Projekt

Obecné

Profil

Podání #3907

Odměny vedoucích

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 2 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
17.09.2016
Uzavřít do:
01.10.2016
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
3.00 hod

Popis

Republikové předsednictvo na svém zasedání schválilo následující usnesení;

Usnesení:

Republikové předsednictvo schvaluje následující systém odměňování vedoucích:

1) Republikové předsednictvo nabízí vedoucím orgánů na celostátní úrovni uzavření zadávacího listu (smlouvy o výkonu funkce) za standardních podmínek pro placené úkoly, a to na základě vyjádření zájmu vedoucího. Odhad časové náročnosti a výši odměny budou předmětem jednání s republikovým předsednictvem. Nabídka platí vždy maximálně pro jednu osobu na orgán. Smlouva podléhá schválení republikovým výborem. Odměna bude mít následující složky:
-- odměna podle počtu hodin,
-- pevnou částku (zohledňuje pohotovost),
-- úkolová odměna.

2) Podle bodu 1. se schvaluje záměr a republikovému výboru se předkládá:
-* Martin Kučera, vedoucí administrativního odboru, 10 hodin týdně,
-* Mikuláš Ferjenčík, vedoucí mediální odboru, 10 hodin týdně,
-* Lukáš Černohorský, pověřený vedoucí finančního odboru, 8 hodin týdně,
-* Ondřej Profant, vedoucí technického odboru, 6 hodin týdně,
-* Vojta Pikal, člen republikového předsednictva, 10 hodin týdně,
-* Jakub Nepejchal, vedoucí personálníhjo odboru, 4 hodiny týdně

Odměna jednotná: 1500 Kč + 100 Kč/hodinu

3) Republikové předsednictvo navrhuje republikovému výboru:

Současný § 6 pravidel hospodaření se označuje jako odstavec 1 a do pravidel hospodaření se vkládá § 6 odst. 2, který zní:

(2) Výběrové řízení na zakázku podle odstavce 1 se nevyhlašuje, pokud proběhl výběr jiným předepsaným způsobem nebo to nedává smysl (např. jde o místo obsazené volbou, rozšíření nájmu v jednom objektu apod.). Použití této výjimky podléhá předchozímu souhlasu příslušného schvalujícího orgánu a musí být předem oznámeno kontrolní komisi.

4) Republikové předsednictvo schvaluje v případě Lukáše Černohorského záměr do konce roku (nebo výkonu funkce) dle výše uvedeného tak, že smlouva bude podepsána ještě před schválením republikovým výborem (záměr pod 50 000 Kč).

5) Republikové předsednictvo ukládá Vojtěchu Pikalovi provedení, tj. předložit na republikovému výboru, připravit zadávací listy, určit rozpočtové položky, a určuje ho hospodářem apod.

Pro návrh: jednomyslně


Dílčí úkoly

Úkol #3912: Připravení a uzavření smlouvy o dočasném výkonu funkce vedoucího FO s Lukášem ČernohorskýmDokončenElizabet Kovaceva

Návrh #3927: Změna PraH - zakázky bez výběrového řízeníDokončenAlexandr Mansurov

finanční tým - Úkol #4242: Rozpočtové změny pro odměny vedoucíchDokončenVojtech Pikal


Související úkoly

související s Republikový výbor - Návrh #3911: Odměny vedoucích orgánů, záměrDokončen2016-09-172016-10-05

související s republikové předsednictvo - Úkol #3950: Zasedání RP září 2016Dokončen2016-09-222016-09-25

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

Připravit podúkoly

#2 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • související s Návrh #3911: Odměny vedoucích orgánů, záměr přidán

#3 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Fronta změněn z Podání na Úkol
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Organizační struktura nastaven na Ne

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Spisová značka nastaven na RP 70/2016

#5 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • související s Úkol #3950: Zasedání RP září 2016 přidán

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Ahoj, volal jsem Jakubu Nepejchalovi a ten uvádí, že mu funkce zabere průměrně 4 dny v týdnu (ten se má, hehe). Jakub by měl mimo jiné kontrolovat Báru Hradečnou.

Tak navrhuji doplnit bod 2 o následující řádek:

-* Jakub Nepejchal, vedoucí personálního odboru, 4 hodiny týdně

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Určitě nejsem proti tam mít i PO.
Potřebujem aby fungovalo jako sůl.

Nevím, jestli PO má taky tu "nutnost pohotovosti", za kterou tam ostatním dáváme těch 1500,- flat.

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Vzhledem k tomu, že má na starosti dobrovolníky, tak asi jo. Taky plánuji, že by se mu svěřilo vnitřní informování, což by vyžadovalo taky jistou dávku pohotovosti.

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Cílová verze nastaven na Broušení na Parlament

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Záměr - Nepejchal.
Schváleno 9. 10. 2016 na jednání republikového předsednictva. Pro: Bartoš, Pikal, Michálek, Šmída, Vašíček.

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Řešit zdanění. (s účetní - závislá činnost?)
Zadávací list - typ smlouva o funkci

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Podepíše se zadávací list - smlouva o výkonu funkce, zajistí Vojta. Před tím konzultuje účetní firmu ohledně zdanění - závislá činnost.

#13 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Položky:

1) Probrat s FO a orgány jestli je to ok složka
2) Připravit návrh rozpočtové změny

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Návrh usnesení předkládaný republikovým předsednictvem:

Republikový výbor schvaluje záměr na odměnu vedoucího personálního odboru Jakuba Nepejchala, vedoucí personálního odboru, za výkon funkce, s odhadem času 4 hodiny týdně, za podmínek dle usnesení sp. zn. #3907, bod 1, odměnou jednotnou: 1500 Kč + 100 Kč/hodinu.

Odůvodnění: V usnesení k odměnám jsme vypustili personální odbor, protože jsme neměli odhad hodin. To nyní napravujeme. Plánujeme, že by se mu svěřilo vnitřní informování, což by vyžadovalo taky jistou dávku pohotovosti, a tedy i odůvodňuje fixní část odměny.

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Fronta změněn z Úkol na Podání
 • Projekt změněn z republikové předsednictvo na Republikový výbor
 • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Alexandr Mansurov

#17 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

#18 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)
 • Stav změněn z Dokončen na V řešení (diskutuje se)
 • Přiřazeno změněn z Alexandr Mansurov na Vojtech Pikal

Doplňuju Jakuba do celkového záměru a přesunuju na sebe k provedení.

#19 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Projekt změněn z Republikový výbor na republikové předsednictvo
 • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Elizabet Kovaceva

Na Elisabeth přípravu smluv.

#20 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Kontrola, vedení

#21 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Připravena rozpočtová změna; AO má dostatek prostředků v položce na asistentku, tam by se to případně řešilo přesunem, ale neřešil bych to vůbec.

#22 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Republikový výbor schválil i smlouvu s Jakubem Nepejchalem, prosím Elizabet, aby zajistila uzavření smlouvy
https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-50-2016-odmena-vedouciho-po-t35197.html#p475318

#23 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Zadávací listy jsou připravené, v pondělí je zanesu na magistrát Jakubovi k podpisu a poté rozešlu poštou, atd.

#24 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 2 roky

pokud toto budeme podepisovat formou zadávacího listu, rád bych věděl kde jsou oné náležitosti jež nese smlouva o výkonu funkce

#25 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Zde? Na tuto stránku odkazuje Zadávací list. https://www.pirati.cz/rules/ppu

#26 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 80

#27 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 2 roky

ale tam není ani slovo o smlouvě o výkonu funkce
§ 5 Smluvní typ

Na zadávacím listu je uveden smluvní typ, kterým se smlouva řídí, zejména:
dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce,
dohoda o provedení práce podle zákoníku práce,
smlouva o dílo podle občanského zákoníku,
příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

#28 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Ano, a ja tam dala typ Smlouva o vykonu funkce. Dnes budu resit s VP a JM. Zdaneni jsem konzultovala s IV.

#29 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 2 roky

Elizabet Kovaceva napsal:

Ano, a ja tam dala typ Smlouva o vykonu funkce. Dnes budu resit s VP a JM. Zdaneni jsem konzultovala s IV.

Jak si dala? kam si dala?

Toto jsou pravidal scvalovaná RV, nemužou seměnit bez hlasování RV, nebo mi stále něco uniká?

#30 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 80 na 90

#31 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Zadávací list, typ: smlouva o výkonu funkce. V podmínkách je uvedeno "zejména," takže vyjmenovávají 4 obvyklé typy, ale lze uzavřít i tento typ zadávacího listu. Udělala jsem to dle instrukcí, viz. https://redmine.pirati.cz/issues/3907#note-12. A potvrdilo se, že v tomto případě smlouvu podepisují 3x, jedna kopie pro RP, jedna smluvnímu vedoucímu a jedna do archivu. Ty odměny vedoucích byly schváleny usnesením na zasedání RP. Dnes je podepsal Jakub Michálek za RP a já je rozeslala poštou druhé straně a třetí kopii od každé dám ve středu s Tvou pomocí do archivu. Nic dalšího nevím, pokud něco nesedí, zeptej se prosím Vojty, který mi tento úkol zadal.

#32 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Dobrá zpráva, že ve smlouvě s Alvariem jsou i mzdy, takže je třeba jim to dát vědět - Elizabet pošle Lukášovi seznam včetně smluv a na vědomí Báře - Bára přijede do Prahy a bude zaučena na odměny pro celou stranu / domluví s Alvariem způsob účtování

#33 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Bylo by ještě fajn:
1) Navrhnout a připravit pro RV změnu Rravidel, aby tam smlouva o výkonu funkce byla
2) Šablonu příslušné upravit/zveřejnit
Pro (1) mi založete úkol.

#34 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Vytvořila jsem ti, Vojto, tento úkol: https://redmine.pirati.cz/issues/4353. Až budeš mít, pošli, zveřejním.

#35 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Update: Smlouvy jsou za RP podepsány a rozeslány druhé straně, až mi přijdou všechny zpět, dám do archivu, do složky RP, a tento úkol uzavřu.

#36 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

Je potřeba zajistit, aby Alvarius měl k dispozici přehled mezd/odměn. (projednáno na schůzce RP dne 7.11.2016)

#37 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 90 na 100

Sběr potřebných údajů, příprava zadávacích listů, konzultace na Magistrátu, pošta, pošta podruhé, založení v Pirátském centru.

#38 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

#39 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

 • Stav změněn z Dokončen na V řešení (diskutuje se)

#40 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Uzaviram.

Také k dispozici: Atom PDF