Projekt

Obecné

Profil

Úkol #3961

Provedení koncepce právního týmu

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
06.11.2016
Uzavřít do:
13.11.2016
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
10.00 hod (Celkem: 19.00 hod)
Typ práce:
Vedení projektů
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Viz: https://pad.pirati.cz/p/pravni

Tedy:

 • vytvořit kanály, návody, nasměrování podle těch prvních 4 bodů
 • sestavit tým
 • připravit a provést výběrka na rámcové smlouvy

Dílčí úkoly

Úkol #4342: Výběrové řízení - členové právního týmuDokončenJakub Michalek

Úkol #4343: Výběrové řízení - spolupracující advokátní kancelářDokončenJakub Michalek


Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Úkol #3950: Zasedání RP září 2016Dokončen2016-09-222016-09-25

související s Republikový výbor - Návrh #4079: Záměry související s právními službamiDokončen2016-10-052016-10-14

související s administrativní odbor - Podání #4852: Nastavení účtů členů právního týmuDokončen2017-01-052017-01-08

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • související s Úkol #3950: Zasedání RP září 2016 přidán

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Republikové předsednictvo

 1. schvaluje níže uvedené záměry související s právními službami v návaznosti na dříve schválenou koncepci zajištění právních potřeb Pirátské strany a souhlasí s uvedenými náklady na záměry,
 2. ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi předložit záměr republikovému výboru k odsouhlasení (viz příloha),
 3. ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi připravit zadání inzerátů a pravidel výběrového řízení a předložit je republikovému předsednictvu ke schválení.

Příloha 1.

Návrh zajištění právních potřeb Pirátské strany

 • Dotazy externích subjektů nebo dotazy netýkající se strany - odkázat na veřejné poradny
 • Dotazy zastupitelů týkající se výkonu funkce - zastupitel má právo podle § XX zákona o obcích obrátit se s dotazem na krajský/obecní úřad, kde je legislativní odbor. Primárně by tedy měl zajít tam, seznámit se s názorem a teprve v případě, že to nestačí, měl by řešit věc jinak (viz dále).
 • Dotazy týkající se fungování strany, otázky na výklad vnitřních předpisů - administrativní odbor, v případě nejasnosti rozhodčí komise
 • Ostatní právní dotazy a kauzy - právní tým

Právní tým:

 • právní tým interně řeší věci - obsahuje osoby práva znalé (vystudované právníky, studenty apod.) - mohou být odměněni dle zadávacího listu až cca 200 Kč/hodinu z rozpočtu krajského sdružení nebo celostátního, seznam bude na fóru, bude zveřejněn inzerát; bude zařazen
 • spolupracující advokátní kanceláře - hledáme spřatelené koncipienty/studenti pod advokáty (či mladé advokáty), makat bude koncipient, advokát kontrolovat, koncipient se přimluví, aby dal advokát nízkou sazbu do 600 Kč/hodinu - bude navržena rámcová smlouva - dohlíží právní tým, oslovíme je
 • velké kauzy (max 1 nebo 2krát za rok) dát velkým a známým advokatům - v rámci rozpočtových možností bude uzavřena rámcová smlouva nebo budou vybírány v ad hoc výběrových řízeních - dohlíží právní tým, Jakub dopracuje zadání - prioritně, zbytek později
 • je potřeba najít vedoucího právního týmu

Schváleno jednomyslně na zasedání republikového předsednictva v Čejkovicích.
Dále bude publikováno na https://redmine.pirati.cz/projects/pravni-tym/wiki

Příloha 2.

Záměry související s právními službami:

 1. smlouva na právní služby advokáta ve významných soudních sporech placená podle hodinové dotace (včetně právního zastupování v kauze sledujuseriály.cz) s náklady max. 3000 Kč za hodinu práce advokáta, 1800 Kč za hodinu práce koncipienta a 800 Kč za hodinu práce jiné pracovní síly, s možností odměny za úspěch ve sporu, s celkovými náklady záměru v rozsahu 200 000 Kč ročně; podmínkou výběru advokátní kanceláře bude její důvěryhodnost a zkušenost se složitými kauzami autorského práva, ale
 2. smlouva s odbornými členy právního týmu (s vystudovanými právníky, odstupňovaně studenty apod.) s odměnou nejvýše max. 300 Kč/hodinu s celkovými náklady výši 200 000 Kč ročně, přičemž jedna z vybraných osob bude vedoucím právního týmu zodpovědným za tento tým dle koncepce,
 3. smlouva o spolupráci s advokátní kanceláří, která vyčlení advokáta či koncipienta, který se bude věnovat konkrétním kauzám strany s výjimkou kauz podle bodu 1, s náklady max. 1000 Kč za hodinu práce advokáta a 600 Kč za hodinu práce advokátního koncipienta a 300 Kč za hodinu práce jiné pracovní síly (odstupňovaně dle náročnosti věci, přičemž od advokáta se očekává u jednodušších kauz jen kontrola), s celkovými náklady záměru 300 000 Kč ročně.

Příloha 3.

Republikový výbor

 1. bere na vědomí koncepci právních služeb schválenou republikovým předsednictvem
 2. schvaluje výše uvedené záměry související s právními službami a souhlasí s uvedenými náklady na záměry,
 3. ukládá republikovému předsednictva na odsouhlasené záměry vyhlásit a realizovat výběrové řízení.

Odůvodnění:

Po výpovědi Filipa Hajného je třeba najít nové právní zastoupení, zejména v běžící kauze Sledujuserialy.cz. Paralelně s tím obdrželo předsednictvo žádost od krajského sdružení Jihomoravský kraj o právní pomoc. Paralelně s tím probíhalo právní zastoupení demonstrantů v Olomouci hrazené stranou advokátní kanceláří p. Burgeta (jehož syn je členem sdružení), přičemž zadání neproběhlo ze strany předsednictva ideálně, nicméně byla zjednána náprava. Obecně musíme maximálně využít vlastních schopných a ochotných členů a vytvořit si síť spolupracujících kanceláří. Cílem je mít schopný interní tým, spolupracující advokátní kanceláře a dobré externí kanceláře na kauzy, které jsou otázkou života a smrti.

Republikové předsednictvo tudíž schválilo novou koncepci právních služeb (viz příloha č. 1) a republikovému výboru předkládá záměr ke schválení. Konkrétní zadání výběrového řízení bude v souladu s pravidly hospodaření konzultováno se všemi aktéry. Budeme velmi rádi za vaše vstupy a připomínky do této soutěže. Soutěž dle 1 a 3 bude probíhat tak, že budou stanoveny nezbytné požadavky a v rámci vhodných uchazečů se bude soutěžit na cenu. K bodu 2 bude vyhlášen inzerát a očekává se participace krajských sdružení a větší počet zapojených lidí.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na Čeká se na řešitele
 • Priorita změněn z Normální na Vysoká

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před více než 2 roky

Za mě ok
PRO

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 10 na 0

V Příloze 1., není uveden § zákona o obcích.
Je to imho § 28 : http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128/zneni-20160701#p82 , prosím o doplnění.

Trošku mi tam vzhledem k současnému stavu chybí uvedení pod kým je právní tým (vzhledem k tomu, že položka právní služby je pod RP, tak to bude RP, ale asi ať to tam je)

Jinak jsem PRO.

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Ok, já jsem taky PRO. Takže schváleno 3-0-0. Předkládám republikovému výboru.

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • související s Návrh #4079: Záměry související s právními službami přidán

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na podatele

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 10 na 20

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Uzavřít do nastaven na 27.11.2016

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Odhadovaná doba nastaven na 10.00 hod

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Na základě diskuse s členy republikového výboru jsem připravil novou verzi koncepce.

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

 • související s Podání #4852: Nastavení účtů členů právního týmu přidán

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen

#17 Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před 9 měsíců

 • Cílová verze smazán (Broušení na Parlament)

Také k dispozici: Atom PDF