Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #37908

otevřený

Novela zákona o střetu zájmů

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky(ů). Aktualizováno před více než 2 roky(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
14.12.2021
Uzavřít do:
17.12.2021 (více než 2 roky(ů) pozdě)
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:
Semafor:
Zelená
Popis stavu a další krok:
návrh zákona dojednán a představen na tiskové konferenci, do pátku 17. 12. bude nahrán do systému

Popis

Připravíme novelu zákona o střetu zájmů, která zajistí plnou vymahatelnost pravidel proti střetu zájmů (navazuje na ST 956 z minulého volebního období).

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky(ů)

 • Semafor nastaven na Zelená

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 30

Střednědobý cíl: Novela zákona o střetu zájmů

User story: Naši voliči nechtějí, aby si politici kupovali vliv tím, že vlastní mediální domy.

Kontext: Pokud dnes dá člen vlády svou společnost, ve které jsou i média, do svěřenského fondu, jehož je zakladatelem i beneficientem, vyhoví liteře zákona o nevlastnění médií členy vlády, i když fakticky na ně vliv nadále má. Pokud je s ním kvůli tomu zahájeno řízeni, je příslušným přestupkovým úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností. I kdyby přestupkový úřad uznal, že se člen vlády dopustil přestupku a k ovlivňování médií dochází, jsou současné sankce nízké. Dále je dnes členovi vlády, který ovládá firmu, zapovězeno zadat veřejnou zakázku malého rozsahu. Ústavní soud v nálezu uvedl kritiku, že je zákon bezzubý.

Politické řešení:

 • rozšířit v § 4a z. o střetu zájmů výčet o skutečného majitele (navázáno na evidenci skutečných majitelů)
 • kodifikovat, že je zadavatelům veřejných zakázek zakázáno uzavřít s firmou, kterou ovládá člen vlády, smlouvu na plnění veřejné zakázky a pokud k tomu dojde, je taková smlouva od samého počátku neplatná.
 • zvýšit sankce za ovládání médií členem vlády a zavést další efektivní opatření, které člena vlády odradí ovládat média
 • přenést působnost projednávat výše uvedený přestupek z obecního úřadu obce s rozšířenou působností na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

Programové prohlášení vlády: „Předložíme novelu zákona o střetu zájmů i ve vztahu k zamezení kumulace a koncentrace moci“ (str. 32)

Spojenci a odpůrci: Vládní koalice, možná SPD. Odpůrcem bude zřejmě ANO.

Navrhované kroky (milníky):

30 % - vypořádány připomínky a dosažena dohoda na předložené verzi
40 % - předloženo do sněmovny a představeno veřejnosti
50 % - prošlo 1. čtením
60 % - máme přípravu na vyjednávání a zpracované návrhy PN
70 % - dosažena dohoda na obsahu
80 % - prošlo 3. čtením
90 % - prošlo Senátem nebo byl přehlasován
100 % - zákon vyšel ve Sbírce

Odhad celkových nákladů: cca 20 člověkodnů (komunikace ohledně návrhu, zpracování, kontrola návrhu, zpracování připomínek)

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Může rezonovat u té části společnosti, kterým se tento střet zájmů mocných nelíbí.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky(ů)

 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - programový cíl

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky(ů)

 • Popis stavu a další krok nastaven na návrh zákona dojednán a představen na tiskové konferenci, do pátku 17. 12. bude nahrán do systému
 • Uzavřít do nastaven na 17.12.2021
 • Fronta změněn z PSP - programový cíl na PSP - střednědobý cíl

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky(ů)

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

Také k dispozici: Atom PDF