Projekt

Obecné

Profil

Akce

Podání #38934

uzavřený

Návrh změny Organizačního řádu - úprava kompetencí kanceláře a odborů + návrh na zrušení PPÚ

Přidáno uživatelem Tereza Vovesová před 8 měsíc(ů). Aktualizováno před 5 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
29.03.2022
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážený Republikový výbore,

na základě diskuze s odbory a kanceláří strany je předkládán návrh na změnu Organizačního řádu, který reflektuje současné funkce odborů a kanceláře strany. V souvislosti s případným přijetí změn jsem byla požádána o předložení návrhu na zrušení předpisu PPÚ (Podmínky pro placené úkoly). Předložení návrhu na zrušení PPÚ je spojeno s nově nadefinovanou kompetencí PO "zajištění souladu uzavírání a ukončování smluv se zaměstnanci a dalšími spolupracovníky se zákonem".

Oba návrhy jsou uvedeny v příloze a tímto bych vás ráda požádala o podporu pro zahájení jednání.

Krásný den všem.


Soubory

Návrh změny OŘ.docx (15.7 KB) Návrh změny OŘ.docx Tereza Vovesová, 29.03.2022 19:08
PPU.docx (7.61 KB) PPU.docx Tereza Vovesová, 29.03.2022 19:08

Související úkoly

související s Republikový výbor - Podání #38908: Uvedení PRaH do souladu s názorem RVDokončenVojtěch Pikal24.03.2022

Akce
související s Republikový výbor - Podání #39208: Prohnání nesporných věcí k PRaH RVOdloženo03.05.2022

Akce
související s administrativní odbor - Podání #39732: Přijaté usnesení RV 8/2022 Návrh změny Organizačního řáduDokončenAlice Hamalová23.06.2022

Akce

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před 8 měsíc(ů)

Pro projednáni

Aktualizováno uživatelem Vít Žáček před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem David František Wagner před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 8 měsíc(ů)

ad PPU - neměl by se § 11a zařazovat spíš (až) za § 11?

Jinak podporuji toto jednání.

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 8 měsíc(ů)

pro projednani

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 8 měsíc(ů)

  • související s Podání #38908: Uvedení PRaH do souladu s názorem RV přidán

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 8 měsíc(ů)

Přidal jsem odkaz na #38908 , který bych prosil projednat současně.
Jedná se o technickou novelu PraH týkající se povinnosti výběrek (např. i personálních, kde se často uplatní), tak se to snad může vzít při tom.

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před 8 měsíc(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Lukavec před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Marek Houser před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vít Žáček před 8 měsíc(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Vít Žáček

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 8 měsíc(ů)

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 7 měsíc(ů)

  • související s Podání #39208: Prohnání nesporných věcí k PRaH RV přidán

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 6 měsíc(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100

Hlasování ukončeno viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=812635#p812635

Byly schváleny návrhy usnesení C a D.

Návrh usnesení C

1. Republikový výbor mění Organizační řád dle sloupce návrhů změn v níže uvedené tabulce.
2. Republikový výbor mění Pravidla hospodaření s účinností od patnáctého dne po zveřejnění tohoto usnesení následovně:
1) Do § 6 se vkládá nový odst. 3, který zní:

(3) Personální odbor stanoví vyhláškou povinné náležitosti výběrových řízení na místa zaměstnanců a dalších smluvních spolupracovníků ve straně a způsob vedení evidence o těchto řízeních.

2) Za § 10 se vkládá nový § 11a, který zní:

§ 11a Smlouva

(1) Jde-li o smlouvy, které se týkají výlučné působnosti personálního odboru (§ 16 odst. 1 organizačního řádu), uzavře se smlouva nejdříve po ujištění ze strany personálního odboru, že je v souladu s právními a vnitřními předpisy.

(2) Je-li smlouva uzavřena písemně, hospodář zajistí zanesení smlouvy do registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. Ze zveřejnění se vyloučí osobní údaje, důvěrné údaje a jiné údaje chráněné zákonem. Administrativní odbor stanoví vyhláškou povinně evidovaná metadata smluv podle podstatných náležitostí různých smluvních typů.

(3) Je-li smlouva v rozporu s právními či vnitřními předpisy, použijí se ustanovení o dohledu (§ 6 organizačního řádu). Pravomoc k dohledu má nadřízený tým, kancelář strany a, jde-li o smlouvu podle odstavce 1, personální odbor.

(4) Personální odbor zpracovává za stranu údaje vyplývající z povinností strany jako zaměstnavatele. Personální odbor vyhláškou stanoví způsob a lhůty oznámení údajů potřebných pro plnění povinností zaměstnavatele.
Níže uvedená tabulka https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=811903#p811903

Návrh usnesení D

1. Republikový výbor mění Pravidla hospodaření, a to tak, že v § 23 se slovo „Vyhláškou“ vypouští.
2. Republikový výbor mění Rozpočtová pravidla, a to tak, že v § 23 se slovo „Vyhláškou“ vypouští.

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 6 měsíc(ů)

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 5 měsíc(ů)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 5 měsíc(ů)

  • související s Podání #39732: Přijaté usnesení RV 8/2022 Návrh změny Organizačního řádu přidán
Akce

Také k dispozici: Atom PDF