Projekt

Obecné

Profil

Akce

Návrh #36985

uzavřený

Teambuilding KS Praha - hra “Cesta mezi totalitou a svobodou II" - 21. srpen

Přidáno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 rok. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
14.08.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Předsednictvo KS Praha

  1. souhlasí s uspořádáním teambuildingové hry KS Praha “Cesta mezi totalitou a svobodou II" s datem konání 21. 8. 2021,
  2. zodpovědnými za realizaci jmenuje Bohdanu Holou a Lindu Neubergovou z Personálního týmu Praha,
  3. schvaluje výdaj 10.000,- Kč na náklady akce, uznatelné výdaje zahrnují propagaci události a možnost občerstvení pro realizační tým a účastníky hry.

Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 rok

Jsem PRO.

Aktualizováno uživatelem Honza Hora před asi 1 rok

Pro

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas před asi 1 rok

Pro

Aktualizováno uživatelem Ondřej Chrást před asi 1 rok

Pro, super počin!

Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 rok

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Uzavírám hlasování
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
Nehlasoval 1
Usnesení bylo přijato.

Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před asi 1 rok

Pro úplnost: záměr je krytý z výdajové položky "Péče o dobrovolníky".

Akce

Také k dispozici: Atom PDF