Projekt

Obecné

Profil

Podání #39506

uzavřený

Dodavatel plátce DPH

Přidáno uživatelem Blanka Charvátová před více než 1 rok. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
31.05.2022
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vedoucí PO se stal plátcem DPH. Žádá nás o naše rozhodnutí, jakým způsobem se k tomu nyní má postavit.

Požádal RK v předběžné otázce o rozhodnutí https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=810409&sid=27abe9147e1899acc9e40cc58de19f7c#p810409

Nabízí se dvě varianty řešení:

  1. Ukončit s ním aktuální smlouvu a uzavřít novou se společností s ručením omezeným, která nebude plátcem DPH a kde budu dotyčný jediným jednatelem
  2. Kompenzovat zcela, nebo částečně tuto částku formou odměny. Přikládám kalkulaci našich nákladů při variantách DPH neřešíme, kompenzujeme z 50% a ze 100%.

Prosím tedy o rozhodnutí, kterou variantu preferujete (označím je pro větší přehlednost písmeny):

A. Ukončit s ním aktuální smlouvu a uzavřít novou se společností s ručením omezeným, která nebude plátcem DPH a kde budu dotyčný jediným jednatelem
B. Kompenzace 0%, veškeré náklady nese dodavatel
C. Kompenzace 50%
D. Kompenzace 100%


Soubory

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před více než 1 rok

  • Soubor smazán (clipboard-202205311317-nghhr.png)

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 1 rok

Jen raději připomínám, že s právnickou osobou zřejmě nelze uzavřít smlouvu na úkol Vedoucí personálního odboru, protože vedoucím odboru nemůže být právnická osoba.

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před více než 1 rok

Situaci jsme podrobně diskutovali na jednání RP, s vedoucím kanceláře i vedoucím Personálního odboru, který podal i předběžnou otázku RK. Varianta uzavřít smlouvu s dalším subjektem se mi jeví jako nedobrá a důrazně ji nedoporučuji. Vzhledem k objektivním skutečnostem (vedoucí PO si dobrovolně na začátku roku snížil úvazek) navrhuji přijmout usnesení, kdy se vedoucímu PO zvýší hodinová odměna z 330 Kč na 365 Kč / hodina. Prostředky na tyto zvýšené náklady navrhuji nalézt v nově nabitých prostředcích z peněz, které vedoucí kanceláře přeuložil na lépe úročené účty.

Dávám tedy ke zvážení usnesení ve znění:

Republikové předsednictvo

  1. po podrobném zvážení všech informací, které byly v jednání RP řádně diskutovány, schvaluje navýšení hodinové odměny vedoucího PO z 330 Kč na 365 Kč s účinností od 1.7.2022, s tím, že prostředky budou nalezeny po dohodě s vedoucím kanceláře v nově vytvořené rezervě, která vznikla zhodnocením finančních prostředků viz https://redmine.pirati.cz/issues/39296#change-157534.

  2. pověřuje asistentku RP Denisu Horákovou, aby o tomto rozhodnutí informovala všechny dotčené orgány a osoby, aby toto usnesení mohlo být co nejdříve realizováno.

Aktualizováno uživatelem Blanka Charvátová před více než 1 rok

pro

Aktualizováno uživatelem Hana Hajnová před více než 1 rok

Pro upravené usnesení, které navrhla Blanka.

Aktualizováno uživatelem Martin Jiránek před více než 1 rok

Pro

Aktualizováno uživatelem Denisa Horáková před více než 1 rok

  • Soukromý změněn z Ano na Ne
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Schváleno. Předáno po domluvě s Matějem Kubíčkem Markétě Markové, která to zpracuje do smlouvy.

Také k dispozici: Atom PDF