Jednací řád celostátního fóra výslovně jen co do počtu členů, který má mít skupina členů podávající návrh. Žádné procesní postupy nebo omezení vyplývající z Jednacího řádu celostátního fóra tím Zásady týmové spolupráce zjevně nepřejímají. Návrh skupiny členů tedy není do doby získání podpory členským podnětem, i když jej tak členové omylem nazvou. Členové mohou dát k podání návrhu jednomu z nich plnou moc a tento může za skupinu členů návrh či námitku podat. Těmito úkony jsou podmínky Zásad týmové spolupráce pro podání skupinou členů splněny.

Faktická část

U všech týmů s výjimkou velkých KS Praha a KS Jihomoravský kraj majících výrazně více než 100 členů je počet členů potřebných pro zahájení jednání 20 %, protože je to u nich méně než dvojnásobek druhé odmocniny z počtu přítomných členů. Velké týmy se samy rozhodly, že svá jednání povedou na základě přiměřeného použití Jednacího řádu celostátního fóra (Praha) nebo mají svůj jednací řád (Jihomoravský kraj i některé další).

Zásady týmové spolupráce se proto používají a jsou určeny jako zjednodušený jednací řád pro malé týmy.


Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #40088: Předběžné otázky řešené RK ve volebním období od r. 2021DokončenViktor Derka

Akce

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 1 rok

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 1 rok

  • Datum podání nastaven na 16.12.2022
  • Přiřazeno nastaven na Marian Babic

Aktualizováno uživatelem Marian Babic před více než 1 rok

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Rozprava byla zahájena tady: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=63401 a potrvá do 19.12. do 20.00 hod.

Aktualizováno uživatelem Marian Babic před více než 1 rok

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

RK schválila následující odpověď na předběžnou otázku: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=828926#p828926

Pro: Babic, Derka, Navrkal , Pastirčák, Ručka, Springinsfeld
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Jan Lejčko má pozastavené členství.

Také k dispozici: Atom PDF