Projekt

Obecné

Profil

Úkol #4030

Garanti programu dle působnosti ministerstev

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky. Aktualizováno před více než 3 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
23.04.2017
Uzavřít do:
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Spisová značka:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ano
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Republikové předsednictvo jmenoval garanty volebních programových bodů (dle působnosti ministerstev), kteří nahradí dosavadní garanty. Bude definován standard činnosti garanta (seznámit se se svým ministerstvem, sledovat ho, vyjadřovat se k navrhovaným opatřením v jeho gesci apod.).

Dokument s garanty:
https://docs.google.com/document/d/1EZts44EF-EqAXtRUkQHApLu43g-ia5is7MNJWiZ_Dgo/edit?usp=sharing

Práce: https://pad.pirati.cz/p/garanti_presun


Dílčí úkoly

administrativní odbor - Úkol #6124: Změna na pozicích dlohodobých garantůNovýElizabet Kovaceva


Související úkoly

související s administrativní odbor - Úkol #4573: Zřízení skupiny @PripominkyDokončen13.12.2016

související s administrativní odbor - Podání #4713: Noví garanti - práva a skupinyDokončen28.12.2016

související s administrativní odbor - Podání #5785: Garant dopravyDokončen19.03.2017

blokuje Senátní tým - Úkol #3379: Program pro sněmovní volby 2017V řešení (diskutuje se)28.05.201720.08.2017

blokován republikové předsednictvo - Podání #4565: Oznámení o vstoupení v platnost mimořádného přezkumu **RP #4030 - stínová vláda**Dokončen12.12.201626.12.2016

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 40

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky

 • % Hotovo změněn z 40 na 50

Na základě podnětu Františka Navrkala založeno pro členy sběrné vlákno nominací.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky

 • blokuje Úkol #3379: Program pro sněmovní volby 2017 přidán

#5 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 3 roky

Návrh A:
Na zasedání RP dne 28.11. () schváleno následující usnesení:

Předsednictvo ukládá Ivanovi urychleně dopracovat, jednat s vytipovanými propirátskými osobnostmi a předložit předsednictvu ke schválení.

  PRO: Ivo Vašíček, Jakub Michálek, Vojtěch Pikal
  PROTI: 0
  Zdržuji se:0
  Jednomyslně schváleno.

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Příští týden se pokusíme dotáhnout do konce...


Posílám představu o garantech programových oblastí (vymezených dle ministerstev).

Člen stínové vlády (odborný garanta) je osoba, kterou voliči znají a my o ní uvažujeme, že bychom ji v případě úspěchu nominovali za Piráty do vlády (jako ministra/náměstka/poradce). Člen stínové vlády je veřejně prezentován a svojí autoritou odborně garantuje kvalitu programového bodu. Člen stínové vlády konzultuje a spolupracuje s odborným týmem pro danou oblast (viz dále). Pokud na to má čas a zájem, zapojuje se v míře, kterou si zvolí, do aktivit odborného týmu.

Odborný tým pro danou oblast je složen z propirátských expertů na danou oblast (jednotlivé oblasti v kompetenci daného ministerstva), kteří pomáhají odbornému garantovi prezentovat daný programový bod. Odborný tým je veden koordinátorem (pozice koordinátora a člena stínové vlády v zásadě jsou slučitelné, záleží na zájmu). Odborný tým do konce ledna 2016 uspořádá schůzku zájemců o dané téma a připraví svoji kapitolu volebního programu pro PSP (teze 1 odstavec, tvorba dokumentu cca 2-4 strany, viz dokument zde), vytipuje cca 3-7 zajímavých mediálních témat z dané oblasti do voleb, připravuje k nim stanoviska a mediální akce, vydává články, navazuje vztahy s partnery, prezentuje politiku Pirátů v médiích a odpovídá na dotazy veřejnosti.

#8 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 3 roky

Návrh B
Na zasedání republikového předsednictva v Mariánských lázních dne 10.12. bylo schváleno následující usnesení:

Stínová vláda

Návrh:

Republikové předsednictvo

děkuje dosavadním garantům za jejich práci,
jmenuje nové garanty programových oblastí dle přílohy, kteří nahrazují všechny dosavadní garanty,
ukládá si jmenovat garanty zbývajících oblastí (resortů) do 14 dnů od schválení tohoto usnesení,
žádá garanty o přípravu programových bodů podle konceptu https://docs.google.com/document/d/1OgICNGf0Do0V5OhX0Si-VLwxh6_aU5SWmCn-kSCk0Tk/edit# do 25. ledna 2016 tak, aby se v každé programové oblasti uskutečnila aspoň jedna veřejná schůzka Pirátů a propirátských odborníků k diskusi programového bodu,
žádá předsedu Ivana Bartoše o vyrozumění jmenovaných garantů a publikaci přiloženého seznamu spolu se stručným životopisem.

Příloha - Seznam garantů

Ministerstvo vnitra: Jakub Michálek
Ministerstvo financí: Ivo Vašíček
Ministerstvo zdravotnictví: Zdeněk Hřib
Ministerstvo kultury: Ivan Bartoš
Ministerstvo práce a sociálních věcí: Vít Šimral
Ministerstvo zemědělství: Aleš Jakl
Ministerstvo zahraničí: Mikuláš Peksa
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Petr Třešňák
Ministerstvo obrany: Giuseppe Maielo
Ministerstvo spravedlnosti: Hana Marvanová
Ministerstvo školství: Vašek Fořtík
Ministerstvo životního prostředí: Dana Balcarová

Toto složení garantů plně nahrazuje všechny dosavadní garanty programových bodů.

Hlasování:
PRO: Jakub Michálek, Vojtěch Pikal, Ivan Bartoš, Ivo Vašíček
PROTI: 0
Zdržel se: 0
Jednomyslně schváleno.

#9 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Kdo provádí? Mám obvolat současné garanty?

#10 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 3 roky

 • související s Podání #4565: Oznámení o vstoupení v platnost mimořádného přezkumu **RP #4030 - stínová vláda** přidán

#11 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 3 roky

 • související s smazán (Podání #4565: Oznámení o vstoupení v platnost mimořádného přezkumu **RP #4030 - stínová vláda**)

#12 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 3 roky

 • blokován Podání #4565: Oznámení o vstoupení v platnost mimořádného přezkumu **RP #4030 - stínová vláda** přidán

#13 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Garanti jsou v procesu obvolávání.
Velká část být garantem nechce.

Rozhodnutí je aktuálně pozastaveno: https://redmine.pirati.cz/issues/4565

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Návrh C:
Přijato usnesení:

Republikové předsednictvo tedy:

 1. ruší své usnesení týkající se garantů programových bodů zde dne 10. 12. 2016,
 2. konstatuje, že tím je vyřešen podnět k mimořádnému přezkumu na celostátním fóru,
 3. ukládá administrativnímu odboru zřídit poradní skupinu @Pripominky, do které se bude moci přidat každý člen,
 4. projedná se všemi dosavadními garanty jejich zapojení do některého resortního týmu; provedení tohoto úkolu se ukládá Vojtěchu Pikalovi (pozn.: již v plnění),
 5. předkládá k diskusi návrh složení garantů https://docs.google.com/document/d/1EZts44EF-EqAXtRUkQHApLu43g-ia5is7MNJWiZ_Dgo/edit?usp=sharing a žádá členy o konkrétní připomínky pomocí komentářů v dokumentu do 20. 12. 2016; provedení tohoto úkolu se ukládá Ivanu Bartošovi,

Hlasování:
PRO: Ivan Bartoš, Vojtěch Pikal, Ivo Vašíček , Jakub Michálek
PROTI:
zdržuji se: M. Šmída

Důvodová zpráva zde: https://forum.pirati.cz/post480375.html#p480375

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • související s Úkol #4573: Zřízení skupiny @Pripominky přidán

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Stínová vláda na Garanti programu dle působnosti ministerstev

#17 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Návrh D:
Měl bych k této věci ještě následující návrh:

Republikové předsednictvo:

 1. potvrzuje své předchozí rozhodnutí o zrušení svého předchozího rozhodnutí,
 2. bere na vědomí hlasy členů v hlasování o zrušení svého předchozího rozhodnutí
 3. odvolává garanty Ivo Vlasatého(přímá demokracie), Michaela Poláka(soukromí), Romana Kümmela(transparentní organizace), Václava Málka(e-goverment), Martina Madeje(právní stát), Zdeňka Štěpánka(doprava),
 4. konstatuje, že garantům Romanu Kučerovi(svoboda projevu), Ondřeji Profantovi(Svoboda informací), Michalu Ketnerovi(Psychotropní látky), Ondřeji Kolkovi(Věda a výzkum), Ivo Vašíčkovi(Finanční systém), Janu Nezhybovi(Životní prostředí) uplynul k 20.2. 2016 mandát udělený celostátním fórem a vyzývá je tedy aby do 25.12. deklarovali svůj zájem vykonávat funkci garanta z pověření RP, případně v jakém věcném(programovém) rozsahu na rp@pirati.cz,
 5. zároveň ukládá všem neodvolaným a těm kteří mají zájem pokračovat ve funkci garanta, aby do 31.1. oznámili předsednictvu své plány v rámci této funkce v roce 2017,
 6. ukládá všem garantům, aby se zapojili do přípravy připomínkování programu pro parlamentní volby zde: https://docs.google.com/document/d/1OgICNGf0Do0V5OhX0Si-VLwxh6_aU5SWmCn-kSCk0Tk/edit#

Důvodová zpráva:
ad 1. víme, co děláme, jsme konzistentní
ad 2. víme o anketě, ale něříkáme, že hlasování bylo platné (protože rušení rušeného)
ad 3. z těch co se mi jasně podařilo dovolat a vyjádřili stanovisko, že to dělat nechcou/nemůžou
ad 4. uplynul mandát z těch neodvolaných. Je na řadě je případně formalizovat podle současného předpisu.
ad 5. potřebujeme mít cíle, podle kterých můžeme měřit a hodnotit
ad 6. samovysvětlující.

Hlasujte, případně hlavně připomínkujte.
Na některé Garanty (Hřib, Němec, JIříková) bohužel nemám tel. Kdo má?

#18 Aktualizováno uživatelem Martin Smida před více než 3 roky

1 pro
2 pro, beru na vedomi
3 zdrzuji se, ikdyz s nekterymi dilcimi odvolanimi bych souhlasil
4 pro
5 pro
6 pro

#19 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Šmída, to je jeden návrh, žádné dělení.

Takže zatím se zdržuje.

#20 Aktualizováno uživatelem Martin Smida před více než 3 roky

takže Pro

#21 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Návrh E:
Dnes ve věci schváleno:

https://docs.google.com/document/d/1EZts44EF-EqAXtRUkQHApLu43g-ia5is7MNJWiZ_Dgo/edit#

Republikové předsednictvo

 1. jmenuje garanty volebního programu podle návrhu výše,
 2. vyzývá členskou základnu a všechna krajská sdružení, aby se zapojila do přípravy volebního programu (viz newsletter),
 3. žádá garanty volebního programu, aby do konce ledna prodiskutovali v odborném týmu a vnitrostranicky (ideálně včetně setkání) svou vizi daného resortu včetně max. 2 priorit, kterých chceme celostátně dosáhnout v parlamentu během volebního období (dohromady max 1 normostrana), průběžně ji konzultovali s parlamentním týmem a v témže termínu parlamentnímu týmu výsledný text předložili; v každém resortu se dále očekává průběžné doplňování dalších témat dohodnutým postupem. Podrobnější strukturované rozpracování (např. formou mapy) se nevylučuje, přesto vyžaduje konsensus týmu. Pro potřeby RP je zadání 1 normostrany mandatorní.
 4. ukládá Jakubu Michálkovi předložit do 15. 2. 2016 návrh kostry, který bude výsledkem procesu dle bodu 3.,
 5. ukládá předsedovi zveřejnit ve vnitrostranické diskusi návrhy garantů volebního programu ve zbývajících resortech k připomínkování (informatika jako prioritní resort, dále spravedlnost, místní rozvoj, doprava),
 6. ukládá parlamentnímu týmu do 2 měsíců vyhodnotit fungování tohoto systému a případně navrhnout zlepšení (včetně řešení dvojkolejnosti garantů).

Hlasování: PRO: Ivan Bartoš, Martin Šmída, Jakub Michálek, Ivo Vašíček, Vojtěch Pikal
Usnesení bylo schváleno.

Začíná toho tu být hodně, očísluju jednotlivé návrhy a pak tohle rozešlu.

#22 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Tak, označkoval jsem návrhy písmeny:
A - #4030#note-5 - schváleno, úkol IB, proveno
B - #4030#note-8 - schváleno, jmenování a odvolání garantů, zrušeno usnesením C a CF.
C - #4030#note-14 - schváleno, zrušení B, úkol VP kontaktovat garanty, v řešení
D - #4030#note-17 - neschváleno
E - #4030#note-21 - schváleno, jmenování nových garantů, úkoly garanti, JM, IB, v řešení

#23 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Zobrazit v nabídce změněn z Ne na Ano
 • Popis aktualizován (diff)

#24 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • související s Podání #4713: Noví garanti - práva a skupiny přidán

#25 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Zadal jsem AO garanty dopsat na stránky a přidat jim práva.

A oznámil jsem je: https://forum.pirati.cz/post482582.html#p482582
Jdu jim konečně rozeslat info.

#26 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 50 na 70

Tak, rozeslal jsem na pirátské adresy, snad za mě hotovo.

#27 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Na základě přihlášených nominací navrhuji:

Republikové předsednictvo

 1. jmenuje garantem pro oblast informatiky Ondřeje Profanta,
 2. ruší pozici garanta pro oblast programového bodu svobody informací.

Odůvodnění: Republikové předsednictvo má za to, že Ondřej Profant je svým celkovým vystupováním a zkušenostmi z veřejného sektoru a samosprávy vhodnější kandidát na funkci garanta pro oblast informatiky než druhý přihlášený Lukáš Nový.

#28 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Výňatek ze zápisu ze zasedání republikového předsednictva v Olomouci 29. 1. 2017:

Republikové předsednictvo

 • jmenuje garantem pro oblast informatiky Ondřeje Profanta,
 • ruší pozici garanta pro oblast programového bodu svobody informací.

#29 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Na základě nominačního vlákna a diskuse se jmenovaným navrhuji:

Republikové předsednictvo jmenuje garantem pro volebního programu v resortu ministerstva spravedlnosti JUDr. Jiří Janečka, Ph.D.

#30 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

PRO jmenování Janečka

#31 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartoš před více než 3 roky

Odbornostně nemám proti Jiřímu Janečkovi výhrady - praktickým věcem, kterými se zabývá, do té míry, kterou mohu posoudit, rozumí. V tomto bodě bych tedy se jemnováním problém neměl.

Ideově se s ním rozcházím. Nepovažuju se (na rozdíl od některých) za nějaký lakmusový papírek "pravého pirátství", ale tak nějak doufám, že toho ducha v sobě snad mám.

Historicky jsem častěji zaznamenal kiritku jeho minimálně na foru prezentovaného projevu, a to ve smyslu sociálního rozměru, tolerance druhých a rozdílnosti nejen názorů. V diskusi pak značný paternalistický přístup ve smyslu: "Tak já vám to vysletlím", "Vy to nechápete..."

Já sám jsem opakovaně pocítil sliný konzervativní ethos v jeho reakcích. I když jsem si nyní všiml (první věc jsem četl dnes 6.2. ráno) kritiky tohoto návrhu na jmenování, nejsem ten, kdo by podléhal náhlým zvratům na základě intenzivní protierakce. Není to ani tento případ.

Nemám problém mít v týmu lidi, se kterými v lecčems nesouhlasím, přesto požaduji, minimálně za sebe, naprostou převahu liberálního přístupu a to je pro mě nejdůležitější kritériem. Zde ji postrádám.

Po pečlivém zvážení jsem PROTI jmenování.

#32 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Projekt změněn z Senátní tým na republikové předsednictvo

#33 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 3 roky

Jsem proti. Je to zbytečně konfliktní.

#34 Aktualizováno uživatelem Martin Smida před více než 3 roky

Dle meho nejlepsiho vedomi a svedomi.

PROTI jmenovani Jiriho Janecky

#35 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Já hlasuji PRO, protože garanta pro oblast spravedlnosti potřebujeme, respektuju, že má Jirka Janečka konzervativní přístup k rodině, byť s tím nesouhlasím, ale zároveň si nemyslím, že je správné na něj pořádat hon na čarodějnice. Vlastně je mi to dost trapné a myslím, že když určité názory považuji za špatné, neměl bych se chovat ještě hůř.

#36 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Výsledek hlasování: Návrh usnesení nebyl přijat.

#37 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 3 roky

Na jednání dne 22.3. na mumble Republikové předsednictvo [schválilo] a potvrdilo tři nové garanty, jsou jimi:

Ing. arch. Vojtěch Franta(místní rozvoj), rozhodnutí: https://redmine.pirati.cz/issues/5797
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.(školství), rozhodnutí: https://redmine.pirati.cz/issues/5703
Miloš Zmeškal (doprava), rozhodnutí: https://redmine.pirati.cz/issues/5785

Aktualizovaná tabulka garantů programových bodů je k dispozici [zde].

#38 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

#39 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Znovu bych rád otevřel: https://redmine.pirati.cz/issues/4030#note-17

Návrh F:
~~> Republikové předsednictvo

 1. odvolává garanty Ivo Vlasatého(přímá demokracie), Vojtěch Pikal(politické strany), Michaela Poláka(soukromí), Romana Kümmela(transparentní organizace), Martina Madeje(právní stát), Zdeňka Štěpánka(doprava)
 2. konstatuje, že garantům Romanu Kučerovi(svoboda projevu), Michalu Ketnerovi(Psychotropní látky), Ondřeji Kolkovi(Věda a výzkum), Ivo Vašíčkovi(Finanční systém), Janu Nezhybovi(Životní prostředí) uplynul k 20.2. 2016 mandát udělený celostátním fórem a vyzývá je tedy aby do 20.4. deklarovali svůj zájem vykonávat funkci garanta z pověření RP, případně v jakém věcném(programovém) rozsahu na rp@pirati.cz,~~

#40 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Jinak
Návrh G

~~Republikové předsednictvo

 1. děkuje všem garantům bodů dlouhodobého programu za jejich dosavadní práci.
 2. konstatuje uplynutí mandátu garantů bodů dlouhodobého programu Michaela Poláka(soukromí), Romana Kümmela(transparentní organizace), Martina Madeje(právní stát) a ukládá administrativnímu odboru provést příslušné změny v seznamu funkcí a na dalších systémech.
 3. odvolává garanty Ivo Vlasatého(přímá demokracie), Vojtěch Pikal(politické strany), Zdeňka Štěpánka(doprava), Ivana Mikoláše(svoboda podnikání) a Adama Skořepu(mezinárodní vztahy).
 4. vyzývá ty s garantů, kteří jsou ještě aktivní a kterým tímto usnesením končí mandát, aby se zapojili do pracovních týmů garantů pro volební program.~~

Tohle by mělo bát zcela nekonfliktní.

#41 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#42 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Garanti se dělí (1) Podle zájmu to dělat (2) Podle mandátu

ad 1) Zájem to dělat je (A) nechci to dělat (B) rád se zapojím/něco dělám, garant být nemusím (C) chci mít titul garanta
A = Ivo Vlasatý, Michael Polák, Roman Kümmel, Martin Madej, Zdeněk Štěpánek, Ivan Mikoláš, Adam Skořepa
B = Vojtěch Pikal, Ondřej Kolek, Zdeněk Hřib
C = Roman Kučera, Josef Janů, Michal Ketner, Petr Třešňák, Jan Nezhyba, Ivo Vašíček

ad 2) Mandát je (I) Pověřen RP (II) uplynulý mandát od CF (III) neuplynulý mandát od CF
I = Ivo Vlasatý, Vojtěch Pikal, Zdeněk Štěpánek, Petr Třešňák, Ivan Mikoláš, Aleš Jakl, Adam Skořepa, Zdeněk Hřib
II = Roman Kučera, Michael Polák, Michal Ketner, Roman Kümmel, Martin Madej, Ondřej Kolek, Ivo Vašíček, Jan Nezhyba
III = Josef Janů

Tohle lze faktorovat do skupin:
AI = nechcou to dělat a jsou pověření RP - okamžitě odvolat: Ivo Vlasatý, Zdeněk Štěpánek, Ivan Mikoláš, Adam Skořepa
AII = nechcou to dělat a uplynul jim mandát - předat k AO pro odstranění: Michael Polák, Roman Kümmel, Martin Madej
BI = nepotřebují být garant a jsou pověřeni RP - asi odvolat? : Vojtěch Pikal, Zdeněk Hřib
BII = nepotřebují být garant a mandát uplynul - asi předat k vyřzaní? : Ondřej Kolek
CI = chce být garant a pověřen RP - asi nechat? : Petr Třešňák
CII = chce být garant a uplynul mandát - asi pověřit? : Roman Kučera, Michal Ketner, Jan Nezhyba, Ivo Vašíček
CIII = chce být garant a má mandát od CF - asi nechat? : Josef Janů

#43 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Takže máme tři skupiny;

Skupinu A která to nedělá a nechce dělat bych likvidoval hned, proto:
Návrh H

Republikové předsednictvo

 • děkuje všem garantům za jejich dosavadní práci.
 • odvolává na jejich žádost z pozice garantů dlouhodobých bodů programu Ivo Vlasatého(přímá demokracie), Zdeňka Štěpánka(doprava), Ivana Mikoláše(svoboda podnikání), a Adama Skořepu(mezinárodní vztahy).
 • konstatuje uplynutí mandátu garantů bodů dlouhodobého programu Michaela Poláka(soukromí), Romana Kümmela(transparentní organizace), Martina Madeje(právní stát) a ukládá administrativnímu odboru provést příslušné změny v seznamu funkcí a na dalších systémech.

Co se týče skupiny B, která je na půl cesty (chtějí to dělat, moc to nedělají, nemají potřebu být garant), tu bych řešil, až budeme vědět, co chceme udělat se skupinou C - chce být garant.
Názory na to, co s těmi co chtějí být garant dlouhodobého programového bodu?

#44 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

PRO H

#45 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

Pro H

#46 Aktualizováno uživatelem Martin Smida před více než 3 roky

Pro H

#47 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartoš před více než 3 roky

Hlasuji pro H

#48 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Schváleno.

Jdu to zadat a provést, zítra probereme co se zbytkem.

#49 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Publikováno na fóru, podúkol vytvořen.
https://forum.pirati.cz/post503969.html#p503969

#50 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

Na zasedání:https://forum.pirati.cz/post504376.html#p504376

Přijalo předsednictvo ve věci další usnesení:

Usnesení 1

Republikové předsednictvo:

 1. odvolává Vojtěcha Pikala, Ondřeje Kolka, Zdeňka Hřiba, Petra Třešňáka z funkce garanta dlouhodobého programu z důvodu, že uvedení jsou již garanty celého resortního bodu volebního programu nebo budou dále pracovat v rámci resortní skupiny,
 2. konstatuje, že garanty dlouhodobého programu v tento okamžik z pověření republikového předsednictva zůstávají: Roman Kučera, Josef Janů, Michal Ketner, Jan Nezhyba,
 3. žádá žádá garanty podle bodu 2, aby se podíleli na provádění a prezentaci volebního programu v součinnosti s příslušným garantem volebního programu,
 4. žádá administrativní odbor o provedení změn v seznamu funkcí podle bodu 1, resp. 2.

Usnesení 2

Republikové předsednictvo:

 1. odvolává Ivo Vašíčka z funkce garanta volebního programu pro oblast financí,
 2. žádá Ivo Vašíčka, aby se dále podílel na provádění a prezentaci volebního programu v oblasti financí jako člen příslušného týmu. >Odůvodnění: Při hlasování na celostátním fóru ohledně odvolání Ivo Vašíčka došlo k procesním chybám (nebyl uveden návrh usnesení při hlasování, v rozpravě padlo několik různých návrhů), nicméně interpretujeme výsledek hlasování jako vůli ke změně garanta. Administrativní odbor by měl pomoci příslušné předsedají celostátního fóra se zvládnutím úkolů činovníka.

Zkusím to rozdat a rozeslat a tím bude za RP hotovo.

#51 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Napsal jsem odvolávaným, vyhlásil, předal úkoly AO. Za mě hotovo.

Také k dispozici: Atom PDF