Projekt

Obecné

Profil

Podání #3834

Otevřená soutěž o návrh realizace základního příjmu v ČR

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 2 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
07.09.2016
Uzavřít do:
02.11.2016
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Předávám sem k řešení, co přišlo od Václava Fořtíka k soutěží k návrhu základního příjmu.

Otevřená soutěž o návrh realizace ZÁKLADNÍHO PŘÍJMU V ČR

Pirátská strana zahajuje otevřenou soutěž o REALIZACI ZAVEDENÍ ZP V ČR a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání návrhů.

Obsah prací: Pirátské straně jde o odborné posouzení možnosti zavést ZP jako náhradu téměř všech dávek sociálního zabezpečení (v prvních letech realizace s výjimkou dávek důchodového zabezpečení a dávek pro zdravotně postižené). Jde tedy o posouzení reálného stavu ekonomiky ČR/EU, možností nastavení výše dávky i se zdroji financování a návrhem realizace přechodu na „ZP ekonomiku“.
Rozsah prací: Maximálně 15 normostran včetně příloh
Termíny: uzavírka zasílání je stanovena na 13. Ledna 2017
PRÁCI MOHOU PODAT: Instituce, týmy i jednotlivci
Práce musí obsahovat: Jména a příjmení autorů, název realizačního týmu (je-li takový), název a kontakt na instituci, je-li práce vypracovaná za instituci
Hodnotící kritéria:

 • Důvody pro/proti ZP 10%
 • Zdroje pro zavedení ZP 30%
 • Návrhy na zavedení (proces) ZP v ČR/EU 40%
 • Ochota zakomponovat dílo do pirátského programu pro volby do PS/EU 15% + na programu se podílet *Celkový dojem 5% Kdo bude práce hodnotit: zájemci z řad členů Pirátů a RegP./ experti z různých oblastí ekonomie Kdo bude rozhodovat o udělení cen: RP Kdy se vyhlásí výsledky: na konferenci k ZP pořádané pirátskou stranou v únoru/březnu 2017 Ceny:
 • 1. Místo (Nejvíce využitelná práce pro Pirátský program) 30.000,-Kč
 • 2. Místo 15.000,-Kč
 • 3. Místo 10.000,-Kč Další místa - oceněny budou drobně další účastníci soutěže přicházející s nosnými nápady (celková částka na tytto odměny 10.000,-Kč)

Kontaktní osoba: Václav Fořtík?

Rozpočet: vyčleněná částka 100.000,-Kč

 • odměny max. 65.000,-Kč
 • Náklady na odborné posudky a administrativu max. 10.000,-Kč
 • Náklady na konferenci max. 20.000,-Kč
 • Záloha 5.000,-Kč

Poznámky:
*0) Pirátům jde o realistické návrhy na možnost zavedení ZP
*1) Vize zavedení částečného nebo plného ZP by neměla přesáhnout horizont roku 2030.
*2) Pokud se rozhodnete zaslat práci popírající realizovatelnost ZP, nebráníme se tomu, aby však mohla být hodnocena jako validní z hlediska možných finančních odměn, měla by obsahovat návrhy na funkční reformu sociálního systému – neb ten je nepříliš funkční již nyní a s nastupující robotizací výroby bude nutné měnit vnitřní mechanizmy přerozdělování toku financí a na to navazující přerozdělování bohatství jak u nás, tak ve světě.
*3) Pokud si autoři soutěžních prací pročtou vlákno na FÓRU o ZP, pochopí, že není nutné členům hodnotící komise (týmu hodnotitelů) vysvětlovat některé pojmy ani důvody, proč ZP zavést – body navíc tedy budou za důvody ve vláknu se nevyskytující nebo podané natolik atraktivní formou, že bude tato forma zakomponována do pirátské pozice ZP zavést.
*4) Budou více oceněny zdroje financování, které se v diskusích neobjevily nebo byly nedostatečně zdůvodněny


Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Úkol #3950: Zasedání RP září 2016Dokončen2016-09-222016-09-25

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Rodičovský úkol nastaven na #3385

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Navrhuji studii koncipovat obecněji, tak jak už jsem psal v daném vlákně (nebylo tehdy zohledněno) + požadovat jako součást konkrétní návrhy do programu 2017. Pokud to má být dotaženo, je třeba upravit a dotázat se, zda má někdo schopnosti/vůli to realizovat.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Návrh upravené verze

Republikové předsednictvo

 1. schvaluje vyhlášení soutěže k návrhu základního příjmu,
 2. ukládá Vojtěchu Pikalovi předložil záměr k odsouhlasení republikovému výboru,
 3. pověřuje Václava Fořtíka a jím nominované osoby úplnou realizací soutěže,
 4. vyhrazuje si rozhodnout o výsledku soutěže.

Vojtěch Pikal napsal:

Předávám sem k řešení, co přišlo od Václava Fořtíka k soutěží k návrhu základního příjmu.

Otevřená soutěž o návrh realizace ZÁKLADNÍHO PŘÍJMU V ČR

Pirátská strana zahajuje otevřenou soutěž o studii týkající se REALIZACE ZAVEDENÍ ZP V ČR a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání návrhů. Výchozí dokument: Sociální systém.

Obsah prací: Pirátské straně jde o odborné posouzení možnosti zavést ZP jako náhradu téměř všech dávek sociálního zabezpečení (v prvních letech realizace s výjimkou dávek důchodového zabezpečení a dávek pro zdravotně postižené). Jde tedy o posouzení reálného stavu ekonomiky ČR/EU, možností nastavení výše dávky i se zdroji financování a návrhem realizace přechodu na „ZP ekonomiku“. Součástí práce musí být i návrh vhodných přípravných kroků v horizontu následujícího volebního období. Lze zaslat i jiný návrh řešení problémů (robotizace, kapitál apod.), než je základní příjem (např. zkrácení doby). Zasláním díla se uděluje licence Creative Commons CC-BY-SA 4.0.
Rozsah prací: Maximálně 15 normostran včetně příloh
Termíny: uzavírka zasílání je stanovena na 13. ledna 2017
PRÁCI MOHOU PODAT: Instituce, týmy i jednotlivci
Práce musí obsahovat: Jména a příjmení autorů, název realizačního týmu (je-li takový), název a kontakt na instituci, je-li práce vypracovaná za instituci
Hodnotící kritéria:

 • Důvody pro/proti ZP 10%
 • Zdroje pro zavedení ZP 30%
 • Návrhy na zavedení (proces) ZP v ČR/EU 40%
 • Ochota zakomponovat dílo do pirátského programu pro volby do PS/EU 15% + na programu se podílet *Celkový dojem 5% Kdo bude práce hodnotit: zájemci z řad členů Pirátů a RegP./ experti z různých oblastí ekonomie Kdo bude rozhodovat o udělení cen: RP/RV Kdy se vyhlásí výsledky: na konferenci k ZP pořádané pirátskou stranou v únoru/březnu 2017 Ceny:
 • 1. Místo (Nejvíce využitelná práce pro Pirátský program) 30.000,-Kč
 • 2. Místo 15.000,-Kč
 • 3. Místo 10.000,-Kč Další místa - oceněny budou drobně další účastníci soutěže přicházející s nosnými nápady (celková částka na tytto odměny 10.000,-Kč)

Kontaktní osoba: Pavel Hájek/VF? …

Rozpočet: vyčleněná částka 100.000,-Kč

 • odměny max. 65.000,-Kč
 • Náklady na odborné posudky a administrativu max. 10.000,-Kč
 • Náklady na konferenci max. 20.000,-Kč
 • Záloha 5.000,-Kč

Poznámky:
*0) Pirátům jde o realistické návrhy na možnost zavedení ZP
*1) Vize zavedení částečného nebo plného ZP by neměla přesáhnout horizont roku 2030.
*2) Pokud se rozhodnete zaslat práci popírající realizovatelnost ZP, nebráníme se tomu, aby však mohla být hodnocena jako validní z hlediska možných finančních odměn, měla by obsahovat návrhy na funkční reformu sociálního systému – neb ten je nepříliš funkční již nyní a s nastupující robotizací výroby bude nutné měnit vnitřní mechanizmy přerozdělování toku financí a na to navazující přerozdělování bohatství jak u nás, tak ve světě.
*3) Pokud si autoři soutěžních prací pročtou vlákno na FÓRU o ZP, pochopí, že není nutné členům hodnotící komise (týmu hodnotitelů) vysvětlovat některé pojmy ani důvody, proč ZP zavést – body navíc tedy budou za důvody ve vláknu se nevyskytující nebo podané natolik atraktivní formou, že bude tato forma zakomponována do pirátské pozice ZP zavést.
*4) Budou více oceněny zdroje financování, které se v diskusích neobjevily nebo byly nedostatečně zdůvodněny

Poznámky pro RV/RP -
*a) je potřeba určit zodpovědnou osobu soutěž zprocesující
*b) je potřeba určit osobu zodpovědnou za realizaci konference (může a nemusí jít o stejnou osobu a) )
*c) je potřeba určit osobu, která bude za Piráty ZP medializovat - chození do TV a dalších médií (může a nemusí jít o stejnou osobu a), b) )

Návrh dobrej, je třeba ho zpracovávat na nějakém lepším místě. Podobné věci dělme na githubu, takže to přemístit tam.

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

Toto není finální podoba inzrátu, ale závěr, budeme text po schválení záměru dolaďovat.

#5 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Návrh upravené verze

Republikové předsednictvo

 1. schvaluje vyhlášení soutěže k návrhu základního příjmu,
 2. ukládá Vojtěchu Pikalovi předložil záměr k odsouhlasení republikovému výboru,
 3. pověřuje Václava Fořtíka a jím nominované osoby úplnou realizací soutěže,
 4. vyhrazuje si rozhodnout o výsledku soutěže.

Otevřená soutěž o návrh realizace ZÁKLADNÍHO PŘÍJMU V ČR

Pirátská strana zahajuje otevřenou soutěž o studii týkající se REALIZACE ZAVEDENÍ ZP V ČR a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání návrhů. Výchozí dokument: Sociální systém.

Obsah prací: Pirátské straně jde o odborné posouzení možnosti zavést ZP jako náhradu téměř všech dávek sociálního zabezpečení (v prvních letech realizace s výjimkou dávek důchodového zabezpečení a dávek pro zdravotně postižené). Jde tedy o posouzení reálného stavu ekonomiky ČR/EU, možností nastavení výše dávky i se zdroji financování a návrhem realizace přechodu na „ZP ekonomiku“. Součástí práce musí být i návrh vhodných přípravných kroků v horizontu následujícího volebního období. Lze zaslat i jiný návrh řešení problémů (robotizace, kapitál apod.), než je základní příjem (např. zkrácení doby). Zasláním díla se uděluje licence Creative Commons CC-BY-SA 4.0.
Rozsah prací: Maximálně 15 normostran včetně příloh
Termíny: uzavírka zasílání je stanovena na 13. ledna 2017
PRÁCI MOHOU PODAT: Instituce, týmy i jednotlivci
Práce musí obsahovat: Jména a příjmení autorů, název realizačního týmu (je-li takový), název a kontakt na instituci, je-li práce vypracovaná za instituci
Hodnotící kritéria:

 • Důvody pro/proti ZP 10%
 • Zdroje pro zavedení ZP 30%
 • Návrhy na zavedení (proces) ZP v ČR/EU 40%
 • Ochota zakomponovat dílo do pirátského programu pro volby do PS/EU 15% + na programu se podílet *Celkový dojem 5% Kdo bude práce hodnotit: zájemci z řad členů Pirátů a RegP./ experti z různých oblastí ekonomie Kdo bude rozhodovat o udělení cen: RP Kdy se vyhlásí výsledky: na konferenci k ZP pořádané pirátskou stranou v únoru/březnu 2017 Ceny:
 • 1. Místo (Nejvíce využitelná práce pro Pirátský program) 30.000,-Kč
 • 2. Místo 15.000,-Kč
 • 3. Místo 10.000,-Kč Další místa - oceněny budou drobně další účastníci soutěže přicházející s nosnými nápady (celková částka na tytto odměny 10.000,-Kč)

Kontaktní osoba: Václav Fořtík

Rozpočet: vyčleněná částka 100.000,-Kč

 • odměny max. 65.000,-Kč
 • Náklady na odborné posudky a administrativu max. 10.000,-Kč
 • Náklady na konferenci max. 20.000,-Kč
 • Záloha 5.000,-Kč

Poznámky:
*0) Pirátům jde o realistické návrhy na možnost zavedení ZP
*1) Vize zavedení částečného nebo plného ZP by neměla přesáhnout horizont roku 2030.
*2) Pokud se rozhodnete zaslat práci popírající realizovatelnost ZP, nebráníme se tomu, aby však mohla být hodnocena jako validní z hlediska možných finančních odměn, měla by obsahovat návrhy na funkční reformu sociálního systému – neb ten je nepříliš funkční již nyní a s nastupující robotizací výroby bude nutné měnit vnitřní mechanizmy přerozdělování toku financí a na to navazující přerozdělování bohatství jak u nás, tak ve světě.
*3) Pokud si autoři soutěžních prací pročtou vlákno na FÓRU o ZP, pochopí, že není nutné členům hodnotící komise (týmu hodnotitelů) vysvětlovat některé pojmy ani důvody, proč ZP zavést – body navíc tedy budou za důvody ve vláknu se nevyskytující nebo podané natolik atraktivní formou, že bude tato forma zakomponována do pirátské pozice ZP zavést.
*4) Budou více oceněny zdroje financování, které se v diskusích neobjevily nebo byly nedostatečně zdůvodněny

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Uzavřít do nastaven na 19.09.2016
 • Přiřazeno nastaven na Vojtech Pikal

Záměr schváleno na zasedání v Čejkovicích 5 PRO/5.

#8 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • související s Úkol #3950: Zasedání RP září 2016 přidán

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Urguji u Vojty předložení republikovému výboru.

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Projekt změněn z republikové předsednictvo na Senátní tým

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Otevřená soutěž o návrh realizace ZÁKLADNÍHO PŘÍJMU V ČR na Otevřená soutěž o návrh realizace základního příjmu v ČR

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Opět urguji u Vojty předložení republikovému výboru

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

urgováno na zasedání předsednictva, prý zítra

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Návrh usnesení:

Republikový výbor souhlasí se záměrem vyhlásit otevřenou soutěž o návrh realizace základního příjmu v České republice (viz zde) a souhlasí s náklady na tento záměr ve výši 100 000 Kč.

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Fronta změněn z Návrh na Podání
 • Projekt změněn z Senátní tým na Republikový výbor
 • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Alexandr Mansurov
 • Rodičovský úkol smazán (#3385)

#16 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

Zahájeno: https://forum.pirati.cz/post475322.html#p475322
Doplnit rozpočtovou položku a hospodáře!

#17 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Odročeno na jednání republikového výboru
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-51-2016-soutez-o-navrh-realizace-zp-zamer-r-h-1-k-t35205-10.html#p475607

Za předsednictvo další iniciativa netřeba, záleží na republikovém výboru, nicméně čas se krátí.

#18 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

 • Uzavřít do změněn z 19.09.2016 na 02.11.2016

#19 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Republikový výbor ukončil jednání bez přijetí usnesení, takže soutěž nebude. Z iniciativy kteréhokoliv člena republikového předsednictva lze projednat opět na předsednictvu s limitem. Za lepší strategii však vidím to, že dáme do programu požadavek, aby takovou analýzu zpracovalo strategické oddělení úřadu vlády.

Také k dispozici: Atom PDF