Projekt

Obecné

Profil

Akce

Dlouhodobý úkol #39720

otevřený

Delegace do OVK - Komunální volby 2022

Přidáno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíce(ů). Aktualizováno před asi 2 měsíce(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

0%

Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Úvod
Rozdíl mezi volbami na úrovni kraje (krajské, sněmovní, prezidentské) a mezi komunálními z pohledu povinností zmocněnce je:

 • v komunálních volbách se nepodává souhrně jedna kandidátní listina
 • v komunálních volbách je tvořena mnohem častěji a v hojné míře koalice
 • v komunálních volbách je velmi zásadní pečlivě se dohodnout s koaličním partnerem na spolupráci zmocněnce a náhradníka zmocněnce

Dle volebního zákona|https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491| patří mezi úkoly zmocněnce delegování členů OVK:
§ 17
(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

Souhrn těchto zákonných povinonstí lze dohledat i na www.mvcr.cz

Jakým způsobem se delegace provede?

Seznam delegovaných členů a náhradníků se

 • osobně doručí starostovi; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí nebo
 • zašle starostovi, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Seznam obsahuje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.
Seznam může dále obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do vybraných okrskových volebních komisí starosta.

Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, případně zmocněnec jiné volební strany, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, anebo nezávislý kandidát.

Co to tedy v praxi znamená

1) Delegace do OVK lze centrálně řešit jen za předpokladu že:

 • je zmocněncem člen strany nebo RegP
 • v případě koalice je zmocněncem (nikoliv náhradníkem, ale výhradně zmocněncem) člen strany (pouze člen)
 • zašle zmocněnec naší nebo koaliční kandidátní listiny pověření do datové schránky člena AO Šablony pověření k delegování najdete zde|https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby#delegace_do_okrskovych_volebnich_komisi_ovk Počet kandidátních listin ať už za naši stranu nebo koalici je největší za poslední tři roky a samotná delegace nemá vliv na vývoj systému registrací do OVK, který se za tu dobu značně posunul. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby se vám v místě (kde bude Administrativní odbor pověřen k zaslání delegací prostřednictvím ovk.pirati.cz), zavázal zmocněnec i jeho náhradník, že nebudou do delegování členů OVK už nijak zasahovat, nijak ho ovlivňovat a pokoušet se ho jakkoliv měnit. V opačném případě by mohlo dojít na několika místech ke změnám o kterých Administrativní odbor nebude vědět nebo by je nemohl nijak ovlivnit. Příklad z praxe: Zmocněnec XY pověří člena AO k delegování členů a náhradníků OVK, takže Česká pirátská strana propaguje možnost pomoct nám ohlídat volby, v obci Kocourkov se zaregistruje 10 zájemců, tedy plný počet možný osob k delegování. Člen AO odešle delegační listinu s těmito 10 zájemci, ale úřad mu ji vrátí, protože ve 3 komisích došlo ke změně a zmocněnec, který v obci Kocourkov taky bydlí nahlásil jinou, vlastní cestou změnu. Pro nás to tedy znamená, že 3 zájemci musí být kontaktování registrátorem (KoKS) a je potřeba se omluvit + vysvětlit, že jinam je už delegovat nemůžeme, protože je po zákonném termínu a registrační systém už je uzavřen. Prosím, čtěte opravdu až sem a pečlivě se ujistěte,že pokud zvolíte tuto možnost, prověříte spolehlivost svých zmocněnců opravdu důkladně.

2) Registrace do OVK a delegace zmocněncem

 • centrálně budeme registrovat zájemce o práci v OVK
 • po ukončení registrací 15.8.2022
 • vygenerujeme sezman přihlášených osob (delegační listinu) prostřednictvím ovk.pirati.cz,
 • tento seznam umístíme do složky na Mrak (bude zpřístupněna KoKS a PKS), které seznam vytiskne a předá zmocněnci
 • zmocněnec tedy nemusí shánět členy OVK, o to se postaráme centrálně a současně bude moci doplnit ještě před odevzdáním na úřad (nejpozději 24.8. do 16:00) místní zájemce, kteří nezvládnou registraci přes náš systém.

Centrálně tedy budeme pomáhat:

 • se zajištěním registrací (podpora s registrací, kontrola dat před předáním úřadu, průběžné informování zájemců - výzva k aktualizaci osobních údajů před zasláním úřadu, info k 1. zasedání OVK, rozeslání manuálu člena OVK)
 • s podporou zmocněnců, kde budou podávat delegace do OVK sami(je možné se domluvit na pravidelné schůzky nebo vytvořit chatovací vlákno na Zulipu)
 • s delegací v místech, kde pro to budou splněny podmínky

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíce(ů)

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíce(ů)

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíce(ů)

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíce(ů)

 • Soukromý změněn z Ano na Ne

Aktualizováno uživatelem Ivana Mrkvičková před asi 2 měsíce(ů)

Pak - mám pár doplňujících dotazů - než předám na předsednictvo, ráda bych znala odpovědi (ať předávám kompletní informace):
My nakonec nebudeme vybírat mezi nějakými variantami? Ty už jsi variantu vybrala?
V textu je uvedeno: "1) Delegace do OVK lze centrálně řešit jen za předpokladu že: je zmocněncem člen strany". Takže už neplatí, že to může být registrovaný příznivec? A už v tom nehraje žádnou roli, zda je nebo není koalice?
A jak to prosím bude tam, kde tuhle podmínku nesplníme? Bude možné tam zájemce sbírat přes aplikaci OVK s tím, že si to pak podáme sami, nebo nebude možné ani to a bude u dané obce jen telefon s odkazem, ať si zavolají?

Děkuji za odpovědi

Aktualizováno uživatelem Matěj Kubíček před asi 2 měsíce(ů)

 • Přiřazeno nastaven na f~cen:koord

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíce(ů)

 • Přiřazeno změněn z f~cen:koord na Lucie Spáčilová
 • Popis aktualizován (rozdíl)

Díky za dotazy IM
Ivana Mrkvičková said:

 • Ahoj, jak to tak pročítám, tak dotazy mám.
  My nakonec nebudeme vybírat mezi nějakými variantami? Ty už jsi variantu vybrala?
  LS Ne, nevybrala, pořád je tam možnost, centrální delegace nebo centrální registrace, je potřeba si jen zvolit mezi nimi.

 • V textu je uvedeno: "1) Delegace do OVK lze centrálně řešit jen za předpokladu že: je zmocněncem člen strany". Takže už neplatí, že to může být registrovaný příznivec? A už v tom nehraje žádnou roli, zda je nebo není koalice?
  LS Ten RegP platí, opravím to. V případě koalice musí být zmocněncem člen strany, na tom trvám, opravím to. (upraveno)

 • A jak to prosím bude tam, kde tuhle podmínku nesplníme? Bude možné tam zájemce sbírat přes aplikaci OVK s tím, že si to pak podáme sami, nebo nebude možné ani to a bude u dané obce jen telefon s odkazem, ať si zavolají?
  LS *V tomhle případě vyber možnost dvě -
  Registrace do OVK a delegace zmocněncem

 • centrálně budeme registrovat zájemce o práci v OVK

 • po ukončení registrací 15.8.2022 vygenerujeme sezman přihlášených osob (delegační listinu) prostřednictvím ovk.pirati.cz,
  tento seznam umístíme do složky na Mrak (bude zpřístupněna KoKS a PKS), které seznam vytiskne a předá zmocněnci

 • zmocněnec tedy nemusí shánět členy OVK, o to se postaráme centrálně a současně bude moci doplnit ještě před odevzdáním na úřad (nejpozději 24.8. do 16:00) místní zájemce, kteří nezvládnou registraci přes náš systém.*

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíce(ů)

A poprosím Matěje, aby bez mého vědomí neměnil přiřazení tohoto dlouhodobého úkolu, protože je můj. Koordinátory a tebe Matěji jsem dala do sledování.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF