Projekt

Obecné

Profil

Podání #40085

uzavřený

Dotazy na vedoucího PO ze strany KK s ohledem na proběhlá VŘ a s ohledem na otevřené podání u KK

Přidáno uživatelem Lukáš Hejduk před téměř 2 roky(ů). Aktualizováno před 11 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
22.07.2022
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,

poprosil bych Matěj Kubíčka, jakožto zodpovědného člověka skrz vedení PO, o zodpovězení několika otázek dotýkajících se výběrových řízení do kontorlních orgánů firem s účastí státu. Primárně se dotazy týkají šetření stížnosti https://redmine.pirati.cz/issues/39016 .

1) Odkdy byl znám seznam pozic, které budou Piráti nominovat?
2) Kdo a kde rozhodl, které pozice se budou obsazovat veřejným výběrovým řízením a které budou obsazovány napřímo?
3) U výběrových řízení - kdo a kdy definoval kritéria výběrových řízení, kdo a kdy určil složení výběrových komisí?
4) Kde byla výběrová řízení inzerována a které informace v oznámení byly?
5) Popsat, prosím, v obecné rovině konání výběrových řízení:
a) popsat časovou osu, jak VŘ probíhala
b) popsat obsazení rozhodovacích organů (komisí) a způsob jejich rozhodnutí ve všech kolech
c) popsat komunikaci s uchazeči
6) Lišil se v něčem proces výběru prvního výběrového řízení do správní rady Správy železnic (proběhlé v březnu 2022) od výše popsané běžné praxe?

Diky

Aktualizováno uživatelem Matěj Kubíček před téměř 2 roky(ů)

Ahoj,
poprosil bych Matěj Kubíčka, jakožto zodpovědného člověka skrz vedení PO, o zodpovězení několika otázek dotýkajících se výběrových řízení do kontorlních orgánů firem s účastí státu. Primárně se dotazy týkají šetření stížnosti https://redmine.pirati.cz/issues/39016 .
1) Odkdy byl znám seznam pozic, které budou Piráti nominovat?
• Nejprvě jsme měli odhad, jaké firmy, to budou a tak se vypsalo VŘ obecně. Seznam pozic přišel dva dni před koncem přihlášek. Jeho zveřejnění v průběhu přihlašování by ovlivnilo VŘ a spravedlnost. Tedy jsme vzhledem k tlaku na obsazení některých firem (především MZE) rozhodli, že seznam zveřejníme až po uzavření přihlášek.
2) Kdo a kde rozhodl, které pozice se budou obsazovat veřejným výběrovým řízením a které budou obsazovány napřímo?
• Rozhodnutí poslaneckého klubu na jejich schůzi.
3) U výběrových řízení - kdo a kdy definoval kritéria výběrových řízení, kdo a kdy určil složení výběrových komisí?

  • Složila to skupina v rámci poslanecjkého klubu, je to skupina, která se zaobírá majetkem státu. Lukáš Wagenknecht, Jaroslav Baier, Janusz Konieczny, Ondřej Preuss a další. 4) Kde byla výběrová řízení inzerována a které informace v oznámení byly?
  • Ahoj, standardně byly VŘ inzerována na fóru v sekci veřejná výběrová řízení, dále pak na facebooku ve skupině pirátská dobrovolná výměna informací + dvakrát v newsletter.

5) Popsat, prosím, v obecné rovině konání výběrových řízení:
a) popsat časovou osu, jak VŘ probíhala
• Nejprve se přihlásili kandidáti, které posoudila komise ve složení: Ondřej Preuss, Matěj Kubíček, Janusz Konieczny a Nikola Kříteková. Proběhlo bodové hodnocení.
• * komise posoudila, kdo je vhodný do druhého kola, kde byla komise ve složení: Matěj Kubíček, Jakub Michálek a nominant RT, která má společnost na starosti. Tato komise měla za úkol vybrat vítěze. Na základě tohoto jsme zahájili získávání reference a backgroyund check. Závěry tohoto hodnocení a dalších aktivit jsem pak předal první komisi, která doplnila hodnocení a rozhodla o předání vítěze VŘ poslaneckému klubu, který ho měl schválit.

b) popsat obsazení rozhodovacích organů (komisí) a způsob jejich rozhodnutí ve všech kolech
• Věřím, že jsem popsal výše.
c) popsat komunikaci s uchazeči
• Komunikace probíhala telefonem, emailem, nebo SMSkami, snažili jsme se všem dát vědět ihned, jakmile jsme měli informaci. Veškeré výsledky byly zveřejněny na foru. Pluds jsem tam dodával mnoho dalších informací, které se v průběhu objevily.
6) Lišil se v něčem proces výběru prvního výběrového řízení do správní rady Správy železnic (proběhlé v březnu 2022) od výše popsané běžné praxe?
• Ano, lišil z důvodů chování Davida Witosze a Ondřeje Polanského. Proběhl zásadní pokus o ovlivnění tohoto výběrového řízení. RT dopravy, ač byl srozuměn jeho vedoucí o tom, že se výběrko koná, tak to nezavníma la tak RT dopravy nevěděl, že výběrko již skončilo. Proběhl velký talk na zrušení VŘ již v jeho průběhu, protože se nepřihlásil pan Šimek. Hodně emailů a pomluv ještě než byl vybrán vítěz, kromě toho David Witosz psal velmi nevybíravé SMSky Jakubu Michálkovi a Ivanu Bartošovi po nocích.
Do druhého kola RT chtěl z komise odvolat Jana Ličku, aby to sabotoval. Jan Lička se pokusil přesvědčit komisi (Mně a Jakuba Michálka, před pohovory rozhovorem s panem Šlégrem) o tom, jak se má výběr dělat. V podstatě to, ž eve správní radě má sedět železničář.
Skupina majetkové účasti státu tento předpoklad nesdílí. Hlavní argumenty jsou, že správní rada tam není od toho, aby posuzovala vhodnost nákupu těch nebo jiných výhybek, ale je tam od toho, aby kontrolovala fungování management.
Vyhrál Jindřich Lechovský dle všech kritérií, zkušeností i názorů všech členů komise.

Děj mi prosím vědět, zda něco chybí, nebo není jasné.

Aktualizováno uživatelem Markéta Marková před 11 měsíc(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Po konzultaci s Lukášem Hejdukem uzavírám - Podání bylo součástí šetřeni KK, které už skončilo odložením stížnosti.

Také k dispozici: Atom PDF