Projekt

Obecné

Profil

Akce

Podání #38471

uzavřený

Jednání k programovým a ideovým bodům Pirátské strany

Přidáno uživatelem Dalibor Záhora před 8 měsíc(ů). Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
03.02.2022
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vývoj situace:
Z iniciativy Davida Wagnera se připravuje akce pod názvem "Příprava ideové/ hodnotové konference 2022" či "Myšlenková konference" (název se má ještě upřesňovat). DW získal od RV pověření akci projednat s RP, což se stalo (styčná osoba za RP Blanka Charvátová).
Projednaný koncept akce zde: https://codimd.pirati.cz/s/QHYlkrg6i
(stručně několik skupinových workshopů na různá témata během jednoho víkendu a nějaké výstupy)
Oznámení akce na foru: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=795241#p795241
Diskuze na foru: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=795364#p795364
Diskuze na Zulipu RV: https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/9-Republikov.C3.BD-v.C3.BDbor/topic/ideov.C3.A1.20konference/near/912425

Z iniciativy Janky Michailidu je možné, že proběhne ještě jedna akce s názvem "Přednášková konference".

RV ovšem zatím ještě nic k těmto akcím neprojednal, ačkoli programové i ideové věci jsou v jeho kompetenci.
Tento návrh na zahájení jednání to má napravit a proto navrhuji zahájit jednání s tímto návrhem usnesení a žádám o podporu.

Návrh usnesení:

Republikový výbor:

1) bere na vědomí iniciativy , jejichž záměrem je v rámci členské základny diskutovat programové a ideové záležitosti Pirátské strany.
Vzhledem k tomu, že projednávání a schvalování programových a ideových dokumentů je v dle stanov (čl. 9, odst. 5, písmeno g)) v působnosti Republikového výboru jsou tyto akce a jejich případné výstupy pouze v nezávazné podobě.

2) po konzultaci s vedoucím mediálního odboru budou tyto akce probíhat interní formou a nebudou propagovány mediálně.

3) ustanovuje tříčlennou pracovní skupinu , která bude mít dohled na akcemi tohoto druhu. Výběr členů skupiny se provede v tomto jednání tak, že z přihlášených zájemců budou vybrání tři, kteří získají nejvyšší podporu prostřednictvím palců od ostatních členů RV. Členem pracovní skupiny nemůže být člen RV, který je organizátorem takové akce, z důvodu konfliktu zájmů.

4) Tříčlenná pracovní skupina bude především dohlížet nad tím, aby akce byla vyvážená ze všech možných hledisek a byl dodržen rámec vytýčený tímto usnesení. Skupina může zasahovat do organizace a struktury akce a organizátor je povinnen se řídit rozhodnutími pracovní skupiny RV. V případě nutnosti může skupina akci pozastavit či zrušit.

Aktualizováno uživatelem Marek Řebíček před 8 měsíc(ů)

Pro projednani

Aktualizováno uživatelem Dalibor Záhora před 8 měsíc(ů)

samozřejmě pro projednání

Aktualizováno uživatelem Pavel Kořízek před 8 měsíc(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem David Novák před 8 měsíc(ů)

Pro projednani

Aktualizováno uživatelem Tomáš Unger před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jana Koláříková před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Tereza Vovesová před 8 měsíc(ů)

Pro jednání

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 8 měsíc(ů)

pro projednání; hlavně kvůli první části, dohledová komise mi přijde trochu overkill

Aktualizováno uživatelem Dalibor Záhora před 8 měsíc(ů)

Oprava:
"Z iniciativy Janky Michailidu je možné, že proběhne ještě jedna akce s názvem "Pirátská Přednášková konference "."

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Dominika Michailidu před 8 měsíc(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 8 měsíc(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Bára Soukupová
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Jednání RV 4/2022 zahájeno zde https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=797868#p797868
Doba pro navrhování: do čtvrtka 17.2. 10:00
Doba na rozmyšlenou: do pátku 18.2. 10:00
Rozhodující hlasování: 18.2. 10:00 - 21.2. 22:00
Doba pro navrhování: do čtvrtka 24.2. 10:00
Doba na rozmyšlenou: do pátku 25.2. 10:00
Rozhodující hlasování: 25.2. 10:00 - 28.2. 22:00

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 7 měsíc(ů)

  • Přiřazeno změněn z Bára Soukupová na Jan Bednařík

Jednání ukončeno bez přijetí usnesení

viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=801722#p801722

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před asi 1 měsíc

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
Akce

Také k dispozici: Atom PDF