Projekt

Obecné

Profil

Podání #40919

uzavřený

Jednání k dopisu IuRe

Přidáno uživatelem David František Wagner před více než 1 rok. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
27.11.2022
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážený výbore,

IuRe nám poslalo dopis a považuji za vhodné najít v jednání jasnou a legitimní odpověď "jak to tedy máme". Dovoluji si tedy po předběžném probrání na Zulipu navrhnout zahájení jednání s následujícím usnesením:

***Republikový výbor

  • považuje upozornění od organizace Iuridicum Remedium, ohledně návrhu poslance Jakuba Michálka za závažné a dotýkající se základních hodnot strany. Republikový výbor projedná za účasti resortních týmů návrh a zaujme stanovisko, o kterém informuje organizaci Iuridicum Remedium **

Protože se jedná o věc, ve které si musíme doladit politické stanovisko mezi několika týmy strany navrhuji jednání jako neveřejné (tzn. přístup pouze pro členy strany). Zároveň plně otevřít uzavřené jednání pokud se rozhodneme, že je pro veřejnost podstatné a přínosné vidět naší vnitřní debatu můžeme kdykoliv, uzavřít veřejnou úplně ne. Předpokládám také, že pak příslušné společné stanovisko bude z principu veřejné.

Zároveň bych rád do jednání rovnou přizval zástupce příslušných resortních týmů (minimálně Spravedlnost a Lidská práva), oba dva poslanecké kluby (protože byly osloveny také) a MO. Vzhledem k průřezovosti tématu bych obecně velmi preferoval umožnit vstoupit do diskuze spíše většímu množství členů, je to složitá věc s několika vrstvami.


Soubory

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 1 rok

pro projednání.

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

pro projednání; navrhuji jednat veřejně a informovat o tom MO

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Lukavec před více než 1 rok

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vít Žáček před více než 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Pavel Kořízek před více než 1 rok

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Dominika Michailidu před více než 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před více než 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

Ahoj, překvapuje mě, že David Wagner mně jako člověka, který to řeší, ani neosloví, tým Vnitro a bezpečnost, který řeší tajné služby a tyto věci, také neosloví. Nebylo by užitečnější nejdřív navrhnout setkání, kde by to probrali všichni? Určitě vítám odbornou diskusi, ale pro tu by se hodil odborný formát a elementární uznání, že v tomto případě nejde jen o ochranu soukromí, ale i bezpečnost a život občanů a ochranu Česka jako svobodné země. Navržené usnesení je bohužel jednostranné.

Dávám sem svou odpověď, kde podrobně vysvětluji, co a proč dělám a proč si stojím za tím, že potřebujeme najít řešení špionáže, sabotáže a dalších zločinů, které bude v souladu s právem na soukromí a zárukami spravedlivého procesu. Ale odmítám paušální snahy zlehčovat tento bezpečnostní problém a blokovat jakékoliv jeho řešení.

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

Vzhledem k tomu, že Jakub odpověděl sám za sebe přímo IuRe tím dlouhým stanoviskem, nevidím jako jinou možnost, než jednat veřejně.
Osloveni jsme byli mj. jako republikový výbor, musí být vidět, že to není odpověď za republikový výbor.
Alternativně samozřejmě můžeme odpovědět každý sám za sebe, jako to udělal Jakub, ale to nepovažuji za ani efektivní, ani kolegiální.

Ohledně oslovení RT, viz přímo ten text nahozeného usnesení a poslední odstavec textu výše.

Aktualizováno uživatelem David František Wagner před více než 1 rok

Jakube, navržené usnesení říká, že to je důležitý problém a máme o něm jednat za účasti dotčených týmů, abychom mohli mít k tomu nějaké stanovisko. Pokud máš pocit, že není neutrální, tak můžeš libovolně navrhnout reformulaci, já ho navrhl jako výrazný edit původně navrženého.

A ano, pokud naši dlouholetí partneři oslovují celou stranu s tím "toto je závažný problém" a jde to k jádrovým problémům, tak považuji za velmi vhodné k tomu mít jednání, kde si všichni oslovení a dotčené resortní týmy mohou porovnat stanoviska a třeba i dojít k tomu, že ok, tohle podporujeme. To se může stát, proto je to jednání. Ale tady proboha není možné ve chvíli kdy je oslovena prakticky celá strana abych začal po jednom obepisovat lidi "tak co, co myslíte, jak to asi je?".

Also, stále nesouhlasím s otevřením jednání pro veřejnost. Je to důležité pro členy, je to důležité pro RT, je to důležité pro náš program, ale potřebujeme prostor se domluvit, ne stát si za každou cenu za svou pravdou. Abychom všichni měli možnost přehodnotit svoje postoje ve světle diskuze a abychom nezahlcovali veřejnost informacemi "Piráti se hádají" považuji užití uzavřeného jednání za lepší variantu.

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před více než 1 rok

pro projednání

A myslím že by bylo slušné IuRe zatím napsat, že názor Jakuba není v tuto chvíli názorem strany, který zformulujeme a dodáme později.

Aktualizováno uživatelem Zdeněk Kubala před více než 1 rok

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před více než 1 rok

Prodloužena doba pro navrhovani do ctvrtku 13.1.2023 17:00.

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před více než 1 rok

  • Přiřazeno nastaven na Zdeněk Kubala

Aktualizováno uživatelem Zdeněk Kubala před asi 1 rok

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF